Statuia de nisip

Statuia de nisip


se ridică în spatele meu
mă întreabă dacă va ploua mâine
dacă fumez şi cunosc limba engleză
scot capul pe geam uitasem
lumina aprinsă
clapele pianului amuţite
stau în genunchi
şi privesc marea
lumina înflorind din nisip
Dumnezeu aşează o piatră
să-mi pot odihni fruntea,
Dumnezeu aşează o pasăre,
un cer, o lumină,
se ridică în spatele meu
statuia de nisip
cu ochi de copil

Cenaclu Literar: