Doar singur,eu...

Doar singur,eu...

Treceam pe stradă.Tu erai
Doar umbră...Dinspre mare
Bătea un vânt domol,de mai,
Şi-n aer mirosea a sare.

Treceam în noapte.Umbra ta,
Evanescentă, dispăruse...
Doar singur eu, cu marea mea
Şi cu iubirile apuse.


13 iunie 2013

Cenaclu Literar: