Titluri din Revista Atheneum

Între pustiul Geţilor şi Basarabia
a 17-a zi: SEMINŢELE
The Santoaderi
Impăcarea (2)
Scrieri istorice
Crăciunul
Locul Privirii - Însemnări despre...
O viaţă trăită în linia întâi (II)
Pasionalul domn Avram
Istorie pe orizontală

Articole recente publicate la Cenaclul Literar

05/11/2024 - 17:48

 

 

Când  un tânăr pictor intra în sfera de interes a marelui colecționar de artă francez, de origine germană, Daniel-Henry Kahnweiler (1884-1979), primea din partea lui atât un sprijin moral cât și unul materieal cât se poate de consistent. Însă nu era un ajutor gratuit: i se impunea artistului o conduită și o disciplină austeră, aproape monahală. Cu mici excepții, D.H. Kahnweiler nu organiza expoziții personale și nici nu–i permitea pictorului să participe la Saloane. Unul dintre pictorii cei mai importanți care a beneficiat de regimul impus de...Read more

04/23/2024 - 17:46

 

Cornelia Păun Heinzel: “Fii verde !” în educaţia de mediu în sistemul de învăţământ din România

 

Spectacolul schimbărilor climatice ne transformă pe toţi în actori care performează zilnic, pe scena vieţii într-un film perpetuu inedit. Dacă noi, adulţii suntem perspicace în analizarea fenomenelor meteorologice  stranii, copiii se integrază perfect în mirajul lor, fără            a-şi pune prea...Read more

03/17/2024 - 20:50

Când ea se va trezi din cenuşa propriilor sale simboluri,

va răguși implorând zeii să-i redea anotimpul pierdut.

Într-un târziu, armura-i aristocratică se va desfoia subit

și un oxidat “Sunt eu!”se va scurge într-o lume străină

orelor ei, cum un suspin dezolant, de lebădă neagră,

amplificat sugestiv de insolenţa de a nu fi întâmpinată....Read more

02/25/2024 - 20:14

 

 

 ...Nu-şi mai amintea exact cum ajunsese în faţa acelei burţi imense deasupra căreia se arăta un chip inexpresiv, plin de pete maronii pe care străjuiau doi ochi verzi bulbucaţi ce priveau mai mult în lături. „E şi ea gravidă! ce bine!”, şi-a zis în sinea ei şi-a început să–şi spună povestea fără să găsească vreo vină cuiva, cerând doar să i se înapoieze ceea ce-i aparţinea, fiind carne din carnea ei şi suflet din sufletul ei, ceea ce adusese în lume în ciuda tuturor piedicilor şi a tuturor...Read more

02/25/2024 - 20:52

 

 

În luna august a.c., au apărut în ziarul “Haaretz” trei articole  despre scriitorul român Panait Israti sub semnătura lui BENNY ZIFFER, redactorul rubricii literare a ziarului. Aceste trei articole au fost scrise în urma unei vizite în România, pe urmele scriitorului Panait Istrati.

 Citindu-le, am înțeles că cititorul de limbă ivrit n-a putut cunoaște din cele scrise cine a fost Panait Istrati, valoarea conținutului scrierilor lui, cât de important a fost pentru literatura româna și cât de apreciat...Read more

02/25/2024 - 20:12

 

Privind zilele trecute niște fotografii de grup, am văzut chipul bucălat cu ochi bulbucați de un albastru intens și cu un ciuf blond și creț asemănător cu chipul unui copil îmbufnat, al lui Gicuță. În viața de toate zilele, Gicuță lucra pe vremea aceea la Combinatul de Utilaj Greu. Ajunsese șef. Maistru. ”Prin munca și prin efortul lui personal”, cum îi plăcea să spună. Când venea pe la noi și mă vedea că citesc, lui Gicuță îi lăcrimau ochii. Îl impresiona teribil cartea doar că avea o jenă la citit: îl dureau ochii și îi lăcrimau. Altfel, Gicuță era conștient de mersul lumii...Read more

02/25/2024 - 20:50

 

 Pe 19 ianuarie 1935, Panait Istrati îi scria lui Romain Rolland: „Rutina zilnică mă dărâmă. Citesc manuscrise idioate și traduc din zori până în noapte lungit în pat ca un paralitic și câștigând mai nimic. Astfel am renunțat, pe moment să vă mai scriu tot ce am pe suflet.”

Câteva săptămâni mai târziu părăsește Parisul și se întoarce la căsuța din Paleologu nr. 3 din București. Aici, găsește o scrisoare de la René-Noël Raimbault care se ocupa de traducerea unui autor englez necunoscut, Eric Blaire, alias George Orwell. Acesta îi scrisese deja lui...Read more

02/25/2024 - 20:40

 

 

 

Numele de Cuza apare în istoria politică a Moldovei încă din veacurile care au trecut. Neam de boieri de mijloc, Cuzeștii s-au ridicat, cu timpul, la înalte ranguri pe treptele cinurilor boierești, iar unii dintre ei au avut chiar un sfârșit tragic. Un anume Dumitrașcu, strămoș de-al lui Alexandru Ioan Cuza, a ajuns la rangul de vel-spătar în timpul domniei lui Mihai Racoviță, care, bănuindu-l de uneltiri, în ianuarie 1717, a pus ”să fie spânzurat de furca scrânciobului din fața curții domnești din Iași: ”Atunci Mihai Vodă,...Read more

02/25/2024 - 20:26

 

 

Literatura modernă de expresie germană de la sfârșitul secolului al  XIX-lea și începutul secolului al XX-lea a fost marcată de  câteva nume pline de rezonanță precum  Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus, Rainer Maria Rilke, Robert Musil, Ştefan Zweig. Franz Kafka, Hermann Broch, Georg Trakl, Franz Werfel, Heimito von Doderer.   În această galerie a excelenței, remarcabil rămâne trioul:  Broch, Kafka, Musil.

Despre Hermann Broch nu se ştiu prea multe lucruri…”Am trăit şi am scris, asta-i tot,”...Read more

02/25/2024 - 20:38

 

 Scriitoarea şi publicista Nicole Valéry Grossu  (Nicoleta Valeria Bruteanu) s-a născut în data 4 iulie 1919, la Turnu Măgurele. Nepoată pe linia maternă a marelui om politic Iuliu Maniu, a activat în PNŢ, iar între anii 1945-1947 a lucrat ca redactor la ziarul „Dreptatea”. În dimineaţa zilei de 24 august 1949 a fost arestată de trupele Securităţii după ce, în prealabil, fusese evacuată din casă împreună cu toată familia.

În 1947, mărturisește Valery,  cînd comuniştii începuseră să-i aresteze pe membrii marcanţi ai...Read more