Gabriela Lupu-Patericul Mare

 

Patericul Mare
 
 

Monument literar al patrimoniului universal - născut acum aproximativ 1. 500 de ani - colecția tematică a „Apoftegmelor părinților pustiei“ se publică acum pentru prima dată în limba română.

El a apărut la Editura Bizantină și a fost lansat de curând de preotul profesor Constantin Coman și de Andrei Pleșu.

„Patericul” este numit astfel după cuvântul grecesc „patir“, care înseamnă „tată“, fiind folosit aici cu sensul de „părinte duhovnicesc“. Lucrarea cuprinde ziceri și pilde ale unor sfinţi din primele secole creștine care au trăit în pustnicie fiind un soi de „manual“ pentru credincioși.

„Este vorba despre cea mai populară și cea mai citită carte din lumea creștină, după Biblie. Ea este extrem de actuală astăzi, pentru că reprezintă răspunsul în fapt la provocările Mântuitorului Hristos consemnate în Dumnezeieștile Scripturi ale Noului Testament. Este cea mai autorizată erminie asumată a Evangheliei. Dacă Evanghelia conține declarația de dragoste în cuvinte și fapte a lui Dumnezeu către oameni, Patericul reprezintă cel mai convingător răspuns al oamenilor - tot la măsura deplinătății și în fapte - la iubirea lui Dumnezeu. A avut întotdeauna o influență extraordinară și consider că pentru vremurile noastre are un mesaj puternic profetic, atât spre lume în general, spre cultura și civilizația de astăzi, cât și spre Biserică”, spune preotul Constantin Coman, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

El mai circulă azi în limba franceză (publicat în 1993) și în limba greacă (publicat în 1994). Este o lucrarea voluminoasă de peste o mie de pagini. Editorul român a hotărât să o publice într-un singur volum, în condiții tipografice foarte bune. Editorul francez a publicat-o în trei volume (în ediție bilingvă), iar cel grec în patru volume (tot ediție bilingvă). 

Apoftegmele au circulat de la început în două colecții, cea alfabetică și cea tematică. Colecția alfabetică, fiind mai scurtă și mai „prietenoasă“ s-a impus în epoca tiparului. Și la noi s-a tradus și publicat deja la 1828 cu titlul de “Pateric” sau “Patericul egiptean” și a fost foarte mult iubit de români, fiind republicat continuu de atunci. Colecția tematică este colecția completă de apoftegme, însumând un număr aproape dublu de apoftegme în comparație cu Patericul alfabetic.

Colecția tematică este cea mai completă colecție a “Apoftegmelor Părinților pustiei”, însumând un număr aproape dublu de apoftegme față de Colecția alfabetică, lucru pentru care a și primit denumirea de “Patericul Mare”. Colecția alfabetică așază apoftegmele pe autori și autorii în ordinea alfabetului grecesc, începând cu Avva Antonie cel Mare și sfârșind cu Avva Or (Omega fiind ultima literă a alfabetului grecesc).

„Cartea aceasta este foarte importantă pentru orice om, aparținător oricărei epoci și oricărei culturi, dar mai ales celei creștine, pentru că sondează resorturile, sensurile, rațiunile ultime ale existenței din perspectiva creștină. Evident cheia este una teologică, adică îl ia în calcul pe Dumnezeu în toate. Este extrem de importantă și pentru că nu este un manual teoretic de viață, ci unul practic. Patericul reprezintă cea mai completă filozofie creștină practică, aplicată. Întrebările fundamentale ale omului și mai ales cele care privesc modul sau calea de împlinire a aspirațiilor umane își găsesc în Pateric răspunsuri complete, la măsura deplinătății, întărite de puterea exemplului. Este o filozofie de viață întrupată până în cele mai mici detalii. Provocarea majoră o reprezintă chemarea omului de a trăi la vârf, la măsura deplinătății, de a urmări împlinirea existențială, fericirea, bucuria, pacea adevărată. Cititorul se va întâlni cu răspunsuri foarte diverse, toate verificate în viață la întrebarea: Ce să fac? Cum să fac?  Logica iubirii, a iubirii adevărate este rațiunea ultimă care dă temei filosofiei de viață a pustnicilor. Omul de astăzi, prin urmare și românul, va constata că cel mai adesea este angajat pe o direcție existențială în sens contrar cu cea indicată de înțelepciunea și viața părinților pustiei. Patericul este un strigăt profetic, mustrător, extrem de puternic la adresa modului nostru de viață, la adresa unei omeniri care pare că-și caută împlinirea și fericirea în direcția greșită, chiar în sens contrar. Patericul este un fel de continuare a Bibliei“, spune părintele Coman.

Lucrarea este destinată nu doar credincioșilor, ci și celor interesaţi de “arheologie literară”, textele abundând de frumuseţe și de înţelepciune.  

 

Sursa: România liberă

 

http://www.romanialibera.ro/cultura/carte/patericul--mare-423085