Articole din Revista Atheneum

Ba nu, vremea pieirii nu ne-a venit, sângele nostru este tânăr, pentru că este înnoit din nenorociri. Vom avea încă zile frumoase pe pământ. Dar pentru a le avea, trebuie să ne cunoaştem solia ce Dumnezeu ne-a dat, trebuie să fim vrednici de bunătăţile ce cerul ne-a dăruit in atâta îmbelşugare, trebuie să ne ţinem în unire, trebuie să sporim în bine. Să ne ţinem mai ales de cele trecute, ele pot să ne scape de pieire.

Texte Noi din Cenaclul Literar