arborele de piper

arborele de piper

voi zidi într-un bob de piper altceva
partea umbrită din mine bolnavă de moarte
convalescenţa unei secunde
în care nu am fost
călătoria aşteptată

gardeniile cerului înflori-vor la amiază
ridurile acestei melancolii
pînă cînd pe nume mă vei striga
doar să mă întorc o clipă femeie
din naufragiul literelor
grea de polen

un arbore pîlpîie noaptea
prin cămările sufletului
golindu-mă

poartă şi tu o vreme acest loc de lîngă mare
unde mi-ar fi fost dor să fiu
doar a ta.

2006-07-02

Cenaclu Literar: