Texte Noi din Cenaclul Literar

Texte din Cenaclul Literar

Exerciţiu liricoraşul s-a oprit la mantinelă

exerciţiu liric


I

stropi de ploaie rece peste faţă

am plecat subit fără umbrelă

oraşul s-a oprit la mantinelă

aşteptând să treacă o paiaţăvulturi de ninsoare-mi dau târcoale

lumea parcă nici nu s-a născut

bântuite de un spleen acut,

străzile o iau încet la vale;orice părere pusă la index

zadarnic trece cu sublim efort

dinspre sacrificiu spre confort

evazivă ca o dura lex.II

Cenaclu Literar: 

Ucenicie de ziarist

E grea munca de ziarist. Mi-am dat seama imediat după ce mi-am făcut intrarea la un cotidian nu tocmai de prima mână - dar cu pretenţii. Până spre seară mi-am cam dat seama, cu tot spirtul meu de auto-confidenţă, că nici nu am stofă de jurnalist. Dar să o iau de la început.

Cenaclu Literar: 

nu închide uşile toate...


nu închide uşile toate
ci vindecă-mă
acestei seri
ploaia poartă gust sălbatic de sînge,
doar leagănul cerului mă dezmiardă
zălog nesomnului tu pătrunde
cand mări depărtînd
veni-vor supuse
de nicăieri

torentele cad prin burguri bolnave
umbrele trec prin pîntec povară
moartea să-mi nasc
de neunde
spre-de-din-doi
dinafară

azi fie-mi mantie şi mă-nfăşoară
şi-aruncă zăvorul
nins pînă ieri

...nu închide uşile toate
ci vindecă-mă
acestei seri...

Cenaclu Literar: 

ploaia neagră

îngerul fără suflet, eu fără înger

cu aripile ude pe banchiza de nori

mânăstire de carne şi spaimă

ziduri mărturisesc

ploaia neagră din zori

iubeşte-mi aproapele

ţi-am strigat

muntele se prăvale necroză prin Clipă

de trei ori

m-ai vândut şi-ai uitat

de trei ori

inima de străin mi-a fost

urmă de-aripă

din îngerul pierdut la mezat

(publicat in 2008/6/21 in Omnigraphies
https://www.omnigraphies.com/modules/smartsection/item.php?itemid=154)

Cenaclu Literar: