Circulara Episcopului Filotei de Buzău din Ianuarie 1857

Circulara Episcopului Filotei de Buzău din Ianuarie 1857

Legea lui Dumnezeu şi pămantul naşterii sunt lucrurile cele mai sfinte pentru om şi punctele de căpetenie asupra cărora de-a pururea trebuie să ţinteze toate lucrurile sale.

Precum legea lui Dumnezeu ne leagă prin credinţă cu ceriul, asemenea şi pământul naşterii sau patria ne leagă prin existenţa noastră şi prin aplecarea de dragoste şi de simpatie cu toate generaţiile celea mai nainte de noi, şi ne face cunoscuţi celor ce vor urma după noi. Ce poate fi mai de laudă şi de mărire, decât a putea zice şi următorii noştri despre noi, aceea ce zicem despre străluciţii noştri strămoşi: Ei au fost mari şi lăudaţi pentru că s-au iubit unii pe alţii în acelaşi Dumnezeu! Ei au fost puternici şi respectaţi , fiindcă unirea şi dragostea lor au făcut ca vrăjmaşii să cază dinaintea lor şi să fugă ruşinaţi!Aşa dar este netăgăduit lucru , că strămoşii noştri n-aveau nimic mai sfânt şi mai preţios decât legea şi ţara: acestea erau deviza lor. Când ei ziceau vorbele: "pentru lege şi pentru ţară", atunci tot Românul se întrecea a-şi vărsa sângele, tot Românul era un erou.

Altarele şi vetrele noastre le-am primit stropite şi pecetluite cu sângele lor. Da! Sfânta noastră religie fu păstrată cu sângele părinţilor noştri şi cu a lor viaţă au câştigat mântuirea patriei noastre. Iar pre puternica mână a lui Dumnezeu , ce apururea a protejat pe această ţară nenorocită, a binevoit drept răsplătire a jertfelor strămoşeşti să ne scoată deasupra relelor şi a necazurilor suferite...

Astazi se împlineşte cu poporul român una din sfintele făgăduieli ale Providenţei: Bate şi ţi se va deschide, cere şi ţi se va da. Astăzi ... i se face această întrebare generoasă şi evanghelică, întocmai ca aceea a lui Hristos slăbănogului : "Vrei să fi sănătos?" Care ce va raspunde Românul? Va zice şi el că nu are om care să-i arate pasul şi să-i sprijine drepturile, după cum a zis slăbănogul, că n-are om ca să-l bage în apă?

...Sa obştiţi preoţilor ... şi tuturor poporenilor precum şi tuturor egumenilor de pe la mânăstiri şi schituri ca să ţie Te-Deum şi privegheri prin biserici, rugănd pe Dumnezeu ca Duhul luminii, al dragostei şi al ţării să unească inimile tuturor Românilor, în aceeaşi dorinţă şi voinţă, pentru binele şi fericirea scunpei noastre patrii.

P.S
Credem că cele mai înălţătoare clipe ale Episcopului Filotei din tot decursul luptelor sale pentru drepturile neamului, au fost clipele când l-a primit în Catedrala episcopiei de la Buzău pe alesul neamului, pe Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în drum spre Bucureşti, pentru a depune jurământul de fidelitate Marei Adunări elective. Domnitorul i-a sărutat mâna dreaptă a octogenarului episcop; atunci o fi murmurat în barba lui încărunţită, cuvintele Dreptului Simion: "Acum slobozeşte Doamne în pace, pe robul Tău Stăpâne, că văzură ochii mei mântuirea... neamului!" Şi moartea n'a zăbovit decât un an, căci la 16 August 1860, se stingea din viaţă la mânăstirea Ciolanul

Arhimandrit Ştefan Lucaciu (Madrid, 1961)