Articole din Revista Atheneum

în decursul evului mediu, mocanii - sau oierii valahi - au acoperit un spaţiu imens care depăşeşte chiar şi teritoriul tradiţional al transhumanţei. Avem informaţii culese de diverşi istorici şi filologi români şi străini care, împreună cu date toponimice şi onomastice, ar putea ajuta să se reconstituie itinerarul drumurilor parcurse şi harta răspândirii lor. îi găsim astfel în Galiţia, Volnia şi Podolia, precum şi în Slovacia şi Polonia. în est îi întâlnim chiar şi în Crimeea, unde într-un document genovez datat la 25 aprilie 1290, găsim în forma diminutivă numele Mărioara. Avem culese date foarte importante mai ales de către Al. Philippide, Ştefan Meteş, Dumitru Găzdaru, precum şi de Gh. Brătianu, Al. Boldur, Emil Turdeanu, Iorga, Cartojan, Dragomir, Capidan, Lozovan, Popovici, Drăganu şi alţii.