Prinzând un ciulin…

Prinzând un ciulin…

Prinzând un ciulin
de blăniţa mielului -
vântul se-opreşte.

Cenaclu Literar: