Texte Noi din Cenaclul Literar

Texte din Cenaclul Literar

Sonet 6 - Aceasta e a orelor aromă


Ilustratie de Daniela Moga

Aceasta e a orelor aromă,
Când s-a pierdut o clipă fără vlagă,
Căznindu-mă s-ating cu palma-ntreagă
Aceeaşi zare palpitând în comă.

Prind geana ierbii, şoapta ce mi-e dragă,
Tot ce-a rămas surprins de axiomă,
Un bocet alb, cu îngânări de rromă
Şi sâni aprinşi, în aromire vagă.

Cenaclu Literar: 

Ascunde poete întristarea

Acceptă nevolnicia ființei tale,
așa cum ai accepta orice plecare
din pliurile existenței tale
a venit timpul să ieși în cetate
masurând întristarea cine să mai creadă în tine
soarele o vară numai despre asta ți-a vorbit
dar tu, nu
nu și NU!
Singur umblând prin spațiul timpului tău cu valijoara de hârtie și cele câteva gânduri care abia mai amintesc de tine.
Te consolezi
(deși viața pare că îți derutează pașii)
cu privirea pierdută înspre buchetul tău de femei galbene
Din glastra închipuirii neastâmpărate

Cenaclu Literar: 

ÎNAINTE DE ZIUĂ

ÎNAINTE DE ZIUĂ

Pe cer ard tăciunii ca-n vatră
Dragostea mea e sclav fugit
De la stăpân
Cu braţul secure izbeşte în zidul de piatră.

Vei şti înainte de ziuă
Cum cade pedeapsa celui fugit
Stăpânul îl duce acasă pe umeri
Căci grâul se strânge în piuă
Şi câinele de dorul lui a murit.

Cenaclu Literar: 

Sonet

Tu cel ce cauţi taina într-o filă
Cutreierând neistovit izvoade
Şi năzuieşti spre-ascunsele monade
Spune-mi cinstit : ascunzi sub pleoape milă?

Tu cel ce-ntinzi necercetate nade
Pe luciul apei, curgere fragilă,
Şi-ţi treci fiinţa rece şi debilă
Prin ochiul gol din veşnice năvoade

Tu ce-mblânzeşti sălbatice feline
Cu-n singur fir de iarbă din ogor
Şi vrei să strângi nădejdile ciorchine

în duhul frunţii, vag şi temător,
Răspunde-mi, frate, sincer fii cu tine
Eşti zeu de-acum sau eşti tot muritor ?

Cenaclu Literar: 

Semn

Semn

poemul
infinita intrebare
infinit raspuns
drumul dintre inceput si poem
ratacite unde
prin mii de secunde
viori nepatrunse
in inimi ascunse
ferestre spre gradina gandului
trait in culori
in forme abstracte
ermetice
cuvinte
pe fruntea poetului
semn

Cenaclu Literar: 

contra-miscare ritmica

De-atingi mândria frumuseţii trecătoare
vei suporta
ploaia acidă de linii ondulatorii amăgitoare.
Fara sa vrei, vei deveni
pasare depersonalizata
ritmului ei
subjugată.

Flori de hârtie creponată,
becuri multicolore,
muguri de sticla
ii decoreaza
interiorul sufletesc impregnat cu praf de creta colorata.

Stridenţe cromatice izbesc haotic pereţii
conglomeratului de siluiete curbe-
fără coloană vertebrală.

Cenaclu Literar: 

Zece reguli mititele

1. Nu se poate numi elev acela ce nu ştie să scrie şi să citească;
2. Prezenţa elevilor la orele de clasă este obligatorie;
3. Niciun elev nu are voie să părăsească şcoala până la încheierea orelor;
4. Elevii au datoria de a învăţa şi munci pentru că numai astfel vor deveni buni specialişti;
5. Niciun elev nu va mai achita vreodată fondul şcolii, chiar dacă va fi supus la presiuni;
6. Elevii sârguincioşi vor primi burse din veniturile extraşcolare;
7. Elevii au datoria de a participa la cercuri ştiinţifice;

Cenaclu Literar: