Articole din Revista Atheneum

86 Cineva a spus că o călătorie este un lucru serios pentru persoanele frivole şi un lucru frivol pentru persoanele serioase. Cred că este o bună parte de adevăr în acest cuvant de spirit. Pentru că o călătorie te învaţă fără voie o sumă de lucruri; şi nu numai acela care ştie deja foarte mult - şi este deci destul de trist ca să fie şi serios îşi poate îngădui să nu înveţe nimic călătorind, ci să se odihnească numai.

O călătorie este, întotdeauna, o invitaţie la gândire. Se gândeşte mult mai viu, mai intens şi mai spontan călătorind decât în cele mai concentrate ceasuri de bibliotecă.

Titluri din Revista Atheneum

Texte Noi din Cenaclul Literar