Liliacul alb...

Liliacul alb...

Liliacul alb -
bătrânica începe
altă dantelă.

Cenaclu Literar: