Rugăciunea Prodromiţa, în stihuri

Rugăciunea Prodromiţa, în stihuri

O, fecioară preacurată de-a pururi sfinţită,
Tu, podoaba prodromiţilor nebiruită,
Lauda închinătorilor nebiruită…

 

Sfântul Petru Athonitul aflat-a prin tine
că-i ales Muntele Athossă ţi se închine,
loc ales Muntele Athos să ţi se închine.

 

Sfântul Petru Athonitul aflata-a uimit
că-i ales Muntele Athos şi-i afierosit,
pentru cei cuvioşi monahi afierosit.

 

Icoana ta nelucrată de mâini pământeşti
hotărât-ai Sfântului Munte să o dăruieşti,
împăcarea cu Dumnezeu să o dăruieşti.

 

Izvor de praznic şi mântuire e a ta icoană,
prin ea, cununi ne dăruieşti, o, tu, fără prihană,
cununi după vrednicie, o, tu, fără prihană.Haruri dăruieşti celor ce te slăvesc şi te cinstesc,
cei care cu credinţă şi nădejde te măresc,
nu pier nicidecum cei care cu nădejde te măresc.


Tu, din negura patimilor mântuieşte-ne,
şi din necurăţia noastră curăţeşte-ne,
o, tu, preacurată fecioară, curăţeşte-ne.


Tu, a noastră păzitoare neadormită,
Robilor tăi, chipul feţei tale preacinstită,
dat-ai lor chipul feţei tale preacinstită.


Tu, degrabă  ne întâmpini pe cei ce te chemăm,
chipul tău luminos, mulţumind îl sărutăm,
cu dragoste închinându-ne îl sărutăm.


Arată-ţi milele tale, Sfântă Născătoare,
primeşte cererile de folos şi a noastră strigare,
ale robilor tăi cereri şi a noastră strigare.


Depărtează al patimilor nor din zare,
izbăveşte-ne de ispite şi vătămare,
de trupeasca şi sufleteasca vătămare.


Fii a mărturisirii noastre mijlocitoare,
ajută-i pe cei ce cu dragoste arzătoare 
se închină ţie cu dragoste arzătoare.


Chipului tău nefăcut de mână omenească
i se închină cei ce ştiu să te cinstească,
înfricoşatele minuni ştiu să le cinstească.


O, pavăză tare a clerului bisericesc,
tu, stăpână a celor din cinul monahicesc,
acoperământul cinului monahicesc…


Miluieşte şi mântuieşte pe ortodocşi,
cu rugăciunile tale pe Părinţii cuvioşi,
pe diaconi şi popor şi pe cei cuvioşi…


Pe credincioşi şi pe Părinţii Prodromiţi,
ce la icoana ta se-nchină pururea smeriţi,
la icoana ta făcătoare de minuni, smeriţi.


Ocroteşte-i şi cată cu a ta milostivire
spre noi şi învredniceşte-ne de iubire,
pentru Hristos învredniceşte-ne de iubire.


Ca toţi creştinii în locaşurile cereşti
să se desfăteze şi cu Hristos pe veci,
să vieţuiască în desfătare cu Hristos pe veci.


Cercetează-ne, maică de fii iubitoare,
pe robii tăi cu mila ta, sfânta apărătoare,
pe noi cu darul tău, sfânta apărătoare.


Dăruieşte mântuire tuturor şi har deplin
şi tămăduire celor neputincioşi, amin,
linişte celor înviforaţi, în veci, amin.