Cristinel STĂNCULEASA

Poezie

Ritmuri 1

Ritmuri 1

trei eunuci căutaseră să-şi dispute
o parte din gândurile aruncate
în subteranele cuvintelor decolorate.

aseară, la singurul cinematograf cochet,
devorai angoasele ciclopilor
şi ochii necuvintelor.

câteva pisici artiste hăituiau, nestingherite,
un avocat de provincie
cu gust de cerneală şi litere.

poemul iluziilor fusese răvăşit
de câteva dileme necircumscrise
care se cuibăriseră
la sânul rotund al vorbelor rostite.

Cenaclu Literar: 

Prima mea rugă

Prima mea rugă

prima mea rugă a purces
către limba pământului
şi
filosofia îngerului.
aşteptarea ca să vii sâmbăta
era ca o mână udă.
...zborul a rămas înfipt
în aripile unui arhanghel.
umilinţa asfaltului îmi vorbea
despre naşterea mea,
în o mie de pietre.
aerul îşi înfigea rădăcinile
într-un anumit sens al existenţei literei.
cele două mâini ale profetului
erau invitate la un vals.
...unde mai rămâne loc
să punem cele zece degete?!

Cenaclu Literar: 

Călător printre cuvinte 2

Călător printre cuvinte 2

oceanul, în trei părţi se despicase
să ude mărul necopt
din palma mea stângă.

veninul mlaştinilor se hrănea
din mişcarea piciorului meu drept.

între cele două lacrimi mirate
se surpase respiraţia lutului alb.

mâinile săpaseră în grote
să mai caute ochii verzi ai smaraldului.

sângele lavei se cuibărea
în poala unui cuvânt articulat.

aruncam jar în adâncul irisului
şi respiram tinereţea dimineţilor contemplate.

Cenaclu Literar: 

Călător printre cuvinte 1

Călător printre cuvinte 1

revelaţiile fluturilor
spală ochii deghizaţi
ai poetului renascentist.

patimile verbelor nu mai reuşesc
să intre în graţiile pietrelor unghiulare.

am pescuit rubine şi smaralde
din ochii lui Odiseu.

un alt episod al orbirii ciclopului,
alţi pretendenţi la curtea Penelopei.

zece ani în temniţele insalubre
poposesc cerşetorii şi regii damnaţi.

ne scăldăm în fiordurile îndepărtate,
unde mai muşcă vulturii din poeme sculptate.

Cenaclu Literar: 

Un alt timp mă va zămisli!

m-am întors dintr-o lume inconstantă,
în care cuvintele nu mai reuşeau
să crească.

căutam în miezul raţiunii
un fragment
dintr-o ambiguă chemare.

nuditatea gândurilor,
nu mă lăsa indiferent
la soarta timpului.

îmi erau cunoscute virtuţile
culorilor fără de nume,
care discutau despre neputinţele lacrimilor,
de a acoperi reflecţiile
propriei mele existenţe.

respirarea,
nu-şi mai găsea vindecarea.

Cenaclu Literar: 

Reţeta de iubit cuvinte

poeţii pribegi
îşi iau în serios aventurile,
dincolo de uşile închise,
unde vorbele sunt reflectate
de timpuri compromise.

în astă seară,
mi-am propus să cinez
cu modelatorii de vise,
şi intenţii.

recompensa mea este o promisiune
a căutării adâncului,
netrecut de muritori.

de fiecare dată când păşesc în casele,
care-mi ascund dorinţele,
mă reîntâlnesc
cu mareele nestatornice.

Cenaclu Literar: 

Au supravieţuit câteva cuvinte

în necuvinte
umbrele desenau
ceruri ascunse
de arhangheli dezrobiţi.

plânsuri perfide
înnoptau în turnuri
neatinse
de rănile deşertului.

punctul din cerc
a suportat destule penitenţe.

în scorbura unui copac
a rămas atârnat un leopard.

un oranj obraznic
expulzase câţiva cocori.

în grotele ipocriziei
au supravieţuit
câteva cuvinte.

...

azi am cutreierat
prin tina timpului.

Cenaclu Literar: 

Călător printre cuvinte 3

Călător printre cuvinte 3

agheasma florilor persane
miruia coliba cerşetorului peruvian

degetele ironice plesneau carnea abstractă,
mâna se-arcuia peste un haos medieval.

cu un sceptru istovit şi mirat
loveam în predicile unor poeme abandonate.

pictorul utiliza un limbaj geometric,
un verb şchiopăta într-o zi de marţi.

idei oranj şi gri, cuvinte înţelepte,
în Marea Nordului sirene, cioplesc nume alcaline.

lacrimi în cercuri, laptele din ţâţe,
corăbii convalescente , contemplă guri rotunde.

Cenaclu Literar: 

Pages

Subscribe to RSS - Cristinel STĂNCULEASA