Articole recente publicate la Cenaclul Literar

03/01/2021 - 21:49

 

 

În  povestirea ”Bănuțul lui Ștefan Vodă”  din ”Biografia unui român contemporan” Gheorghe  Asachi povestește o amintire personală. În 1805, înainte de plecarea în Italia, se afla cu tatăl său în ruinele Cetății Neamțului. A apărut un sihastru de 80 de ani  care i-a dăruit un ban cu chipul lui Ștefan cel Mare.  În realitate banul era un depozit,  o misiune și un mesaj. Tânărul avea misiunea să descifreze semnele adânci ale banului și să le fructifice în viitor...Read more

03/01/2021 - 13:32

 

 

 

 

Mi-a ajuns la ureche un zvon cum că Ion Creangă ar fi un scriitor desuet și că ar cam trebui să fie izgonit din manualele învățăceilor autohtoni pe motiv că ar fi prea lipsit de semnificație pentru mințile lor sclipitoare. În plus, este și tare plicticos. Mde! Copiii noștri  au alte jocuri acum. Nu mă mir de vreme ce alde birocrații care scot manuale pe bandă rulantă după principiul ”banul să iasă”  nu prea mai au timp să citească astfel de fleacuri. Timpul...Read more

02/16/2021 - 00:00

”... De atunci sufletul meu

Și-a lepădat simbolurile

Și zace mut ca o vioară

Când toate pădurile sună

În inima și sângele meu

Toate amărăciunile de mătrăgună

Cu umbre și fioruri negre s-adună

Sunt mai sărac decât un vis

Mai singur decât o tăcere

Prin umbre sunt numai părere

...Read more

02/15/2021 - 06:45

Azi Sfântul Valentin s-a trezit de dimineață!

A ieșit în curtea interioară a castelului său.

a apucat cu mâini zdravene paloșul imens cât o lamă de tractor

ce sta rezemat de poartă

și cu el amenințător vâjîind prin aer

a început să despice

în două și-n zece,

în stânga și în dreapta,

trunchiuri mari de păduri și de duhuri

ce se-nvolburau amenințător

ca o mulțime barbară și ucigașă

la granița domeniului său. 

.

După ce a isprăvit o duzină din acestea

Sfântul Valentin a revenit trecând...Read more

02/14/2021 - 21:29

 

Mă consider și eu, așa cum afirma Nicolae Steinhardt, în categoria celor care cred, cu tărie, că din toate marile opere literare se pot extrage învățăminte bune pentru suflet și pentru luarea vieții  în pieptiș. De aceea în tot ceea ce am scris și voi scrie, primul meu gând este de-a pleda pentru carte și pentru citit. Pentru un împătimit al  cărții aşa cum a fost Marcel Moreau era foarte greu să înţeleagă lipsa de apetit pentru citit a tinerilor de astăzi. „Tânărul care nu citeşte se condamnă de pe acum a nu fi în stare să ne alăture revoltei sale, fatalmente o...Read more

02/10/2021 - 00:36

 

 

”Hei, paznic de turme

Acolo pe marginea drumului

Ce-ți șoptește vântul ce trece?”


”Zice că e vânt, și că trece,

Și că a mai trecut adineaori,

Și că va trece iar, mai apoi.

Dar ție ce-ți spune?”

(Paznicul turmelor)

Universul primordial al lui Pessoa este ”un univers al...Read more

02/08/2021 - 01:24

https://www.youtube.com/watch?v=1kTKa4jxHKI

 

 

sur-ren-der! sur-ren-der! sur-ren-der!

o mare tristețe durutul din piept îl apasă

și-o  sete cumplită mă arde în vintre  

sur-ren-der! sur-ren-der! sur-ren-der!

de jur împrejur

cerul, copacii  dansau fantomatic

din lumea căzută

monoton indigo retina rănește

chicoteli înfundate, suspine , șoapte

mă – nvăluie rece  în  noapte

alerg, alerg  ...Read more

02/07/2021 - 09:53

La 13 februarie 1883 se stingea din viaţă, la Veneţia, cel care devenise o adevărată instituţie culturală, unul din marii compozitori ai veacului al XIX-lea. Geniul său unic a convieţuit alături de Verdi (născut în acelaşi an, 1813); şi, dacă Verdi a fost însuşi principiul operei muzicale, Wagner a însemnat desăvârşirea dramei muzicale.

Richard Wagner a fost un produs al veacului romantic descins din muzica simfonică beethoveniană. Se spunea chiar că muzica lui Wagner este simfonia lui Beethoven în dramă. Nu mă voi afunda într-o prezentare a operei wagneriene nefiind decât un simplu...Read more

02/06/2021 - 23:41

 

 

 Jorge Luis Borges, personalitate greu de afiliat unei anume familii de spirite, rămâne unul dintre scriitorii marcanţi ai secolului al-XX-lea. Personalitatea sa culturală s-a sedimentat prin asocierea a zeci de spirite de prima mână, aparent, fără vreo apropiere spirituală: de la Platon şi Plotin până la Berkeley, Hume, Schopenhauer şi Nietzsche; de la Poe, Valery, Wilde până la Leon Bloy; de la Mallarme, Prost , James Joyce până la Kafka şi Robert Musil, de la Jules Verne până la Saint John Perse, de la Lugones, Quevedo...Read more

02/06/2021 - 12:09

 

 

             „Au prezentul nu ni-i mare?” se întreba poetul Mihai Eminescu în urmă cu 140 de ani, cătând cu nostalgie către prăfuitele cronici şi către glorioasele figuri de cărturari care lăsat-au urmaşilor semn de trecere. Dezgustat de politicianismul timpului său, poetul trecea cu vederea faptul că momentul izvodirii sale în istoria neamului a coincis în mod fericit cu apariţia unei personalităţi providenţiale: Titu Maiorescu. Iată că în istoria acestui popor care se vaită de...Read more