Hristos a înviat - Alexandru Vlahuţă

Hristos a înviat - Alexandru Vlahuţă

Şi-au tremurat stăpânii lumei
La glasul blândului profet,
Şi-un duşman au văzut în fiul
Dulgherului din Nazaret.

Şi mulţi cu pietre îl alungă,
Şi râd de el ca de-un smintit,
însă zâmbeşte tuturora -
Atot puternic şi smerit.

El orbilor le dă lumină,
El munţilor le dă cuvânt,
Pe cei infimi îi întăreşte,
Pe morţi îi scoală din mormânt.

Şi tuturor de o potrivă
împarte harul său ceresc;
Şi celor care cred într'însul
Şi celor ce-l batjocoresc.

Urască-l cei fără de lege;
Ce-i pasă lui de ura lor?
El a venit s'aducă pacea
Şi înfrăţirea tuturor.

El n'a venit să răsvrătească
Nu vrea peirea nimănui,
Desculţ pe jos colindă lumea
Şi mulţi hulesc în urma lui.

"Fiţi blânzi cu cei ce vă insultă,
Iertaţi pe cei ce vă lovesc,
Iubiţi pe cei ce'n contra voastră
Cu vrăjmăşie se pornesc."

S'au veselit necredincioşii
C-au pus luminei stăvilar,
Dar ea s-a întărit în focul
Durerilor de pe calvar.

Voi toţi ce-aţi plâns în întunerec,
Şi nimeni nu v'a mângâiat,
Din lunga voastră'ngenunchere
Sculaţi... Hristos a înviat.

Alexandru Vlahuţă
(1859-1919)