Păcală

În care Păcală duce o ladă

Stătea într-o zi Păcală în târg, alături de un grup de hamali, doar-doar o face şi el vreun ban. Iată că se arată un negustor de-i mersese vestea de om hapsân şi maţe-fripte ce era. Ceilalţi hamali se traseră înapoi: se vedea că-l cunoşteau prea bine... „ Taman la ţanc”, îşi zise Păcală în gând, păşind în faţă şi părând... Read more

Ciorba de post

Ciorba de post Ajunse Păcală în drumurile sale într-un sat. Se lăsa seara pe când el intra în sat, venind pe uliţa colbuită. Şi în întâmpinarea lui se ivi un ţăran. - Sara bună, creştine, îi dădu Păcală bineţe, cuviincios. - Sara bună şi la tine, drumeţule, precum ţi-e şi inima. - Mă prinse neagra pe drum, i se plânse... Read more
Subscribe to Păcală