Dreptul la nemurire

Dreptul la nemurire

dreptul la nemurire începe cu numele mic

pe lume un Om s-a născut, în Cer nemurirea aşteaptă
ca numele Omului - mic - s-apuce pe calea cea dreaptă

dreptul la nemurire începe cu prima durere

pe lume un Om s-a rănit, în Cer nemurirea aşteaptă
ca Rana să doară adânc şi Crezul - mai sus cu o treaptă

dreptul la nemurire începe cu prima iubire

pe lume un Om a iubit, în Cer nemurirea aşteaptă
ca toate cuvintele lui să fie o singură Faptă.

dreptul la nemurire începe cu prima poezie

pe lume un Om a mai scris, în Cer nemurirea aşteaptă
ca toate poemele lui, să fie citite în şoaptă

dreptul la nemurire începe cu prima moarte

pe lume un Om a murit, în Cer nemurirea aşteaptă
ca-n ciuda dorinţelor lui, să aibă o moarte-nţeleaptă

e dreptul meu să cred în nemurire
e dreptul meu să fiu nemuritor

Cenaclu Literar: