A fi, sau a nu fi, creştin

A fi, sau a nu fi, creştin

Am auzit mai demult o întrebare mai puţin placută: Dacă te naşti înt-un garaj, asta te face să fi maşină? Dacă te-ai născut într-o familie de creştini, asta te face neapărat creştin? Bineînţeles că nu. Noi suntem ceea ce facem, ceea ce spunem, ceea ce gîndim, ceea ce aprobăm, ceea ce aderăm şi adorăm. Noi suntem rezultatul deciziilor noastre.

Mulţi, dar foarte mulţi români au pretenţia de a fi numiti creştini, dar ei nici măcar nu au idee despre ceea ce vorbesc. Mai mult, a aparţine unei religii înseamană cel puţin a fi citit cartea de căpatîi a acelei religii, în cazul nostru Biblia, şi de a fi de accord cu ea. Un creştin adevărat nu numai că ar trebui să cunoască Biblia ci să o puna şi în aplicare în viaţa lui de zi cu zi.

Departe de noi aceste cerinţe "inumane", dar mult mai aproape de noi afirmaţiile ca: "eu cred în Dumnezeu, dar nu cred in Isus Chris-tos", sau: "Isus nu este Dumnezeu, el este o creaţie a lui Dumnezeu". Stau şi mă întreb: aceşti oameni, oare nu ştiu că etimologia cuvîntului creştin vine de la Christos ? iar la creştini, Christos este "Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut" . Cei care nu cred în Isus, nu au de ce sa se numeasca creştini.

Cred ca e momentul sinceritatii. Crezi in reîncarnare? Află ce religie crede în reîncarnare şi declară-te adeptul acelei religii.

Crezi în dumnezeul universal care este în noi şi noi în el şi în toate lucrurile şi animalele? Află ce religie crede acest lucru şi declară-te adeptul ei.

Vrei să faci parte din familia creştinilor? Declară cu cuvintele tale că Isus Christos este Domnul şi Mîntuitorul tău şi umblă în ascultare de El, indiferent dacă îţi este uşor sau nu, indiferent dacă asta te va costa viaţa sau nu. Aşa făceau primii creştini.

Reîntoarcerea la învăţăturile bisericii primare aşa cum sunt menţionate în Faptele Apostolilor, este o şansă pe care încă o mai avem...

Mersul la biserică în fiecare duminecă, milosteniile, postul, orice am face nu ne vor ajuta sa fim mîntuiti, daca nu vom avea CREDINŢĂ. Toate cele enumerate mai înainte, trebuie să fie o consecinţă firească a credinţei noastre, nu sa le preceadă. Altfel "toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită" în fata Domnului, spune prorocul Iisaia in cartea cu acelasi nume din Sfînta Scriptură la capitolul 64:6.

Urmarea firească a credinţei noastre, existenţa Duhului Sfînt în noi, ne vor face să dăm roade. Aceste roade sunt: "Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeta, înfrînarea poftelor" (Galateni 5:22)

Daca cumva în viaţa noastră a cistigat teren un element din enumerarea ce urmeaza: "preacurvia, curvia, necurăţia, desfrînarea, închi-narea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neîntelegerile, desbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, betiile, îm-buibările" (Galateni 5:19), cu siguranta ca nu ne putem numi creştini, iar Sf. Apostol Pavel spune în continuare: "Vă spun mai dina-inte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărătia lui Dumnezeu".

A fi sau a nu fi creştin este o problemă de alegere, nu de circumstanţe. "Alege întelept" spunea cavalerul din filmul Indiana Jones, The Lost Ark. E usor sa spui: uite ce au făcut creştinii : cruciade, inchiziţia, pogromuri ... ! Dar de ce nu te întrebi, au fost aceia creştini cu adevărat? Faptul că îţi pui o cruce pe piept sau pe scut nu te face mai creştin decît cel care este etichetat masina, doar pentru ca s-a nascut într-un garaj. Nu se pot justifica nicicum cele făcute de "acei creştini" prin Biblie. Au folosit ignoranţa oamenilor ca o armă pentru a-şi sat-isface interesele lor meschine. Culmea, Nicholaus Copernic, Galileo Galilei au fost persecutati de clerici din cauza afirmaţiilor ca pamîntul este rotund. Dumneavoastră ştiţi că in Biblie se face afirmaţia că pamîntul este rotund?? Citiţi Proverbe 8:31 sau Isaia 40:22. Ce trist, unde poate duce ignoranţa...

Vă rog nu calificaţi creştinismul prin prisma celor care au făcut o meserie din asta. Dictonul "crede şi nu cerceta" este o învăţătură gre-şită care nu face altceva decît îi lasă pe oameni în ignoranţă. "Cercetaţi Scripturile" acesta este îndemnul pe care Pavel, apostolul neamurilor, îl propovăduia. Dacă Pavel, învatacelul lui Gamaliel (unul dintre cei mai mari învăţaţi ai epocii) ne îndeamnă la cercetare nu înteleg de ce nu citim măcar odata această Biblie ca să aflăm noi înşine ce scrie în ea. Este acolo cuvîntul lui D-zeu, sau nu?

Aceasta este o experinţă pe care trebuie să o ai tu singur, dar nu înainte de a te fi rugat ca D-zeu sa îţi deschidă ochii inimii şi să poţi pătrunde adevărurile adînci care sunt încriptate acolo. Poate aţi mai încercat să cititi Biblia şi v-aţi dat seama că este o carte închisă. Da, Biblia este o carte închisă. Este închisă, însă, pentru aceia pentru care nu au facut primul pas ca sa îi lase loc lui D-zeu sa îi facă pe ceilalţi nouă...

Ioan D. Popa