Revista Atheneum

Articole din Revista Atheneum

Cartea 17 - Păcatele lui Lot

Să vedem, dar, prin ce aventuri a mai trecut Avram. Din Egipt s-a întors la Betel - pe când acesta era doar un loc pe înălţimi, de adus jertfe, şi a chemat din nou Numele Domnului. E bine să o faci cât de des, mai ales dacă ţi-a ajutat în afacerea cu Faraon. Iar cu Avram era nepotul Lot, care avea şi el „oi, boi şi corturi" - deşi nu ni se zice dacă îşi vânduse nevasta vreunui egiptean. Şi cum locul nu era mare, iar „Cananiţii şi Feresiţii locuiau atunci în ţară", ciobanii lui Lot (Biblia îi numeşte „păzitori") se cam băteau cu cei ai lui Avram pe locurile de păşunat (deci, Mioriţa este universală...). Aşa că unchiul i-a zis lui Lot să îşi cam caute de drum, să nu se ajungă la lucruri mai rele... „Oare nu e toată ţara înaintea ta?", zice bătrânul Avram, care deja se considera stăpân peste Canan, bazându-se pe cuvântul Domnului. Şi acesta (Lot) a ales să se ducă pe Valea Iordanului, un adevărat Eden pe pământ, zice biblistul - înainte să fi distrus Domnul Sodoma şi Gomora.

Articole Atheneum: 

Vorbe şi vorbe

Astăzi, mai mult ca oricând, pare că există un deficit de comunicare. Incepând de la viaţa de zi cu zi, de la dialogurile din familie, dintre prieteni sau parteneri de servici, dialogurile de pe stradă sau din magazine, şi până la discuţiile la nivel politic, totul pare câteodată întors pe dos. Deşi fiecare din noi avem soluţia ideală pentru rezolvarea problemele din jur, imaginaţia personală suferă un blocaj când vine vorba de propria problemă. Suntem fără îndoială confruntaţi cu mai mult decât...

Articole Atheneum: 

Anul omagial "Ştefan Cel Mare şi Sfânt"

ANUL OMAGIAL
"ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT"

 

500 de ani de la trecerea în veşnicie a marelui voievod

 

„Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Lui")Ps. 67,36)

 

Neamul nostru românesc şi acest pământ binecuvântat de Dumnezeu, au zămislit din sânul lor, de-a lungul milenarei lor istorii, oameni de seamă care prin viaţa şi faptele lor au reuşi să rămână...

Articole Atheneum: 

Coffee - Is it good for us or not?

Many of us surely know that feeling early in the morning when half asleep we go straight to the coffee maker and push the start button. But probably only few of us know that coffee does have its ups and downs in terms of health benefits.

First of all, it has been suggested by several studies that coffee can play a positive role in the reduction of Parkinson's disease (1), type 2 diabetes (2) and even in the fight against cancer (3). On another hand, the American Heart Association has reiterated in several occasions that studies investigating a direct link between coffee drinking...

Articole Atheneum: 

Dualitatea Materialitate - Spiritualitate

în Filosofie şi în descrierea Realităţii Fizice a Cosmosului

Dilema filozofică legată de descrierea Realităţii (Fizice) Cosmice are o vechime multimilenară. Şi de fapt, un fapt atestat de altfel, dilema respectivă este încă mult mai veche, ea datând cel mai probabil de la începuturile apariţiei speciei capabile de conceptualizare şi gândire relaţională, adică a speciei abstract-gânditoare a omului. De pildă, arheologii francezi au descoperit o grotă ornamentată cu desene sugestive în sensul dilemei... omului primitiv (în speţă, cel al culturii neolitice) de a alege, respectiv între credinţa într-un Cosmos primordial materialist, pe baza elementelor aflate "la vedere" în sistemul de referinţă Pământ, şi între convingerea asupra unei realităţi determinant imateriale, de esenţă mistică, dominată mai curând de elementele cunoaşterii intuitive, spirituale şi religioase, populată şi condusă de zei şi duhuri. Omul neolitic avea, pare-se încă de la acea vreme, dileme şi frământări filozofice asemănătoare... omului modern, fie el aparent numai, foarte diferit, adică emancipat, sofisticat, stresat, ori eficientizat, robotizat...

Articole Atheneum: 

Războiul stelelor - Cazul Ioan Liviu Stoiciu

Urmăresc cu strângere de inimă ceea ce aş numi, cu un titlu din cinematografie: Războiul stelelor, disputele prea îndelungate, asemeni tranziţiei României către democraţie, schimburile de replici, mai mult sau mai puţin academice, din sânul comunităţii scriitoriceşti române. S-au conturat două tabere, ce îşi încrucişează spadele deasupra unui somn al raţiunii. Cităm adesea sintagma „la început a fost cuvântul”, fără să ne pătrundem de adevărul că el, cuvântul, este izvorul tuturor lucrurilor, şi,...

Articole Atheneum: 

I am Dina

Lectura de seară

Am vizionat de curând un film neobişnuit, „I am Dina". Vă scriu despre filmul acesta ca să îmi potolesc impresiile contradictorii şi să verific dacă asupra dumneavoastră va avea acelaşi efect.

Din raft, am ales o melodramă a regizorului danez Ole Bornedal, produsă de Nordisk Danemarca în colaborare cu Northern Lights (Norvegia), Felicia Film (Suedia), ApolloMedia şi Gemini Film (Germania) şi...

Articole Atheneum: 

Purtătorul de noroc

Quote:

Labirint

seară de seară zbor
ca un fluture de noapte
în jurul unei lumi ciudate
care poartă numele tău
am obosit
şi aripile mele
şi- au risipit întreaga strălucire
fără nici un înţeles
mă gândesc că teama te face
să nu laşi
niciodată
nici o uşă deschisă
iar durerea mea
bate încet cu degetul
pe la toate crăpăturile
prin care iese lumina

Primăvara - anotimpul renaşterii naturii şi simbol al...

Articole Atheneum: 

Cartea 14 - Despre neamuri

Dar iată că-ntr-o bună zi (şi bună era!), Dumnezeu şi-a adus aminte de bieţii oameni rămaşi în viaţă şi a oprit Potopul. Ba şi-a făcut şi semn să nu mai uite: a pus pe cer curcubeul. Aşa că, la sfatul lui Dumnezeu, bunul (şi dreptul) tată Noe s-a dat jos de pe arcă, văzând el că porumbelul şi-a văzut de drum. Şi a dat jos şi toate foşgăiala de dibitoace, lăsându-le libere să umple din nou pământul. Aşa de bine l-au umplut, ne spun bibliştii, că unele au ajuns tocmai în Australia, neoprindu-se niciunde pe drum şi învăţând să înoate, pentru a-şi ocupa locul „după felul lor”....

Articole Atheneum: 

Roza lui Paracelsus

Din atelierul său, aflat în două încăperi scobite sub pământ, Paracelsus îi ceru Dumnezeului său, vagului său Dumnezeu, oricărui Dumenzeu, să-i trimită un discipol. în sobă, un palid foc proiecta umbre neregulate. Să se ridice pentru a aprinde lampa de fier ar fi cerut un efort mult prea mare. Paracelsus, toropit de oboseală, uită de rugăciunea formulată. Noaptea înghiţise athanorul şi prăfuitele alambice, când cineva bătu în uşă. Pe jumătate adormit, Paracelsus se ridică, urcă cele câteva trepte ale scării în formă de melc şi deschise unul dintre canaturile uşii. Un necunoscut trecu pragul. Părea, şi el, din cale-afară de ostenit. Paracelsus îi arată o laviţă; celălalt se aşeză în tăcere. La început nu rostiră nici un cuvânt, iar mai apoi magistrul curmă, primul, tăcerea.

Articole Atheneum: