Raza de soare

Raza de soare

Ce tainică mişcare
într-o rază de soare
pe ape săltând.
Ce întâlnire sclipitoare,
ca într-o dragoste mare.
Ce şoaptă susură izvorul,
chemând la el raza şi dorul.
Ce veselie împărtăşită,
ce dragoste nedumirită,
şi ce mirare lucitoare,
lumina ce-i cade pe chip.

24 septembrie 2007

Cenaclu Literar: