Solomon

Solomon

-Preamărite Solomon, trezeşte-te şi porunceşte
acestor minţi pătrunzătoare
să se roage:
de langă tronul slavei lui Dumnezeu
sa vină
şi duh de cuminţenie să ne cuprindă!
-Cine?
-Cum cine, prealuminate inţelept?
Frumoasa-
a cărei strălucire semeţul timp n-o poate altera,
neinfricată in fata răutăţii
şi
născătoare a iubirii.

Cinstite rege, indură-te,
INTELEPCIUNEA roagă
să poposească şi la casa noastră!

Cenaclu Literar: