Eseuri Culturale - Gheorghe Bogdan

Gheorghe Bogdan

Începem astăzi împreună o călătorie fabuloasă în lumea Muzicii şi a marilor compozitori.

Făuritori de paradisiace lumi, sculptori fără egali ai invizibilului, răstălmăcind iarăşi şi iarăşi arhetipurile filozofi ce şi comportamentale ale umanităţii, muzicienii de geniu au reuşit să pătrundă cel mai adinc în abisul fără sfârşit numit Sufl et şi- în acelaşi timp - să transmită prin intermediul unui limbaj universal de sorginte divină (Muzica) mesaje tulburator de profunde către zeci de generaţii. Prin mişcarea infi nitezimală produsă în resorturile microscopice ale Firii, Muzica a reuşit nu de puţine ori să transforme şi să transfi gureze Omul, dezghiocându-l din carapacea-i animalică şi eliberîndu-l către esenţa-i divină.

Universul Sonor

La început de drum

 

Începem astăzi împreună o călătorie fabuloasă în lumea Muzicii şi a marilor compozitori.

Făuritori de paradisiace lumi, sculptori fără egali ai invizibilului, răstălmăcind iarăşi şi iarăşi arhetipurile filozofi ce şi comportamentale ale umanităţii, muzicienii de geniu au reuşit să pătrundă cel mai adinc în abisul fără sfârşit numit Sufl et şi- în acelaşi timp - să transmită prin intermediul unui limbaj universal de sorginte divină (Muzica) mesaje tulburator de profunde către zeci de generaţii. Prin mişcarea infi nitezimală produsă în resorturile microscopice ale Firii, Muzica a reuşit nu de puţine ori să transforme şi să transfi gureze Omul, dezghiocându-l din...Read more

Carl Maria von Weber

 

"Aşa cum am promis, începem astăzi călătoria noastră printre marile personalităţi ale Muzicii Universale. Traseul pe care vi-l propun va urmări - sumar -viaţa celor mai cunoscuţi muzicieni nşscuţi în luna de apariţie a respectivului număr al revistei "Atheneum". Vom avea, deci, un fel de calendar muzical detaliat, organizat pe lunile anului."Read more

Ludwig van Beethoven

 

Ludwig van BeethovenLudwig van Beethoven ( 1770 -1827)

A scrie despre Beet

hoven într-un spaţiu limitat este o mare îndrăzneală. Nu numai pentru că textele referitoare la marele compozitor însumează, probabil, sute de mii de pagini, dar şi pentru că ne aflăm în faţa unei personalităţi uriaşe care a schimbat faţa Muzicii pentru totdeauna şi care a cutremurat din temelii edificiul sonor înălţat timp de veacuri, deschizând larg porţile Romantismului. Într-adevăr, întregul secol al nouăsprezecelea avea să stea sub semnul...Read more

Wolfgang Amadeus Mozart

 

Wolfgang Amadeus Mozart
((1756 - 1791))

La 27 ianuarie 1756, primăria micului orăşel austriac Salzburg înregistra naşterea unui anume Johannes Wolfgangus Chrysostomus Teophillus, fiul lui Leopold Mozart şi al Annei Maria Pertl. Peste doar câţiva ani acest copil avea să farmece toate Curţile europene prin talentul său ieşit din comun, generând o adevărată obsesie de-a lungul şi de-a latul Bătrânului Continent.

El va creşte şi va deveni unul dintre cei mai mari muzicieni ce au trăit vreodată, iar generaţiile viitoare îi vor asculta muzica cu încântare şi-l vor pomeni cu veneraţie sub numele...Read more

Georg Friedrich Händel

 

Georg Friedrich Händel
(1685 -1759)

Quote:

"Handel este cel mai mare compozitor care a trăit vreodată.
întotdeauna îmi voi scoate pălăria în faţa muzicii lui şi
voi îngenunchea cu umilinţă la mormântul său."
Ludwig van Beethoven (1824)

Georg Friedrich HandelUnul dintre cei doi mari piloni ai Barocului muzical, Georg Friederich Handel, s-a născut la 23 februarie 1685 în oraşul Halle (Germania). Nici o lună după acest eveniment, omenirea avea să fie...Read more

Johann Sebastian Bach

 

Serghei Prokofiev

 

Serghei Prokofiev
(1891 - 1953)

în a doua jumătate a secolului al nouăsprezecelea, creaţia muzicală rusă avea să izbucnească cu strălucire dupa secole de tăcere. Strâns legată de curentul romantic şi de apariţia Şcolilor Naţionale care clamau afirmarea identităţii de neam şi ţară, fenomenul muzical rus şi, mai târziu, sovietic, va lăsa urme adânci până târziu, în secolul al douăzecilea. Totul a pornit de la crearea "Grupului celor cinci": Balakirev, Borodin, Mussorsgki, Rimski-Korsakov şi Cui. Apoi, apariţia meteorică a lui Piotr Ilici Ceaikovski avea să dea noi aripi muzicii ruse şi un nou...Read more

Robert Schumann

 

Gustav Mahler

 

Gustav Mahler
(1860 - 1911)

Sfârşitul Romantismului muzical se caracterizează prin exacerbarea emoţiilor, printr-un balans permanent de stări paroxistice, pendulând între depresie profundă şi extaz mistic. Idealul nietzschean al supraomului triumfă în toate abordările artistice, făcând din "Eroul Absolut" o fiinţă complet esenţializată care, prin lupta cu sinele şi cu tentaţiile terestre, reuşeşte să se înalţe definitiv deasupra condiţiei umane imediate. Este o lume în care "Luceafărul" lui Eminescu se întâlneşte cu...Read more

George Enescu

 

 George EnescuGeorge Enescu

(1881 - 1955)

Fondator al şcolii muzicale româneşti moderne, George Enescu este - fără nici o exagerare patriotardă - unul dintre giganţii muzicali ai secolului 20, victimă inexplicabilă a unei intolerabile neglijări. Deşi numele său se găseşte în toate dicţionarele lumii, muzica sa este rar cântată, iar atunci când răsună undeva, ia forma exasperantelor sale Rapsodii, lucrări din fragedă tinereţe pe care însuşi muzicianul le trata cu ironie,...Read more