Texte propuse pentru comentarii critice, îmbunătăţire, revizuire. Notele au efect asupra distribuirii textului la : refuzate(1-4); debut (7-10); autori (7-10); recomandate (10)--- Textele recomandate se vor publica în Revista Atheneum.
Ciment din cer
George Nicoară

Bucăți de ciment cădeau pe bulevardele cenușii