Imposibilitatea Argonautilor Ştiinţei Contemporane de-a găsi "Lâna de Aur" a Cunoaşterii

Imposibilitatea Argonautilor Ştiinţei Contemporane de-a găsi "Lâna de Aur" a Cunoaşterii

De la apariţia primelor manifestări Ştiinţifice" au trecut sigur mii de ani; au trecut de fapt foarte multe mii de ani. Numindu-le azi Ştiinţa Aplicată, Tehnologie, Inginerie, sau - pentru primele culturi umane - folosind doar expresii mai primitive, modeste, ca de pildă "ansambluri [accesibile local] de cunoştinţe practice", sau chiar - doar - "îndemânări şi cunoştinţe [practice] specifice timpului, ...şi tradiţionale", Ştiinţa Aplicată a Planetei Pamânt a parcurs - în Timp şi realizări - un drum imens înainte... în singura direcţie posibilă, sau ASTA ni s-a spus...

Exemplele lăudând realizările fără precedent(!) ale Ştiinţei şi Tehnicii NU MAI CONTENESC... în mai toate publicaţiile de profil (şi) ştiinţific..., ori de popularizare tehnică. Nu conteneşte deci lauda "imenselor beneficii" , a "bogatelor şi PROMIŢĂTOARELOR roade..." , a "creşterii calităţii vieţii" noastre... pe care le avem (!)Numai graţie Reginei ŞTIINŢA şi a "fiicei" ei, TEHNOLOGIA. OMENIREA, spun mai toate aceste publicaţii ARE LA PICIOARE toate aceste "minunate realizări", ca răsplăti(!?) ale înţelepciunii(!) Speciei Umane în ansamblu, dar şi ale "alegerii GENIALE(!)", TEHNOLOGICE, urmate de...

De departe, foarte de departe... MAI RAR (!), se aude şi câte o voce (repede izolată) încercând să tragă semnale de alarmă (asupra "creşterii pericolelor aferente"), dar vocea se stinge curând în vacarmul de LAUDE, PROMISIUNI, ifose(?!)... Sântem - de fapt - nu numai tentaţi să "auzim", dar chiar şi "sfatuiţi şi îndemnaţi" să credem în promisiunile - cu compromisuri mărunte - ale Tehnologiei, şi asta de către TOŢI "cântătorii de osanale" ale "dezvoltării fără precedent" a Ştiinţelor şi Tehnologiei, de către Toţi, (sau aproape toţi) scriitorii de articole de ştiinţă / tehnologie popularizată şi, mai ales, de către mai TOŢI mânuitorii Mediei, sau Şefii Mafiilor Politice de diverse culori, ca dovada că [nici] Politicienii nu se "grăbesc" să-mpărtăşească publicului LARG şi "[dez]informat" îngrijorările lor... nefestiviste...

Un observator foarte atent, şi nu e [mai] deloc cazul meu, ar sesiza poate "Tonul - Triumfalist"ce-nu-aduce-NIMIC-BUN de obicei , şi e atât de DES ASOCIAT cu "propagandă, minciunile de diverse nuanţe, cu informaţiille prezentate trunchiat şi desprinse din contextul integralizator" -- ori "sinergetic", cum i se mai spune mai nou, mai "rasat"...

O să întrebaţi desigur: "Bun, există şi ponoase, nimani nu poate avea doar foloasele, se ştie... N-o să "cutezi" să spui "porumbelul ori perla" că Ştiinţa, Tehnologia, au fost - de fapt - OPŢIUNI GREŞITE ale OMENIRII, pentru care scadenţele GRELE ale plăţilor de-abia urmează... Ei bine DA, chiar despre ASTA (!) mă tem că este vorba: daţi-mi voie să încerc un exemplu, două, aşa ca să fiu CÂT MAI CLAR înţeles...: un prim exemplu, simbolic, ar fi că, dacă ar fi fost întrebat de Adam(!) în RAI, respectiv dacă "Ştiinţa şi Tehnologia ar fi cea mai valoroasă alegere pentru... Viitorul Raiului", în ideea că Adam ar fi dorit să-nceapă o "carieră ştiinţifică", Dumnezeu, cred eu, ar fi răspuns, uşor trist, uşor absent: "Sigur Adam, dacă ASTA simţi că TREBUIE să faci?! Dar ai grijă, sunt tentaţii şi pericole pe drum"... "Şi nu uita: CEL MAI MARE DAR pe care vi l-am făcut vouă, şi altora ca voi, este că EXISTĂ TOTDEAUNA O CALE ALTERNATIVĂ"...; "chiar când veţi crede că TOTUL ESTE PIERDUT"... "Dar tu, Adam, TREBUIE să faci ALEGERILE"...

Un alt exemplu, tot simbolic, este că Eva a fost tentată de Şarpe, desigur numai în opinia mea, mai ales prin valoarea de "gadget", poate de podoabă, poate de unealtă, a mărului, iar NU pentru că ERA INFOMETATĂ... Toate acestea au fost, oricum, TESTE... pe care le-am picat...

O să întrebaţi - fără îndoială, zic eu - ce mi-a "sugerat" [probabil GREŞIT], probabil NUMAI mie (!), sau şi câtorva altora mai "pesimişti", mai "depresaţi", această "interpretare" a unor realităţi, opţiuni, ce-au fost - mai mult ca sigur, o să ziceti poate - OBLIGATORII, adică NU fortuite, sau la "libera" alegere pentru Omenire, cum ar putea părea.

Am să vă spun CEA mai importantă "aberaţie" difuzată de curând la TV (pe un canal de ştiinţă popularizată), cea care mi-s a arătat CLAR că suntem pe un drum greşit, un drum spre posibil dezastru: cu numai câteva luni de zile în urmă, pe Discovery Channel, a fost prezentată o emisiune "foarte marketizată" (de altfel), Emisiunea, un fel de Documentar, infaţişând posibilităţile de reconstrucţie a Corpului Uman, adică, conform Bibliei, ale Templului Tatălui...

Am înregistrat această emisiune ca pe un şoc greu de "suportat", de proporţii adică, "pur şi simplu" (ştiu, nu pare deloc atât de simplu) pentru că Madicina Vestică (în general vorbind) - zisă "alopata" - este încă FORMIDABIL de "plină de ea şi Tehnologia ce-o face posibilă", în ciuda faptului "că-i scapă" (!) încă tratamentul celor mai "tipice" boli serioase aduse de, AŢI GHICIT (!),Existeţa Noastră într-o societate Tehnologizată. Boli cum sunt hipertensiunea, diabetul, bolile inimii, bolile psihice şi/sau cele "declanşate" de stress (ca depresiile, sindromul oboselii cronice, ulcerele, s.a.), lăsând deoparte boala cea mai gravă "de sistem", respectiv cancerul, AU RĂMAS mai toate "la fel de nerezolvate, "tratamentul" fiind de obicei "pilule" capabile să rezolve (parţial, oricum) problema pentru câteva ore...

Toate acestea, deşi pot părea doar "o expunere a unor realităţi ştiute, dar în privinţa rezolvării cărora nu se poate face NIMIC", toate cele susţinute mai sus SUNT cât se poate de lagate cu un CU TOTUL alt subiect - cel al... misterelor lagate de Cosmologie, originea Lumii...

Ceea ce Fizicienii şi Astronomii ştiu astăzi - cu siguranţă - despre Cosmosul ce ne-nconjoară, pare mai curând... o-ncercare de poveste, o schiţă, departe de a fi "un raport ştiinţific clar şi neechivoc", aşa cum părea Lumea, adică Cosmosul, pe vremuri, de exemplu acum aproape patru secole în urmă, respectiv atunci când Newton a scris cartea sa - vestită în epoca ei - "Principia Mathematica". Dacă pe vremea secolului XVII-lea Cosmosul era "înţeles" ca un "enorm mecanism de ceasornic", desigur având complicaţii şi întrebări ale căror răspunsuri se lăsau - încă - aşteptate, pe vremea aceea - cel puţin - savanţii "mergeau liniştiţi la culcare" (atât cei atei cât şi cei credincioşi), cu conştiinţa liniştită că "a doua zi" vor găsi o nouă dovadă că TOTUL în Cosmos poate fi cunoscut - până la ultimul detaliu al "mecanicii universale".

O astfel de stare de lucruri a putut dura pentru trei secole, până în primele decenii ale secolului al XX-lea, adică până prin anii 1920, dată la care Mecanica Cuantică şi Teoria Relativităţii Generalizate (1917) s-au impus fără echivoc conştiinţei Comunităţii Ştiinţifice Mondiale. Poate printr-o "coincidenţă", poate printr-un "semn divin" de încurajare a eforturilor Omeneşti spre Cunoaştere, tot atunci (prin anii 1920 şi...) a apărut şi teoria Marii Explozii Generatoare a Cosmosului (respectiv Teoria Big Bang-ului), teorie ce parea să explice (din nou?!) "cam tot" ce-ar fi fost mai interesant de ştiut, dacă nu şi în plus... lagat de "naşterea şi dinamica"generatoare a Universului pe care-l putem vedea astăzi, prin telescoape... dar şi prin... microscoape. O nouă "paradigmă" se născuse chiar "la timpul potrivit", aparent "din întâmplare".

Tot mai mulţi savanţi consideră că suntem din nou, de data asta la mai puţin de un secol de la "recunoaşterea oficială" a paradigmei precedente, respectiv cea considerată "Einstein-iană", graţie aportului imens al lui Albert Einstein în înţelegerea Cosmosului , dar şi a microcosmosului

Avatarurile încercate azi (de Teoria Cosmogonică a Big Bangului), nu mai invită deloc(!) la "ghiceli educate" ce ar putea face "uşor" rezolvabile marile dileme Cosmice lăsate deschise încă de teoria Big Bang-ului, cum ar fi "Problema Platitudinii", "Problema Orizontului", sau "Problema Materiei şi Antimateriei" .

Iar aşa cum se [mai] întâmplă , printr-o "coincidenţă(?)" cel puţin stranie, NICI Teoriile Cuantice Moderne ale Câmpurilor şi Particulelor Elementare NU mai pot oferi destule răspunsuri "semnificative" în lipsa unor "reconfigurări" de substanţă şi profunzime (respectiv "Modelul Standard", ce ordonează într-o "topologie" accesibilă cunoştinţele fizice dobândite - până azi - în practica curentă de aplicare a Mecanicii Cuantice, are "probleme serioase să pună în evidenţă o gamă largă de particulă de mase mari, dar şi să investigheze "câmpurile scalare" prin intermediul cărora aceste particule grele interacţionează...). "Teoria Marii Unificări", pe de altă parte (o teorie a viitorului apropiat, încercând să "pună cap la cap" cele Patru Forţe Fundamentale observabile - sau doar [cele] observate - până în prezent), are carenţe grave şi greu de eschivat în a modela matematic "cel mai promitător" grup de Teorii ale Câmpurilor Fundamentale, cum sânt Grupul de cinci Teorii ale "Superstrig"-urilor (asta făcându-se deci prin intermediul unor Teorii Aferente, cum ar fi cea a "Supercoardelor Vibrante", adică "The Superstrings Theories" .

Nici aceste Teorii Cuantice ale Câmpurilor, deci, nu mai pot răspunde - fără schimbări filozofice şi fizice de substanţă - la întrebări TOT MAI SPINOASE (!),chestionând punctele cheie ce separă tradiţional Ştiinţele de Religii, întrebări fundamentale strans legate în fond de faimosul "Principiu Antropic - Principiu a cărui Elucidare Fizico-Filozofică TREBUIE să răspundă - în sfârşit - dacă Universul "a fost înzestrat" cu "Metalegi" şi "Metaprincipii" ce au făcut apariţia vieţii (şi apoi a vieţii inteligente) o obligaţie... ori este un produs al hazardului.

"Marea legătură" între menţiunile de la începutul articolului şi carenţele TOT MAI GRAVE (!), atât ale Cosmologiei, cât şi ale Fizicii Particolelor Elementare, se profilează TOT MAI CLAR A FI - fapt DEJA acceptat de un "eşantion tot mai bogat" de savanţi - NECESITATEA IMPERIOASĂ de a accepta existenţa unui Principiu Divin de "Ordonare şi Administrare" a "întregului peisaj cosmic, deci a lui - cum îl numim de mult - DUMNEZEU.Va urma,
Dan Constanda