Revista Atheneum

Articole din Revista Atheneum

Învierea Domnului

Tristeţea se împleteşte cu bucuria, adevărul cu minciuna, viaţa cu moartea. Soarele se joacă împreună cu ploaia de-a viaţa. Undeva aproape ne jucăm şi noi de-a răstignirea şi învierea noastră. Toţi trecem prin durere şi prin bucurie. Frumuseţea clipei se împleteşte cu durerea ei. Respirăm viaţa prin bucuriile astrale ale omenirii şi ne cufundăm în moarte prin răstignirile ei. Sunt vicisitudinile experienţei la a cărui capăt ne aflăm împreună cu Dumnezeu, pe cruce sau în înviere.

Articole Atheneum: 

Valorile modernităţii şi spiritul de competiţie (2)

3. România – eşecul primei modernizări

Aşa cum am argumentat deja, modernitatea se defineşte în primul rînd printr-un anume cadru valoric, alcătuit din cele opt valori prezervate, respectiv „inventate” de epoca modernă. Unde aceste  valori funcţionează, ne situăm în...

Articole Atheneum: 

Transhumanţă

 (Din prelegerile profesorului Escu, neascultate de nimeni)

(fragment

[[wysiwyg_imageupload:109:]]...reluăm, deci, discuţia despre migraţie de unde am părăsit-o rândul trecut.

Trebuie să recunoaştem că poporul român are un caracter migrator destul de redus. Este greu de zis astăzi dacă el a migrat vreodată, în lunga lui existenţă. Sunt unii care spun că strămoşii noştri daco-geţi, ca trib component al tracilor, ei înşişi nişte indo-europeni, au migrat la...

Articole Atheneum: 

În gulagul românesc (4)

Toamna lui 1948

Închisoarea Braşov, vis a vis de magazinul Universal, era ticsită de deţinuţi. Porţile se deschideau încontinuu şi se aducea un nou transport. Cei închişi priveau pe geam spre poartă pentru a afla cine a mai fost arestat. Coborât din maşină şi dus pe braţe am fost identificat de colegii închişi care, văzându-mă cum arăt, au început să bată în geamuri şi să strige : " tâlharilor, criminalilor, ucigaşilor!"

Se deschide uşa care dă spre sala...

Articole Atheneum: 

Biblia în cultul ortodox şi în cultura lumii

Biblia (de la cuvântul de origine gracă biblion = carte, pl. biblia = cărţi) constituie o colecţie de părţi pe care Biserica le acceptă şi le venerează ca Sfântă Scriptură (Biblia hagia) ea fiind scrisă sub inspiraţia Duhului Sfânt, a cuvântului lui Dumnezeu. Biblia se compune din două părţi: Cărţile Sfinte ale religiei iudaice, numite Vechiul Testament, deoarece cuprinde cel dintâi legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul evreu, şi Cărţile scrise de primii creştini despre întemeietorul religiei lor şi despre viaţa celor dintâi comunităţi creştine, numite Noul Testament deoarece conţin legământul încheiat de Dumnezeu în Iisus Hristos cu toţi oamenii.

Articole Atheneum: 

Întâmplări din ultima vreme - Martie 2004

Întâmplări din apropiere

Se spune că limba dulce (limba degresată, „Atkins frendli - lou carb") mult aduce, mai ales aşa mă sfătuiesc prietenii, ca domn' preşedinte Nelu, „Mai animalule, fii şi tu mai maleabil, nu te mai lua la ceartă cu tot zarzavagiul " şi eu mă tot străduiesc să-mi îmbunătăţesc... dialogul. Dar până atunci, bucuroasă Samanta mi-a arătat mărţişorul primit de la Centrul Comunitar Romanesc din BC cu o urare sufletească şi scrisă de mână de acei oameni inimoşi care au adus un mic strop de lumină în...

Articole Atheneum: 

Întâmplări din ultima vreme

Întâmplări din apropiere

Mare eveniment mare! Majestatea sa, regina Elisabeta II-a a regatului Marii Britanii şi Irlandei de Nord - şi încă formal conducătorul constituţional al Canadei - ne-a vizitat patria; din Nord (Nunavut) trecând pe la noi în vest şi ajungând până la Ottawa, la capitală.

Articole Atheneum: