SILOGISM

SILOGISM

SILOGISM

Dacă frigul din stradă
Nu poate să umple o cană
Cu vin
Atunci cum să agăţi
În cuier, la intrare
O stare de melancolie?

Cenaclu Literar: