Au supravieţuit câteva cuvinte

Au supravieţuit câteva cuvinte

în necuvinte
umbrele desenau
ceruri ascunse
de arhangheli dezrobiţi.

plânsuri perfide
înnoptau în turnuri
neatinse
de rănile deşertului.

punctul din cerc
a suportat destule penitenţe.

în scorbura unui copac
a rămas atârnat un leopard.

un oranj obraznic
expulzase câţiva cocori.

în grotele ipocriziei
au supravieţuit
câteva cuvinte.

...

azi am cutreierat
prin tina timpului.

Cenaclu Literar: