Despre Artă, din punct d evedere profan şi românesc