Ca un vis, viata

Ca un vis, viata

Vine un timp
Când braţele...

Vine un timp
Când drumurile vieţii
Se prefac în cărări,
Cărărrile se transformă în poteci
Iar potecile se descompun
In atemporalitatea anilor
Pierduţi fără rost.

Vine un timp
Când braţele
Ne devin liane de lut
Iar picioarele
Rădăcini înfipte prea adînc
În relaitate.

Vine un timp
Cînd oamenii devin arbori
Şi arborii ramuri ale existenţei efemere.

Vine un timp
Cînd devenim ceea ce am fost
Mai demult:
PĂMÂNT!

Cenaclu Literar: