zăbala unor alte vieţi

zăbala unor alte vieţi

...s-au strîns în palma mărturiei
nopţi
rupînd zăbala unor alte vieţi
cum tîrîtoarele din pielea-i strîmtă
pe coapse viermuiau copitele
potecilor ce n-ai ajuns
cădeau genunchi de nesfîrşiri
acoperind
ce n-a ştiut
ce n-a putut
uitarea...

Cenaclu Literar: