Maria Eugenia-OLARU

Cuvântului

Tu mă aştepţi înspre Soare Răsare.
Ameţitor foşnet de paseri,
lacome cântând în cărare.
Limpezeşte-mi privirea
cu roua grea a frunzelor Tale.
Sunt mugur şi fruct
toamnelor risipite în aer.
Primeşte-mă
Pasăre,
ocean de-mpietrire trecut...
Piatră,
cu ploi furişate în lut...
Frânge cu dragostea
cercul acesta de foc.
Arzătoare aşteptarea.

Cenaclu Literar: 

Copilăria iubirii

Joc în spirală învăţat în hinta
atârnată de Mărul Domnesc...
Aureole de mici vietăţi care ne îndrăgesc,
agrişele coapte ce de viaţă mustesc,
bătrânii dragi ce stau lângă vatră
şi blând povestesc.
Cu mâinile-n poală şi năframa legată pe frunte
Bunica grăieşte de munte.
Iar Psalmii iubirii, cu glas tare şi răguşit,
Doar Bunicul i-a mai citit.
Mirosul pâinii calde, un cald sentiment.
Iubire ce vine dinlăuntruri,
cum lumea dinlăuntrul Fiinţei.
Şi Lumina ne locuieşte în egală măsură.

Cenaclu Literar: 

Furtuni pentru orgă şi orchestră

Vibraţie sonoră,
frontieră memoriei
şi lunecare de leagăn,
dizolvând sufletul solar dilatării...
Umbre smulse din propria-mi frică.
Îmi retrag apele pentru refluxul fiarelor.
Ispite de-ntinderi marine
leagănă clar-obscurul final.
Şi-i tăcerea, în Lumină,
vieţii fără de vină.

Cenaclu Literar: 

Pages

Subscribe to RSS - Maria Eugenia-OLARU