Coperta - Spicuiri din Clasici

Citiţi printre rânduri

Străbatem, în Europa, o epocă de criză spirituală care era inevitabilă... Destindere? Suntem solicitaţi să credem că nu destindere se produce, ci distrugere; că e o intreagă lume veche care piere... Ni se afirmă că tot ceea ce socoteam de neclintit, a fost răsturnat; că tot ceea ce priveam ca veşnic, a fost nimicit; că tot ceea ce considerăm frumos,... Read more

Horia

De jos te-ai ridicat drept, pietros, viforos, pentru moţi, pentru cei săraci şi goi pentru toţi, şi-ai despicat în două istoria, ţăran de cremene, Cum n-a fost altul să-ţi semene, Horia!... Te-ai rupt ca un soare din gloată, cu-obrajii supţi, cu ochii crunţi, să lupţi, să'nfrunţi din sălbateci-ţi munţi: oştile craiului, temniţă, roată, şi strâmbătatea neîndurată... Ai vrut să spinteci... Read more

Doina

De la Nistru pân'la Tisa Tot românul plânsu-mi-s-a Că nu mai poate străbate De-atâta singurătate; Din Hotin şi pân'la Mare Vin Muscalii de-a călare De la Mare la Hotin Calea noastră ne-o aţin Şi Muscalii şi Calmucii Şi nici Nistrul nu-i înneacă Săracă ţară, saracă! Din Boian la Cornu Luncii Jidoveşte 'nvaţă pruncii Şi sub mână de jidan Sunt românii... Read more

Despre Posibilitatea Bogumilismului la Români

Dar propaganda pauliană mărginitu-s'a ea numai de-a-dreapta Dunării? Nu se găsesc oare, dacă nu probe, cel puţin unele indicii, oarecari motive de bănuială despre trecerea ei în Dacia lui Traian? ...Se ştie că paulicianii (bogumilii) aveau o veneraţiune specială pentru apostolul Paul, considerându-se ca urmaşii direcţi ai celui mai liberal dintre discipolii lui Crist. Ei pretindeau a fi "creştini de... Read more

Circulara Episcopului Filotei de Buzău din Ianuarie 1857

Legea lui Dumnezeu şi pămantul naşterii sunt lucrurile cele mai sfinte pentru om şi punctele de căpetenie asupra cărora de-a pururea trebuie să ţinteze toate lucrurile sale. Precum legea lui Dumnezeu ne leagă prin credinţă cu ceriul, asemenea şi pământul naşterii sau patria ne leagă prin existenţa noastră şi prin aplecarea de dragoste şi de simpatie cu toate generaţiile celea... Read more

Vasile Posteucă - poezie inedită

O, Doamne, azi te simt atât de-aproape... Dece nu te-am văzut aşa şi ieri? Mi-se lăsase noaptea pe ploape, Şi'ngenunchiasem trudnic sub poveri. Era'ntre noi un nesfârşit de ape... Acum Te văd în lucruri, în icoane, În zâmbetul Mariei către Prunc, În râsetul mulţimii pe maidane; Acesta eşti Tu: "hic et nunc" În toţi. În mii de milioane... Te-am fost... Read more

Cântarea României

Care e mai mândră decât tine între toate ţările semănate de Domnul pe pământ? Care alta se împodobeşte în zilele de vară cu flori mai frumoase, cu grâne mai bogate? Verzi sunt dealurile tale, frumoase pădurile şi dumbrăvile spânzurate de coastele dealurilor, limpede şi senin cerul tău. Munţii se înalţă trufaşi în văzduh; râurile cu brâie pestriţe ocolesc câmpurile; nopţile... Read more

Învăţăturile lui Neagoie Vodă Basarab către fiul său Teodosie

Că eu am fost pribeag... Că eu am fost pribeag... şi de aceea vă spuiu că este traiu şi hrană de nevoie pribegia. Nu fiţi ca pasărea aceea ce se cheamă cuc., care-şi dă ouăle de le clocesc alte păsări şi scot pui, ci fiţi ca şoimul şi vă păziţi cuibul vostru... Tu să mergi drept, faţă la faţă spre... Read more

De moartea lui Ştefan vodă celui Bun, vă leato 7012 <1504>

Nu multă vr...me, daca s-au întorsu Ştefan vodă de la Pocutiia la scaunul său, la Suceava, fiindu bolnav şi slabu de ani, ca un om ce era într-atâtea războaie şi osteneală şi neodihnă, în 47 de ani în toate părţile să bătea cu toţii şi după multe războaie cu noroc ce au făcut, cu mare laudă au muritu, marţi, iulie... Read more

De neamul Moldovenilor, către 1675

Către cititoriu Începutul ţărilor acestora şi a neamului moldovenesc şi muntenesc şi câţi sânt în ţările ungureşti cu acest nume Români până astăzi, de unde sunt şi din ce seminţie, de când şi cum au descălecat aceste părţi de pământ, a scrie multă vreme la cumpănă au stătut cugetul nostru.Read more

Istoricul discurs de la Blaj

Care naţiune de pe pământ nu s'ar ridica de la mic până la mare, când îşi vede numărate zilele vieţii? Libertatea unui popor este bunul lui cel mai înalt şi naţionalitatea e libertatea lui cea din urmă; ce preţ mai are viaţa lui după ce şi-a pierdut tot ce îl face demn să mai fie pe pământ? ... Ţineţi cu... Read more

Pages

Subscribe to Coperta - Spicuiri din Clasici