Sufletul unui bărbat

Sufletul unui bărbat

sufletul unui bărbat este la început o hartă
cu oraşe mici luminoase în care
fetiţe cu cozi împletite sar şotronul
ca nişte fluturi mici de catifea galbenă
departe de zbuciumul lumii
în urmele bleu ciel ale ploii
ele sunt închise apoi în blocuri de desen
sau maculatoare cu hârtie proastă
ca şi cum ar călători pe veci prin tulpina vreunui arbore
ale cărui inele vor număra într-o zi moartea

,,melc, melc, codobelc - scoate coarne boureşti
şi te du la baltă, şi bea apă caldă"

mai este sufletul lui un cer ca un bulevard
pavat cu steluţe mici metalifere multicolore
la colţ cineva vinde vin vechi
care va înteţi furtuna primei nopţi de dragoste
oglindă prin care se va privi
de fiecare dată când va supune o altă femeie
cu alte flori cu alte vorbe dar niciodată
la fel de puternic

într-o zi sufletul lui va fi un ocean
din toate cele ce v-am spus eu
şi pe deasupra el îngenuncheat
asupra a ceea ce a căutat atunci când nu ştia
că ierburile de leac răsar numai şi numai
în trupul ei care e una singură
şi poartă numele disperării căutării sau pe scurt
femeii

cine mai crede atunci decât că
Dumnezeu a îndumnezeit pe-acolo
pe lângă sufletul lui

Cenaclu Literar: