Articole din Revista Atheneum

După conflictele iconoclaste care au zguduit biserica creştină, rezolvate abia în secolul al VIII-lea, imaginile au fost acceptate ca obiect de cult. După Marea Schismă din 1054 dintre biserica estică, numită de atunci "ortodoxă", şi cea vestică, "romano-catolică", pe lângă multe alte aspecte mai importante sau mai putin importante care le-au diferenţiat - şi le diferenţiază încă - este şi modul în care este acceptată reproducerea chipului omenesc în cult. în timp ce ortodocşii acceptă icoana - reprezentarea canonică a imaginii lui Hristos, a Maicii lui şi a sfinţilor din Cer, catolicii au extins acceptarea până la a include şi chipurile cioplite, statuile, iar imaginile pictate au încetat - mai ales după Renaştere - să mai urmeze canoanele bisericeşti.

Texte Noi din Cenaclul Literar