Hemoglife

Hemoglife

Hemoglife. Viscol cu geminide peste Ottawa
__________________________________________

oraş zidit de viu în zăpadă
maşinile se rostogolesc prin gri
canion fiecare stradă
meteori repetă în stratosferă
ritualuri de ardere în cădere
motoare confuze
acoperite de funingine
şi fâşâitul iepurilor miopi
săpând tunele în troiene
el se apropie
apăsat adânc amânat
aş aştepta o veşnicie aici
lângă tăişul lopeţii şuierând tot mai
aproape
rece colivia braţelor sale, respiraţia
atât de fierbinte
crud, viscolul dinţilor nerăbdători
geminide în rodia inimii
răscolită

Hemoglife. Portret de femeie cu chibrituri
__________________________________________

ea încă mai are cuvinte inflamabile
deşi greierii minţii sar fluierând
peste muchii ascuţite de gânduri
nu şi-a transcris sentimentele în manual
pentru simţuri cu întrebuinţare unică

imaginea din oglinda retrovizoare
a inimii împietrite
în bust cu braţe_artere retezate
nu i se potriveşte deloc
o irită asemănarea cu Venus din Milo

în ciuda iernii ce izolează concret
ea alege să rămână o femeie vizionară
incinerează vise evanescente
şi rime albe în poeme

în oraşul locuit de statui protocolare
comunicând ce este politically correct
ea incendiază orizontul iernii iminente
cu o mână de chibrituri

Hemoglife. Bruma solstitium
___________________________

pentru cine bat inimile
în cea mai lungă noapte a anului
când atâtea clopote
îşi ascut limbile pe muchia gerului
şi ori de câte ori te iau în braţe
zăpezi asurzitoare mă viscolesc
până la os
cu dangăt de sânge

Hemoglife. Saudade
__________________

spune lucrurilor pe nume
să nu existe între noi verbum non grata
scufundă-mă în cuvinte, somn, gesturi
fără teamă de ridicol
chiar şi când eşti nebărbierit, deprimat
eludat de paradigmele vieţii
nepregătit pentru prozaica fericire
renunţă la supoziţii, deducţii, scenarii, sentinţe
adu-mi trandafiri vopsiţi cu albastru
meu fado meu fado meu fado meu
nu controla silabele cele mai dorite
nu închide buzele în declaraţii insonore
la vremea apocalipsei de certitudini
fiecare cuvânt nespus
împietreşte cărămidă între tine şi tine
atât de rigid solipsismul
celui ce i-a stat inima
în tăcere zidită

Hemoglife. Panta rhei
_____________________

inima
arena plină ochi cu iezi
aburii expiraţiei lor se ridică
fierbinte
sub claviculă
reci
mâinile gladiatorilor fără inimă
despicând piepturi
să scoată inimi
şi să le împingă înapoi în artere
uitând

Hemoglife. Misoginie
____________________

inima mea e prea strâmtă
pentru femeia aceasta ieşită din minţi
urcă prin mine urlând
îşi înfige coatele ascuţite în trahee
mă sufocă rochia ei brodată cu maci
crabi incandescenţi degetele
ard răsfirate peste muchia ochilor
nu ştiu cum s-o temperez
zâmbeşte fără motiv şi mă dă de gol
lumea ar putea afla ce gândesc
sau ce simt
dar o las să pârjolească şi să cotropească
să mă îmbrace în giulgiu de sânge
sămânţă arsă
nedezmierdată în lapte de vâsc
hrănindu-se cu antiteze
din gând după gând
până voi exploda în pieptul ei
acesta este planul meu de răzbunare
inimă pentru inimă
care pe care

Hemoglife. Compatibilitate
__________________________

am o viaţă dublă
în mine mai trăieşte şi un tei

se hrăneşte cu miere de tei_ubesc
grefează replici pentru tot ce mă atinge
un ochiul pentru ochiul meu
dinte în dinte, buză peste buză
mână încătuşată în palmă
atriul stâng alături de atriul drept

mi se întâmplă şi reacţii de respingere
dar sunt floare de tei la ureche
sângele îşi trece mareea binefăcătoare
prin transplanturile proaspete
mă vindec uşor
de vânătăi la încheietura mâinilor
de incompatibilităţi între teii noştri
depărtare sau apropiere

nimic nu ne stă în cale
noi suntem făcuţi să fim împreună

Hemoglife. Ergo sum
___________________

eu nu mă pot detaşa de mine
să mă privesc dinafară cu răceală

propriul ego nu îmi e suficient
am nevoie de toţi oamenii aceştia
cu mâinile pline de gesturile mele
cu inimile atinse până la sânge
de pulsul meu
am nevoie să le mişc gândurile
cu vocea mea

ceva îmi spune că şi eu exist
în realitatea lor
când le vorbesc despre dinte
pentru dinte
ei îmi arătă impresiunile lui
în ochi închis în ochi
iar când îmi deschid inima
le bate inima

Cenaclu Literar: