Pleonasmul ( fişe de lucru)

 

 Pleonasmul este o greşeală de exprimare care-şi are originea într-o eroare de logică şi constă în a spune fără să vrei, din ignoranţă sau neatenţie, de două ori acelaşi lucru, aceeaşi idee, cu cuvinte diferite, dar care au acelaşi înţeles. Câteva pleonasme cu care s-a pricopsit limba română încât au intrat în uz:

accident neprevăzut/ neplăcut ( când vorbim despre accidente ne referim la evenimente întâmplătoare şi neplăcute)

 atac agresiv (atac - acţiune agresivă împotriva cuiva)

 a avansa înainte (a avansa - a înainta)

 averse de ploaie scurtă (aversă - ploaie rapidă)
 

a anticipa dinainte( a anticipa- a şti , a gândi dinainte)
 

cel mai celebru (celebru -foarte vestit)

 cobai pentru experienţă (cobia- animale folosite în experienţe de laborator);

 a coborî  în jos (a coborî -a se îndrepta în jos)

 a colabora împreună (a co-labora - a lucra împreună)

 a conlucra împreună (a conlucra = a lucra împreună)

 contrabandă ilegală (contrabandă -marfă transportată ilegal)

 a convieţui împreună (a convieţui -a trăi împreună)

 

a debutat mai întâi ( a debuta - a începe)
 

deschiderea vernisajului (vernisaj - deschidere oficiala a unei expoziţii de artă)

 a dăinui permanent (a dăinui - a persista, a se permanentiza)

 a ecraniza un film (a ecraniza - a adapta o operă literară/ muzicală pentru ecran)

 exemple ilustrative (a ilustra -a clarifica prin exemple)

foarte excelent (excelent - cel mai bun, excepţional)

 hemoragie de sânge (hemoragie -scurgere de sânge)

 incident neaşteptat/ neplăcut (incident - întâmplare neaşteptată şi neplăcută)

 înfăţişare cu aspect cochet (înfăţişare = aspect)

 a îngheţa de frig (a îngheţa - a amorţi de frig)

 mijloace mass-media (mass-media - mijloace de comunicare în masă)

 cel mai optim (optim - cel mai bun, excelent)

 a prefera mai bine (a prefera - a alege ce este mai bine)

 

libertate de credinţă liberă

 panaceu universal (panaceu reprezintă ideea de medicament care ar putea vindeca orice boală, prin urmare adăugarea adjectivului universal este redundantă

poate fi posibil (posibil - care poate exista, care poate fi realizat)

 prin prisma punctului de vedere (prin prisma - din punct de vedere)

 procent la suta (procent - a suta parte dintr-un intreg)

 împărşit în trei trimestre/doua semestre(trei şi două sunt inutile, pentru ca trimestre ori semestre includ deja informatiile referitoare la numărul trimestrelor, ori cel al semestrelor)

a protesta împotriva (a protesta - a manifesta o împotrivire faţă de ceva)

 perioadă de timp (perioadă - interval de timp)

 pubelă de gunoi (pubelă = recipient pentru gunoi)

 a relua din nou (a relua - a lua din nou)

 scurta alocuţiune (alocuţiune = scurtă cuvântare)

 a urca sus (a urca - a se deplasa în sus, a sui)

 a urma în continuare (a urma - a desfăşura în continuare, a continua)

 acord comun: acordul presupune înţelegerea dintre două sau mai multe părţi.

deschiderea vernisajului: vernisaj este ceremonia de deschiderea a unei expozitii.

 

îngâmfare prezumţioasă( prezumţios –îngâmfat, înfumurat)

 

mapamondul globului(mapamond-glob)

 

opţiunea alegerii(opţiune-alegere)

 

a despuia în pielea goală( adespuia-adezbrăca în pielea goală)

 

exclusive numai(exclusiv-numai)

 

perfect de bine ( perfect-cum nu se poate mai bine)

 

speculă ilicită (specula-acţiune ilicită)

 

exclusive numai(exclusive-numai)

 

completa mobilizare a întregii atenţii- dacă-i completă înseamnă că-i întreagă)

 

viaţă cotidiană de zi cu zi( cotidian-zilnic)

 

înfăţişare cu aspect elevat (înfăţişare-aspect)

 

alegeri electorale (electoral-referitor la alegeri)

 

a comemora amintirea (a comemora-a aminti)

 

protagonist principal( protagonist-interpretul principal)

zbor aerian

intemperiile vremii

fizionomia feţei