Articole din Revista Atheneum

42 În Pantheonul muzicii universale, Johann Sebastian Bach are un loc special, el fiind considerat - alături de Mozart - cel mai mare compozitor al lumii. Personalitate profund creştină, creator al unor tulburătoare pagini închinate Divinităţii, Bach şi-a petrecut toată viaţa sub cupolele protectoare ale Bisericii, făcându-le să vibreze cu genialele sale creaţii, adevărate căi catre Dumnezeu şi către Iluminare.

Titluri din Revista Atheneum

Texte Noi din Cenaclul Literar