Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

PSEUDONIM LITERAR-ARTISTIC: Maria-Eugenia Olaru NUMELE SI PRENUMELE: Maria-Eugenia Oală DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 12 iulie 1957 – Bucureşti RELIGIA: ortodoxă ACTIVITATE LITERARĂ: 1984 - 1989 frecventează numeroase cenacluri literare bucureştene, Cenaclul de luni, Cenaclul “George Bacovia”, Cenaclul “Ienăchiţă Văcărescu” şi altele. 1990 - membru fondator al Societăţii Literare şi Teologale “LOGOS\" 2007- Director fondator al Revistei electronice (on-line) de literatură creştină, artă digitală şi viaţă creştină „Odgon”, Bucureşti 2007, URL: www.odgon.ro 2008 - septembrie, Colegiul de redactie al Revistei Ligii Scriitorilor din Romania, Cetatea lui Bucur, împreună cu : ELENA BUICA , ELISABETA IOSIF, CRISTIAN NEAGU, AUREL DAVID. PUBLICAŢII: 1982 - Debut în Revista Asociaţiei Studenţilor din Universitatea Bucureşti - poezie 1986 -Volum colectiv de poezie “URMAŞII” editat de Cenaclul “Ienăchiţă Văcărescu” al Cooperaţiei Meşteşugăreşti din România 1988 - Revista “Steaua” (nr.7/1988) din Cluj - poezie 1989 - Revista “Transilvania” (nr.3/1989) din Sibiu - poezie 1990 - Radio “România Tineret”. Convorbiri despre o nouă abordare a limbajului poetic. 1990 - Radio “România Tineret” Poezie. Situl cultural www.romanianvoice.ro - Romanian Voice – Poezii Româneşti – Poezie Situl cultural www.agonia.ro – Biblioteca virtuală 2007- Odgon, Revistă electronică de literatură creştină, artă digitală şi viaţă creştină. 2007- 2008 - Odgon, Revistă electronică de literatură creştină, artă digitală şi viaţă creştină, Editorial, poezie, proză, artă digitală. 2008- Revista Odgon, volumul \"Ţipătul, înstelare sonoră\", Bucureşti 2007, versuri. 2008- Revista Odgon, volumul , \"Cortul de lână\", Bucureşti 2007, versuri. 2008- Revista Odgon, album de artă digitală Golgota din vârful creionului, Moonlight, Bucureşti 2008 2008- Revista Odgon, album de artă digitală, Sun Rays - Muzica sferelor, Bucureşti 2008, 2008 - Revista Atheneum, revistă de cultură şi informaţie a Fundaţiei culturale Atheneum din Canada. Poezii, Galerie – artă digitală. 2008 – Revista Atheneum, revistă de cultură şi informaţie a Fundaţiei culturale Atheneum din Canada, “Io, luptătorul / I Am, The Fighter” 2008-Revista Atheneum, Arta, arta, arta... Emoţia estetică. 2008 - Luceafărul Românesc, Poeme, Laudă pentru făptura dumnezeiască, Poezii. 2008 - Revista Ecoul, revistă de creaţie opinie şi atitudine, „Turnul”, \"Stare lirică de justiţie\", \"Io, luptătorul\" sau \" I am the fighter\", fragment din romanu in lucru \" Oraşul perfect\" - Floarea soarelui\", proză. 2008 - Revista Ecoul, \"Cuvântul, Cuvântul care ne zideşte\", \"Arta, arta, arta... Concepţie creştină asupra creaţiei de artă\". 2008 - Monitorul Cultural, on -line, \"Cuvântul, Cuvântul care ne zideşte\", Mărturisire de credinţă literară. 2008- Noul Orfeu, Antologie de poezie română de azi, on-line, Poezie. 2008- Revista Universul cărţilor - Scriitorii despre cărţile lor, Secretul unei cărţi Ţipăt\", Maria-Eugenia Olaru, \" prezentarea volumului \"Ţipătul înstelare sonoră\" făcută de autor, Maria-Eugenia Olaru, \"Cortul de lână\". prezentarea volumului făcută de autor. 2008 - Biblioteca gratuită on-line, volumul \"Ţipătul, înstelare sonoră\", Bucureşti 2007, versuri, autor Maria-Eugenia Olaru. 2008 - Biblioteca gratuită on-line, volumul \"Cortul de lână\", nuvele, autor Maria-Eugenia Olaru. 2008 - NEAMUL ROMANESC o serie noua, an III , Nr.41 / 2008 - revistă de opinie, dezbateri, istorie contemporană, Maria- Eugenia Olaru - \"Un traditionalism modern\", 2008 - Cetatea lui Bucur literatura, arte, carti - Revista Ligii Scriitorilor din Romania, filiala Bucuresti, \"Linia, punctul, culoarea şi emoţia estetică\". ARTĂ, ARTĂ DIGITALĂ: 2007 – 2008 Revista on-line Odgon, editoriale Arta, Arta, Arta, artă digitală 2008 - Monitorul cultural, on line - Maria-Eugenia Olaru: „O expozitie de arta digitala, „Flower of Memory”, Aya Kato. 2008- Odgon, revistă de literatură creştină, artă digitală şi viaţă creştină, Emoţia estetică I, II. 2008 - Ecoul, revistă de creaţie, opinie şi atitudine, Arta, Arta, Arta... Concepţie creştină asupra creaţiei de artă. 2008 - Maria-Eugenia Olaru: „Campionii artei digitale. Concursul DESIGN JAM“, Monitorul Cultural, An.III , Nr.42 /2008, ISSN 1844 – 0266 TITLURI SI PREMII: 1988 - Festivalul Naţional de Poezie “Lucian Blaga” - premiul Revistei “Steaua” din Cluj, revistă a Uniunii Scriitorilor din România. 1988 - Festivalul Naţional de Poezie “Lucian Blaga” - premiul Marelui Public acordat prin aplauze îndelungate. 1973 - Campion al României la proba de Canotaj Academic 4+1 vâsle juniori (f) 1974 - Campion al României la proba de Canotaj Academic 4+1 Rame juniori(f) 1975 - Campion al României la proba de Canotaj Academic 8+1 Rame juniori(f) 1973-1977 numeroase alte titluri şi premii la concursuri de canotaj-academic interne şi internationale. VOLUME ÎN CURS DE PUBLICARE: - Uşa Ta, Doamne!, versuri. - Oraşul perfect, proză. VOLUME PUBLICATE: - Ţipătul înstelare sonoră - versuri, Bucureşti 2007, ISBN 978-973-0-05154-4. - Cortul de lână – nuvele, Bucureşti 2007, ISBN 978-973-0-05155-1. - Golgota din vârful creionului, Moonlight, album de artă digitală, Bucureşti 2008,ISBN 978-973-0-05691-4. - Sun Rays - Muzica sferelor, album de artă digitală, Bucureşti 2008, ISBN 978-973-0-05784-3. - Mărturisirea de credinţă literară, Scrisul ca religie la Români, în preajma Anului 2000, vol.II, Un \"document de conştiinţă colectivă\", conceput şi orânduit de Artur Silvestri, Carpathia Press - 2008, ISBN: 973-7609-37-3. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ: Academia Română - Institutul de Sociologie, specializare editare-tehnoredactare, volume şi lucrări ştiinţifice. Menţionez câteva din volumele sau lucrările ştiinţifice la a căror apariţie am lucrat împreună cu colectivul de specialitate din Institutul de Sociologie al Academiei Române: 1. MARIA FULEA - “TRANZIŢIA ÎN AGRICULTURA ROMÂNIEI. PROCESE SOCIO-ECONOMICE 1950-1993” Academia Română, Institutul de Sociologie, Bucureşti 1995 2. MARIA LARIONESCU - “SOCIOLOGIE ROMÂNEASCĂ” VOL.I, DIMITRIE GUSTI, EUGENIU SPERANŢIA, C. D. GHEREA, Studii şi cercetări nr.4, Academia Română, Institutul de Sociologie, 1995. 3. MARIA LARIONESCU, coordonator - “SCOALA SOCIOLOGICĂ DE LA BUCUREŞTI. TRADIŢII ŞI ACTUALITATE” - Academia Română, Institutul de Sociologie - Univesitatea din Bucureşti, volum editat în colaborare cu ocazia Congresului Mondial de Sociologie rurală. 4. MEDIAS ET ESPACES PUBLICS, Approches, Acteurs, Pratiques. Coordonator de volum Prof. Dr. Ioan Drăgan, Bucureşti, iunie 1995. Academia Română, Institutul de Sociologie. Colocviului Româno-Francez 1995. 5. SOCIÉTÉ ET MÉDIATISATION, coordonator volum Prof. dr. Ioan Drăgan, Bucureşti, iulie 1996, Academia Română, Institutul de Sociologie Colocviul Româno - Francez. 6. POST-MODERNITÉ, MÉDIATISATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION, coordonator volum Prof.dr. Ioan Drăgan, Colocviul Româno-Francez, Bucureşti, iunie 1997, Academia Română, Institutul de Sociologie. 7. LA COMMUNICATION DU POLITIQUE - Regards croisés Est-Ouest, Sous la direction de Ioan Dragan, volum apărut la Editura L’Harmattan - Collection Communication et Civilisation, 1999, Paris - France, Montréal – Canada, editat de colectivul Institutului de Sociologie în colaborare cu Editura L’Harmattan. 8. CORUPŢIA ÎN ROMÂNIA, REALITATE ŞI PERCEPŢIE SOCIALĂ, Coordonatori: Ioan Dorinica, Dan Banciu, Sorin M. Rădulescu, 2004 9. Ilie Bădescu, Gh. Şişeştean, Florin Popa, ATLAS SOCIOLOGIC RURAL, Editura MICA VALAHIE 2005 10. Viaţa şi moartea în satul românesc, Coordonatori: Ilie Bădescu, Oscar Hoffman, Ed. Mica Valahie, 2005. 11. Enciclopedia Sociologiei, vol.I, Ilie Bădescu, 2006. Editura Mica Valahie. 12. Enciclopedia Sociologiei, vol.II, Ilie Bădescu, 2006, Editura Mica Valahie. Numeroase alte lucrări ştiinţifice, volume de autor, publicate fie de Institutului de Sociologie, fie de edituri de specialitate. Alte modalităţi de exprimare sunt grafica, ceramica şi arta digitală. noiembrie 2008

Cenaclu Literar: