Revista Atheneum

Articole din Revista Atheneum

Scrisoare de Acasă - Iunie 2004
31.05.04

     Dragii mei,

 

La noi vin Rusaliile, zi de sărbătoare şi zi de ghinion pentru mine; m-a muşcat un câine. La 8:05 după ce l-am trecut strada spre Dacia, i-am dat drumul din lesă lui Max. La o secundă, a apărut de după colţ „omul negru" care are o superbă căţea Cora, păzită de un câine bodyguard vagabond care muşcă pe furiş. Max a sărit direct la gâtul lui Cora şi eu m-am repezit şi l-am luat în braţe. În timpul ăsta, câinele...

Articole Atheneum: 

Misterele Bucegilor

Plouă fulgerat. Plouă la ceas de toamnă şi de asfinţit. Frunze ude, de o culoare roşu-ruginie, se zbat neputincioase în chemarea haotică a vântului şuierat. Se despart cerurile şi odată cu ele sufletele noastre. Suflete obosite, în căutarea unei mântuiri promise, ce pare tot mai departe... Şi mai departe... Suflete de tăcere, de mirare şi de necredinţă. Suflete ce s-au pierdut pe le însele în anevoiosul drum spre cunoaştere şi adevăr. Ce au căzut în ispita...

Articole Atheneum: 

Tipuri de viaţă spirituală şi tipuri de cultură - Nae Ionescu

în definitiv, toată activitatea noastră spirituală constă în a primi indicaţii dintr'o lume obiectivă, în a valorifica indicaţii în raport cu fiinţa noastră spirituală şi în a formula rezultatul acestei valorificări. Adică există o fiinţă a noastră spirituală: ea există ca o realitate, care este un fel de măsură, un fel de criteriu de apreciere, un fel de piatră de încercare a tot ceea ce există.

Indicaţiile obiective ale realităţii nu se răsfrâng în fiinţa noastră spirituală numai cum s'ar răsfrânge într'o oglindă, această răsfrângere nu este ultima operaţie în care cad indicaţiile...

Articole Atheneum: 

Cartea 17 - Păcatele lui Lot

Să vedem, dar, prin ce aventuri a mai trecut Avram. Din Egipt s-a întors la Betel - pe când acesta era doar un loc pe înălţimi, de adus jertfe, şi a chemat din nou Numele Domnului. E bine să o faci cât de des, mai ales dacă ţi-a ajutat în afacerea cu Faraon. Iar cu Avram era nepotul Lot, care avea şi el „oi, boi şi corturi" - deşi nu ni se zice dacă îşi vânduse nevasta vreunui egiptean. Şi cum locul nu era mare, iar „Cananiţii şi Feresiţii locuiau atunci în ţară", ciobanii lui Lot (Biblia îi numeşte „păzitori") se cam băteau cu cei ai lui Avram pe locurile de păşunat (deci, Mioriţa este universală...). Aşa că unchiul i-a zis lui Lot să îşi cam caute de drum, să nu se ajungă la lucruri mai rele... „Oare nu e toată ţara înaintea ta?", zice bătrânul Avram, care deja se considera stăpân peste Canan, bazându-se pe cuvântul Domnului. Şi acesta (Lot) a ales să se ducă pe Valea Iordanului, un adevărat Eden pe pământ, zice biblistul - înainte să fi distrus Domnul Sodoma şi Gomora.

Articole Atheneum: 

Fii luminii

Evanghelia de la Ioan, 1, 1-17

"Voi sunteţi lumina lumii )...) Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru Cel din Ceruri". )Matei 5, 14.16)

[img align=left]https://atheneum.ca/sites/test7.atheneum.ca/files/uploads/img42118ccf36644.gif[/img]Creştinii sunt fiii luminii. Ai luminii sfintei şi slăvitei Învieri a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca o cunoştinţă cu...

Articole Atheneum: 

Procedura Supralegalizării înscrisurilor

  PROCEDURA SUPRALEGALIZĂRII ÎNSCRISURILOR

 

Cui se aplică Procedura supralegalizării şi ce presupune această procedură?

Consulatul General al României în Toronto, Ontario, care are competenţa şi asupra provinciei British Columbia, precizează că această procedură se aplica „în cazul cetăţenilor străini, a cetăţenilor care nu pot face dovada cetăţeniei române precum şi în cazul cetăţenilor care nu se pot prezenta personal la Consulat".

Procedura supralegalizării presupune:

1.-...

Articole Atheneum: 

Ceaţa şi măgarul

Domnule Mego,

am scris şi eu o poezie despre ceaţă şi pe urmă i-am cerut părerea prietenului meu pentru o critică la sânge, că eu am sânge negativ, adică rar. Prietenul meu e un critic foarte bun, mereu mă îndeamnă să mă las de scris... poate ca să mă ambiţioneze. Că pe mine, dacă cineva îmi spune ceva, eu înţeleg altceva şi fac cum mă taie. O dată m-a şi tăiat...

- Ei, despre ce e poezia? m-a întrerupt prietenul meu care e critic, că aşa sunt criticii, te întreabă de nu te vezi.
- O poezie despre un măgar în ceaţă
-...

Articole Atheneum: 

Ianuarie - Cu traista-n băţ la Uniunea Europeană - Sebastian Stoica

Ei... şi-am intrat şi în Uniunea Europeană. Putem considera data de 1 ianuarie 2007 o dată de o semnificaţie deosebită în istoria poporului şi naţiunii române. Data în care, după îndelungi parlamentări, discuţii cu uşile mai mult sau mai puţin închise, dailoguri intense la mese mai mult sau mai puţin rotunde, tergiversări, amânări, restricţionări etc. România a fost acceptată ca membru al acestei uniunii.
Ce însemnă aceasta?

...

Articole Atheneum: 

Căruţa cu paiaţe a pornit din nou la drum -II

Continuăm a doua parte a discuţiei purtate cu actorii români Mircea Diaconu şi Constantin Cotimanis pe o terasa de vară, acum mai bine de o lună. Între timp ei au vizitat oraşul, ba au ajuns şi acasă, purtând în inimă amintirea întâlnirii cu românii din Vancouver, şi nu numai.

Articole Atheneum: 

Noi

(Din prelegerile profesorului Escu, neascultate de nimeni)

[[wysiwyg_imageupload:111:]]Noi, creştinii, şi ceilalţi...

...ca să răspund la întrebarea venind de la doamna din colţul din dreapta a sălii, trebuie să subliniez un fapt: titlul conferinţei poate fi puţin neclar, pretându-se la interpretări care nu existau în intenţia noastră. Nu, acea virgulă pusă între "Noi" şi "creştini" nu are rolul de a indica excluderea noastră din rândul creştinilor, ci dimpotrivă, să sublinieze faptul că şi Noi facem parte din acea parte însemnată a popula-...

Articole Atheneum: