EVUL MEDIU neîntâmplător

EVUL MEDIU neîntâmplător

O ştire a făcut senzaţie în ţară, ştire preluată şi de agenţiile internaţionale de presă: o femeie a fost crucificată într-un proces de exorcizare. În plin secol XXI, într-o Românie pretins civilizată ce se doreşte membră în Uniunea Europeană, o femeie a fost omorâtă pentru că "avea pe dracu"n ea".

O ştire a făcut senzaţie în ţară, ştire preluată şi de agenţiile internaţionale de presă: o femeie a fost crucificată într-un proces de exorcizare. În plin secol XXI, într-o Românie pretins civilizată ce se doreşte membră în Uniunea Europeană, o femeie a fost omorâtă pentru că "avea pe dracu"n ea".

Într-o mănăstire vasluiană, poreclită de sătenii din Tanacu (şi nu degeaba) Mânăstirea Diavolului, o călugăriţă a fost legată cu lanţuri de o cruce, lăsată în frig fără apă şi fără mâncare, în timp ce preotul ieromonah Petru Corogeanu, ajutat de alte patru măicuţe, încerca prin rugi să alunge pe necuratul ce-si găsise sălaş în trupul bietei tinere. Ulterior, într-un interviu acordat ziariştilor, călugărul criminal nu numai că nu a arătat remuşcări ori milă, ci a acuzat pe... acuzatori că nu au credinţă - ei nu vor să creadă că sursa răului poate fi demonică.

Imediat după ce Constituţia Europeană a fost respinsă de francezi, olandezii la rândul lor au votat negativ, refuzând să accepte pasul firesc pentru crearea unei Europe Unite de facto. După ce rezultatul a fost făcut public, un reportaj BBC pe străzile Amsterdamului încerca să afle motivaţia cetăţeanului obişnuit. Am fost surprinsă să aud că cei intervievaţi, pe lângă raţiuni economice, au declarat că se simt ameninţaţi de noile aspirante la membria Uniunii din cauza "fundamentalismului lor ortodox". Sinceră să fiu, nu m-am aşteptat la asta! Europa ne respinge nu atât pentru economia precară, pentru imigraţia scăpată de sub control, pentru hoţii şi ţiganii ce au împânzit continentul, ci pentru ceea ce reprezintă în concepţia lor "ortodoxia", o religie închistată, ce promovează ignoranţa şi fanatismul, ce ţine pe loc refuzând reforma şi progresul. Singurul membru ortodox al UE este şi ţara cu cele mai slabe performanţe economice, Grecia, mereu sprijinită de celelalte state ai căror cetăţeni scot constant bani din buzunar pentru codaşele Europei. Ce legătura este între slaba performanţă, lipsa spiritului civic şi ortodoxie? Chiar este vreo legătură? Seamănă foarte mult cu dilema: "Ce-a fost mai întâi? Oul sau găina?" Ortodoxia a modificat mentalitatea credincioşilor ori ortodocşii au perpetuat-o cu fervoare pentru că se potrivea mănuşă mentalităţii lor? Bizantinismul reprezintă caducitatea într-o lume ce vede biserica mai degrabă ca pe un teritoriu democratic, permisibil la transformări şi reforme. Greu de început o mişcare reformistă într-o "turmă" a căror oi behăie resemnate: "fă ce zice popa nu ce face popa".

Biserica Ortodoxă Română, ca de altfel toate celelalte biserici creştine, se bazează pe un sistem de mandarinat sexual, bărbaţii sunt singurii lideri, predicatori acceptaţi, femeile fiind doar nişte păcătoase nevrednice - acest misoginism venind firesc pe filieră iudaică. Bisericile protestante au început totuşi să accepte femei preoţi, chiar şi ideea unui Dumnezeu căruia i te poţi adresa cu "Ea" în loc de "El", o feminizare la fel de absurdă ca şi masculinizarea. Cui îi pasă ce are Dumnezeu între picioare?! Are vreo relevanţă faptul că majoritatea exorcizărilor în Biserica Ortodoxă sunt aplicate femeilor (doar ele sunt prada cea mai uşoară pentru diavoli...), cei ce alungă dracii, investiţi cu această putere misterioasă fiind evident bărbaţii?

La ora actuală există două categorii de slujitori bisericeşti: preoţi, oameni dedicaţi, modele de moralitate demne de urmat, şi popi. Din păcate, ultima categorie a devenit majoritară în BOR. Popii, ce ascund sub sutană sete de bani şi cinism de cea mai pământeană origine, manipulează babele proaste de la ţară şi sucesc minţile ignoranţilor, încurajând practici dubioase ca vrăjitoria şi exorcizarea, sub patronajul Preafericitului şi a şefilor ecleziastici. "Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Vai de păstorii lui Israel, care s-au păstorit pe ei înşişi! Păstorii nu trebuia ei, oare, să păstorească turma? Dar voi aţi mâncat grăsimea şi cu lâna v-aţi îmbrăcat; oile cele grase le-aţi înjunghiat, iar turma n-aţi păscut-o (...), ci aţi stăpânit cu asprime şi cruzime. Şi ele, neavând păstor, s-au risipit şi au ajuns mâncare tuturor fiarelor câmpului" (Iez. 34, 2-5).

În interesanta carte a lui Tom Gallagher: "Furtul unei naţiuni. România de la comunism încoace", în capitolul "Înapoierea - un obstacol în calea democraţiei" autorul face numeroase referiri la rolul bisericii în evoluţia românilor: "Nici o instituţie nu reprezenta interesele poporului de rând. Biserica Ortodoxă făcea şi ea parte din sistemul de exploatare, alături de marile mănăstiri care aveau nevoie de fonduri permanente pentru întreţinere. Robii ţigani se aflau în proprietatea mânăstirilor ca şi a boierimii.(...) Biserica Ortodoxă Română făcea prea puţin pentru a ridica poporul mai sus de speranţele lui politice foarte modeste şi de mentalitatea obedientă. Constituţia de la 1866 a declarat-o "religie dominantă", dar elita politică a hotărât că trebuia să fie subordonată statului. Comuniştii nu au considerat o astfel de biserică greu de supus, când au venit la putere în 1945."

După venirea comuniştilor s-a văzut într-adevăr că subordonarea BOR nu a ridicat o mare problemă; ba mai mult, spre sfârşitul dictaturii ceauşiste, când se dărâmau biserici - multe dintre ele monumente istorice, nici unul din capii BOR nu a avut curajul să ia atitudine. Nici măcar nu are sens să îi judecăm noi, păcătoşii; Preafericitul, mitropoliţii şi episcopii acelor vremi au de răspuns şefului lor direct întru eternitate. Cazul răstignirii de la Tanacu readuce în prim-plan încremenirea BOR în Evul Mediu, promovând practici cel puţin dubioase, tolerând exorcizări în masă care se practică în mod curent în mânăstiri şi biserici. Sunt cunoscute cazuri de preoţi care s-au îmbogăţit de pe urma exorcizărilor ori a vrăjitoriilor. Icoane care plâng ori icoane apărute "miraculos" în trunchiurile copacilor, miracole gen "Maglavit" întăresc prestigiul acestor şarlatani, iar BOR nu face decât să încurajeze ignoranţa prin politica struţului. Biserica e plină de scandaluri sexuale, violuri în seminarii, ţărănci seduse în chiar altarul bisericii, relaţii homosexuale. Nu este un secret că pentru a obţine o parohie mai acătării se dă şpagă serioasă, şi traficul de influenţă este în floare mai ceva ca pe vremea fanarioţilor. Moartea măicuţei posedate vine deja firesc în acest context, o confirmare că ne aflăm, religios, în plin Ev Mediu.

Şi nu este simptomatic doar pentru Biserica Ortodoxă Română ori pentru Biserica Ortodoxă în general. Şi Biserica Catolică este bântuită de scandaluri sexuale, fiind la fel de controversată şi încremenită în trecut. Mult admiratul Papă Ioan Paul al II-lea, ale cărui poze se vindeau ca pâinea caldă la Costco imediat după decesul său (puţin merchandising nu strică!), a fost poate unul dintre cei mai conservatori papi. Folosirea prezervativelor încă este păcat capital pentru catolici... sigur, SIDA este mult mai acceptabilă... ori o sarcină nedorită... Credeţi poate că bisericile protestante sunt mai liberale? Doar cu numele. Bun, au avut meritul de a face prima mişcare de reformare radicală de la ultimul mare reformator al unei religii majore, Iisus din Nazaret. Din păcate au devenit la fel de conformiste şi intolerante sub această mască a liberalizării. Noi ceilalţi suntem în opinia lor "nesalvaţii", ei stăpânind deja cu infatuare toate răspunsurile şi tot adevărul. Câtă vanitate necreştină!

Mesajul iniţial al creştinismului s-a pierdut de mult, pe drumul dogmatismului şi al intereselor sectare. Bisericile, arogându-şi dreptul de ghidare şi de răspândire a acestui mesaj, s-au interpus între oameni şi Dumnezeu mijlocitoare deseori ineficiente şi încremenite. Nu mă mai miră succesul unei cărţi de genul "Da Vinci Code" a lui Dan Brown, o carte care manipulează pervers o masă incultă, conectată permanent la cultura de Internet, pradă facilă pentru scenarii conspiraţioniste religioase. Nu mă mai miră nici confuzia spirituală în care se zbate omenirea, războiul declarat MacWorld vs. Jihad, incluzându-ne fără voie şi pe noi, ortodocşii ce ne vedem proiectaţi de cetăţenii europeni la marginea lumii civilizate. Vă dau un singur exemplu: islamismul, care este la bază o religie evoluată, Coranul promovând pacea şi toleranţa. Discriminarea femeilor nu este nici măcar pomenită; mai mult, Mahomed a lăsat-o pe fiica lui Fatima să poarte mai departe acest mesaj. Cum s-a ajuns astăzi la acest fundamentalism islamic, la Jihad? "Popii" lor, imamii, şi interpretările diferite ale aceluiaşi text, Coranul (nu seamănă mult cu "studiile biblice" care îţi impun un punct de vedere prestabilit?) au distorsionat mesajul iniţial politizând o religie perfect viabilă. Au şi ei schismele lor, şiiţi şi suuniţi, sectari fundamentalişti. Această alunecare a unei religii majore în intoleranţă, ce dă naştere unei segregări mondiale datorită aparenţei de "înapoiere", mă sperie. Ce soartă va avea ortodoxia?

Acum este la modă ca intelectualii români să fluture stindardul creştinismului, citând cu miez din cărţile sfinte şi ciugulind mândria ortodoxă a cititorului. Scriitorimea se adapă azi la izvorul nesecat al Noului Testament, cum se adăpa pe vremuri la Tezele din Aprilie ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu, şi nu ştiu de ce aceste texte mă îngreţoşează la fel de mult, în ciuda tonului lor pios. Folosim citate din Biblie cu orice prilej, căci asta ne face să "părem" mai buni, spiritualizaţi şi porniţi neîndoielnic pe drumul iluminării.

Oare înainte de a fi scrisă Cartea Sfântă omenirea s-a zbătut în întuneric spiritual? Oare toate sufletele până la venirea lui Isus sunt pierdute pe vecie? Adevărata înţelepciune nu a existat până atunci? Cât putem fi de mărginiţi!

Răstignirea unei femei în România m-a aruncat înapoi în timp şi lumea din jurul meu îmi pare mai întunecată ca Evul Mediu. Un jurnalist a afirmat că medievalizarea acestui act este greşită, căci toţi călugării implicaţi au sub 30 de ani; acesta a asimilat fapta cu fenomenul hippie sau satanismul, deoarece autorii faptei sunt prea tineri pentru a suge din seva practicilor medievale. Cât de repede găsim justificări BOR şi închistării ei! Ne grăbim să absolvim instituţia bisericească ce promovează preoţi fără studii teologice, care lasă să apară mănăstiri ca ciupercile după ploaie, care permite preoţilor să folosească Evangheliile pentru orice, de la dezlegat de farmece până la scos draci din femei recalcitrante şi rele de gură. Nu tinereţea a omorât, nu curentul hippie ori satanismul, ci ignoranţa, nepăsarea şi obscurantismul - Evul Mediu neîntâmplător încă atât de prezent în România mileniului trei.

În încheiere o să îl las pe Einstein să vă vorbească prin acest citat dintr-un eseu având ca subiect ştiinta şi religia şi la care subscriu necondiţionat: "(...)O doctrină care nu e în stare să se menţină la lumina zilei ci doar în întuneric îşi va pierde inevitabil înrîurirea asupra omenirii, cu prejudicii incalculabile pentru progresul uman. În lupta lor pentru binele etic, propovăduitorii religiei trebuie să aibă tăria de a lepăda doctrina Dumnezeului personal, adică de a da la o parte acea sursa de teamă şi speranţă care în trecut îi investea pe preoţi cu o putere atât de mare. Ei vor trebui să se bazeze în strădaniile lor pe acele forţe care sînt capabile să cultive în umanitate însăşi Binele, Adevărul şi Frumosul. "

Angela Daniela Ţapu