captiv

captiv

torente de trandafiri inundă fântâna
şi
se răspândesc printre maci, in gherghef.
*
ciorchini de flori de salcâm se scutură
peste
parcul sfinţit de privirea
invăluită in purpurile inserării.
*
iedera o infăşoară drăgăstos peste umeri
iar
eu mă desfac asemeni cufărului inchis
căruia
i s-a rupt sigiliul.
*
chemarea clopotelor dezlănţuite, mă poartă
prin firida inimii,
ca
o umbră sedusă de undele lacului.
*
captiv in mirajul culorilor.
mâine soarele va răsări
din
ochii ei, plini de inţelesuri.

|

Cenaclu Literar: