Texte din Cenaclul Literar

Ikebana

In piept tăcerea
mă-nfăşoară
cu serpentine albe
de mumii.

Dulăi mi-adulmecă
oftatul,
obloane grele zornăie la geamuri
şi-n urma mea,
uşi tenebroare
se inchid.

Grădina mea de piatră
mai pastrează
in solzi de gheată
verdele unei iubiri
din vară.

Ea imi intinde
grijulie
un linţoliu de frunze
moarte,
şi-mi murmură
cu glas dogit...
un maslu.

Cenaclu Literar: 

Iubire bestială

Iubire bestială

voi face dragoste cu umbra în fiecare seară
şi se vor naşte molii în jurul candelabrelor
tot ce-a trecut - preludiul unei morţi subite
în lumea tenebrelor se zbat
idei cu instincte de fiară
lasă-te sedus de tăcere
când viaţa-i amară
mănâncă-ţi
unghiile

voi face dragoste-n oglindă cu fiinţa mea imaginară
stropi de sudoare pe pielea netedă şi rece
fantomele-şi aruncă plasele prin vise
dorm iepureşte cu ochii agăţaţi
de realitatea chioară

Cenaclu Literar: 

licariri expirate

 

 

       ... gânduri neconvertibile ce contorizează lumina

       dublu început pe arsura zăpezii

       escavate tăceri în condensul cuvintelor

       gânduri de-a lungul grefelor viselor

       găzduind un amesec diform în absenţa imaginii

       licăriri expirate pe banda destinselor fluidelor

Cenaclu Literar: 

Dăltuit...

Mă vei ierta… de uitare
icoană fără de preţ
la care n-am ştiut
obosit de căutare –
cum să-mi înalţ privirea
împovărată de iubire
şi cum să şterg lacrima curată
ce aştepta cuminte
o rază… şi nu promisiuni măsluite?
o!
dar tu să-ţi aminteşti…

în clipe de răgaz
am îngenuncheat
şi sufletul mi-a sângerat
sub lama
gândului acuzator…

Cenaclu Literar: 

Poem omniacut

ce braţ de pământ
coboară noaptea la sine
şi amână luptând
ziua de mâine

nu mai ştiu
am dormit atoatevisând
până târziu
au pierit soldaţii luminii
pe rând

pe frontul dintâi
învingători nu sunt nici unii
balans absolut

şi multe stele
în giulgiul din noapte căzut
pe degetele mele de lut
târând prin inele
prezentul omniacut

Cenaclu Literar: 

De Sfântul Gheorghe

Pe cărarea dinspre schit,
Gheorghe vine-abţiguit.
Cu bocancii înglodaţi,
Prin băltoace tot umblaţi.

Pana de la pălărie,
La păun i-a fost solie
Ş-acu-i roasă şi uscată,
Nu mai e ce-a fost odată!

Pălăria-i pe-o sprânceană,
Cum se poartă în bostană.
Bluza-i albă cu altiţă,
S-a stropit cu vin de viţă.

Într-a lui patroană dată,
Ghiţă a făcut-o lată.
Pe la crâşme, în cătun,
A băut vin mult şi bun.

Cenaclu Literar: