Atelier

Texte propuse pentru comentarii critice, îmbunătăţire, revizuire. Notele au efect asupra distribuirii textului la : refuzate(1-4); debut (7-10); autori (7-10); recomandate (10)---

Textele recomandate se vor publica în Revista Atheneum.

Pages

Subscribe to RSS - Atelier