Învăţăturile lui Neagoie Vodă Basarab către fiul său Teodosie

Învăţăturile lui Neagoie Vodă Basarab către fiul său TeodosieCă eu am fost pribeag...


Că eu am fost pribeag... şi de aceea vă spuiu că este traiu şi hrană de nevoie pribegia. Nu fiţi ca pasărea aceea ce se cheamă cuc., care-şi dă ouăle de le clocesc alte păsări şi scot pui, ci fiţi ca şoimul şi vă păziţi cuibul vostru...

Tu să mergi drept, faţă la faţă spre vrăjmaşii tăi, fără nici o frică. Iar de vor fi ei mulţi, nimic să nut e înfricoşeze, nici să te îndoieşti, că omul viteaz şi războinic nu se sperie de oamenii cei mulţi, ci, răsipeşte un leu o cireadă de cerbi, şi cum omoară un lup o turmă de oi, cât de mare, aşa şi omul viteaz şi bărbat şi hrăbor nu se înfricoşează de oameni mulţi...

Mintea este steagul trupului şi, până stă steagu la războiu, tot este războiul acela nebiruit şi nepierdut, iar dacă cade steagul, războiul este biruit şi nu ştie unul pe altul cum piere."

Neagoie Basarab (1512-1521)
(traducere din 1654)