Prof. Dr. Cornelia Păun Heinzel : Reviste culturale românești publicate în Noua Zeelandă din ciclul „Scurt istoric al publicațiilor culturale românești din străinătate”

Prof. Dr. Cornelia Păun Heinzel : Reviste culturale românești publicate în Noua Zeelandă din ciclul „Scurt istoric al publicațiilor culturale românești din străinătate”

 

Prof. dr. Cornelia Păun Heinzel : Reviste culturale românești publicate în Noua Zeelandă din ciclul „Scurt istoric al publicațiilor culturale românești din străinătate”

 

Secțiunea II : Revista românilor din Noua Zeelandă

 

  „PAGINI ROMÂNEȘTI DIN NOUA ZEELANDĂ” /

 

„ROMANIAN PAGES IN NEW ZEALAND”

 

      Arealul revistelor culturale românești din străinătate se întinde pe un spațiu geografic extins, ajungând până în cele mai îndepărtate colțuri ale globului, chiar în Noua Zeelandă.

 

       Revista românilor din Noua Zeelandă “ PAGINI ROMÂNEȘTI ÎN NOUA ZEELANDĂ /  ROMANIAN PAGES IN NEW ZEALAND , Auckland este numele unei publicații culturale lunare, editată de publicistul,  profesor în activitatea de zi cu zi, Cristi Dumitrache din NOUA ZEELANDA și de Adina Dumitrache.

 

       Revista - disponibilă online - se încadrează perfect în peisajul presei culturale virtuale, aceasta fiind soluția optimă, având în vedere distanțele întinse pe întreg mapamondul între conducerea revistei, colaboratorii și lectorii săi. Această formă este ușor de accesat prin intermediul  mediului virtual, accesul la informații fiind rapid, pentru că permite existența facilităților de a publica și de a lectura scrierile rapid, pe un spațiu geografic extins, fără frontiere.

 

        Revista apare sub forma de fișier pdf pe Internet, fiind distribuită și de alte publicații din România, ca de exemplu: Cenaclul scriitorilor Maramureș , revista  Cetatea lui Bucur ,  Moara lui Gelu“ - blogul profesorului Gelu Dragoș, revista  Confluențe literare  Australia, sfatulbatranilor, scribd, calameo, lssuu, slideshare.net, dokumen.tips, yumpu.com, pdfslide.net, docplayer.es, moam.ionfo, skytec, Magazinul de reviste, corectnews, Informația zilei Maramureș apare chiar și în Moldova pe Flacăratv, http://romania.co.nz/paginiromanesti. Acesta este una din trăsăturile deosebite, particulare, unice ale specificului revistei. Datorită editorilor săi, deosebit de activi și de sociabili, de prietenoși,  Pagini românești în Noua Zeelandă” / „ROMANIAN PAGES IN NEW ZEALAND” - Revista românilor din Noua Zeelandă este publicația românească din străinătate cu cele mai multe multe site-uri de pe Internet care o promovează, distribuind-o pe întreg mapamondul

 

        Numărul publicațiile culturale românești din străinătate se observă  că este proporțional cu numărul de emigranți din zona respectivă. Din datele de care dispun, am constatat că cele mai numeroase reviste culturale românești sunt în Canada - în această țară fiind numărul cel mai mare de emigranți români, intelectuali, care sunt implicați în activitatea literară și jurnalistică. Acesta este motivul pentru care am început cercetarea cu această țară. Este firesc ca în țările în care au emigrat românii în număr mai mic, ca Noua Zeelandă, să existe mai puține publicații, chiar una singură– revista prezentată.

 

        Clasificarea revistelor românești din străinătate având drept criteriu modul de finanțare, încadrează publicația în categoria celor care nu sunt sponsorizate din bani publici, ca urmare revista se caracterizează fără echivoc prin independență - deoarece nu permite forme de manifestare tip autocenzură sau cenzurare ierarhică ideologică - prin libertate, prin capacitatea de a promova cultura,  prin independență în promovarea criteriul valoric, fără imixtiuni din exterior, fără false construcții comandate, pentru că nu există nici un grup mediatic, nicio forță politică sau socială care să-i condiționeze conținutul.

 

             Fondatorii, editorii publicațiilor românești din străinătate se pot clasifica după modul înființării acestora. Din acest punct de vedere aceștia sunt de  două categorii : fie emigranți care au decis să înființeze o revistă românească în țara care i-a adoptat, fie români trimiși pe alte meleaguri în mod special, remunerați cu scopul de a realiza o publicație românească pe acel teritoriu.

 

         Editorul  Paginilor românești în Noua Zeelandă, Cristi Dumitrescu face parte din prima categorie, nefiind sponsorizat de statul român.

 

         Titlul revistei pare a avea o similitudine cu Foaie pentru minte, inimă și literatură, între publicații - din acest punct de vedere -   exista  o corespondență biunivocă. Faptul că se specifică locul de apartanență al publicației, poate fi interpretat că acesta ar ocupa un rol important și ar marca originalitatea revistei.

 

        Redactorii Cristi și Adina Dumitrache au avut alături, în activitatea desfășurată în cadrul revistei, următorii contributori din Noua Zeelandă: Lucia Davis, Marian Ioan, Pr. Emanuel Crainic, Mihaela Orlandea, Bianca Ungureanu, Pr. Mircea Corpodean, dar și mulți din alte colțuri ale lumii.

 

       Revista cuprinde în paginile sale informații despre comunitatea românilor din întreaga Nouă Zeelandă, interviuri, articole despre cultură – pagini de istorie, prezentarea unor spații geografice remarcabile, dar și cronici de carte, creații literare: poezii sau proză, editoriale semnate de Cristi Dumitrache :  Sărbătoarea limbui române, România tulburată“, etc. Printre autorii articolelor pot fi lecturați cu plăcere: jurmalistul George Petrovai, ale cărui scrieri conțin întotdeauna judecăți de valoare corecte, reale, care nu sunt  concepute sub influențe externe, comandate, scriitorul și directorul revistei  Singur Târgoviște - partener PRNZ - Ștefan Doru Dăncuș, fondatorul și conducătorul  revistei Confluențe literare Australia - revista de cultură cea mai activă,  cu cel mai mare număr de cititori din întreaga lume, care va avea rezervat un loc în cadrul cercetării efectuate, Octavian Lupu cu Forța de nestăvilit a emoțiilor, directorul revistei Destine literare / Literary Destinies din Canada, Alexandru Cetățeanu, poeziile lui Mihai Horga, ale Elenei Liliana Popescu și ale lui Ionuț Caragea, Poveste de Radu Gyr. Am publicat și eu în cadrul revistei  PAGINI ROMÂNEȘTI ÎN NOUA ZEELANDĂun articol despre cultură și câteva poezii.

 

       Nu am citit , nu am găsit vreun Curriculum Vitae al editorului Cristi Dumitrache, dar din activitatea sa, se pot deduce multe dintre calitățile acestuia. Elocvente sunt cele declarate presei, pe skytec chiar de Cristi Dumitrache : “ Noi credem că avem cu toții nevoie unii de alții, de prieteni cu care să împărțim experiențele de aici, cu atât mai mult cu cât suntem așa departe de familiile noastre de acasă. Noi am ales să accentuăm trăsăturile pozitive ale românilor precum inteligența, educația, nevoia de cultură, respectul față de biserică, dorința de apartanență și prietenie, dragostea și devotamentul pentru familie.  În concluzie, revista noastră are ca singur obiectiv să aducă o bucățică din spiritul românesc în casele celor care au ales să trăiască departe de România, dar care o păstrează cu drag și dor în suflet".                             

 Spiritul editorului și-a pus amprenta decisiv în conceperea revistei. Dorința de a realiza ceva inedit este o caracteristică manifestată de Cristi Dumitrache în activitatea didactică, dar și în cea publicistică. Deosebit de activi, conștiincioși în viața culturală, editorii au fondat, au condus și au întreținut biblioteca Vlad Mușatescu din Noua Zeelandă, în urma inițierii unei campanii de donații de cărți și au prezentat revista diplomaților din această țară, la consulat. Au organizat evenimente de Ziua Limbii Române, spectacole de revistă cu Doru Octavian Dumitru în Auckland și Banc Show, prezentarea României la  “Clubul Rotary“ din Mount Roskill Auckland.
 Căutând de a realiza mereu ceva deosebit, în orice activitate întreprinsă, Cristi Dumitrache, mi-a propus la un moment dat o colaborare pe direcția didactică -  determinată de imaginea postată pe Internet și trimisă de un grup de elită cărora le eram profesoară - dar nefinalizată datorită procedurilor complexe, birocratice, restrictive, aproape imposibil de realizat în țară, pentru a întreprinde așa ceva. Bun psiholog, profesorul Cristi Dumitrache -  a citit corect fizionomiile persoanelor din fotografie, cu exactitate și cu rapiditate.                            

                                                                           Ca observație, în finalul articolului specific faptul că, am remarcat că majoritatea conducătorilor publicațiilor românești din străinătate sunt dintre cei care au îmbrățișat activitatea didactică în țara în care au emigrat, fiind profesori în activitatea cotidiană.    

Bibliografie  

 

 

 

http://romania.co.nz/paginiromanesti

 

Cenaclul scriitorilor Maramureș

 

revista  Cetatea lui Bucur 

 

 Moara lui Gelu“ - blogul profesorului Gelu Dragoș

 

 revista  Confluențe literare  Australia

 

sfatulbatranilor

 

scribd

 

calameo

 

lssuu

 

slideshare.net

 

dokumen.tips

 

yumpu.com

 

pdfslide.net  

 

docplayer.es

 

moam.ionfo

 

skytec

 

magazinul de reviste

 

corectnews

 

 Informația zilei,b Maramureș

 

Moldova Flacăratv

 

 

                                                           

Cenaclu Literar: