TĂCERE

TĂCERE

„Îmi închipui că în eternitate armonia provine din tăcerea absolută."

(Panait Istrati)

 

 

dăinui-va clipa
în care
ascultam tăcerea sângelui tău
pulsând
sub clavicula stângă
în suflet
lumina-ţi vibrează ca-n Soare
de multul
frumosul din Lume
şi tu o transformi
în timp
în ploi
în iubire...
dăinui-va clipa
în care
tu pe o stea
eu în abis
ascultam povestea
tânărului cioplitor
Alegenor*

                                                 

 

 

 

 

 

Cenaclu Literar: