Recenzii

Serghei Zalîghin

Colectivizarea în fum de ţigară din tutun amestecat cu sulfină, răsucită în foaie de gazetă Nuvela Drama lui Ceauzov (1), a scriitorului(2) rus Serghei Zalîghin cunoscut şi ca publicist(3) şi critic literar (deşi a studiat agronomia şi hidrotehnologia)(4), înfăţişează un episod din viaţa ţăranului sovietic devenit colhoznic în anii "30 ai veacului al douăzecilea, când colectivizarea, îmbrăţişată iniţial cu speranţa... Read more

Brouwers

Ketemu lagi, mama! (1) În romanul " Roşu ucigaş ", Jeroen Brouwers (2) porneşte de la momentul prezent al morţii mamei sale, plan care alternează cu întoarceri în copilărie când el, copilul de patru-cinci ani, a trebuit să trăiască - împreună cu mama, sora şi bunica lui - în lagărul japonez Tjideng, din "Batavia înconjurată cu ziduri de cazemată, turnuri şi sârmă ghimpată. În casele de piatră de-acolo au trăit închise mii de femei din Europa, împreună cu copiii lor, pe suprafeţe de câţiva centimetri pătraţi măsuraţi cu liniarul, suprafeţe pe care erau dispuse să şi le apere până la ultima lor picătură de sânge: chiar şi pervazurile ferestrelor erau locuite, şi pragurile, şi fiecare casă a scărilor mai deosebită, verandele, coridoarele, aerul însuşi din case era locuit, - cine avea un hamac trăia printre frânghiile cu rufe puse la uscat şi întinse peste tot, îmbrăcăminte zdrenţăroasă şi puturoasă." Aici a locuit vreme de aproape doi ani, "împreună cu alte câteva zeci de persoane într-o bucătărie, - noi locuiam pe dulapul-masă din jurul spălătorului de vase.Read more
Subscribe to Recenzii