Breviar Juridic - PROCURA

Breviar Juridic - PROCURA

Doresc tuturor cititorilor Un An Nou Fericit, încredere reciprocă şi speranţă de mai bine.

îmi cer scuze pentru absenţa Breviarului Juridic din paginile revistei Atheneum, revistă care prin str...duinţa creatorului ei, Vică Albuşel, şi a articolelor pline de suflet ale redactorilor şi colaboratorilor, a reuşit să devină o ramură de măslin pentru românii din diasporă cu rădăcini ce-şi trag seva culturală din patria mamă.

Aş dorii în acest articol să vă prezint pe scurt noţiunea de mandat, cunoscută în regimul juridic din Canada (cu excepţia provinciei Quebec, unde stemul de drept are aceleaşi rădăcini ca şi cel românesc) sub denumirea de Power of attorney.

Nu mă voi ocupa de complexitatea teoretică a acestui subiect, ci de câteva observaţii şi sfaturi practice care v-ar putea scutii de probleme ulterioare dacă trimiteţi astfel de acte în ţară.

Pe scurt, mandatul se materializează într-o procură (un înscris) pe care o daţi unei persoane să acţioneze şi să ia decizii pentru dumneavoastră într-o anumită situaţie financiară, medicală sau juridică. Mandatul poate fi general, situaţie în care daţi autoritate foarte mare persoanei numite de a lua decizii în locul dumneavoastră privitor la o moştenire, de exemplu; sau, mandatul poate fi special, situaţie în care va trebui să daţi instrucţiuni precise limitând autoritatea pe care o transferaţi la îndeplinirea numai unor formalităţi sau numai unor acţiuni, spre exemplu semnarea actelor în cazul unei moşteniri.

Practic, pentru că nu este un notar sau avocat care personal (nu prin traducător sau interpret) să vorbească şi citească româneşte, care ar verifica voinţa dumneavoastră cu cea conţinută în înscris şi v-ar explica termenii juridici folosiţi, orice notar sau avocat va autentifica semnătura pe orice fel de înscris în orice limbă dacă semnaţi înscrisul în prezenţa lui, după ce v-a confirmat identitatea (sau cel puţin aşa cere legea), ceea ce nu înseamnă că autentifică conţinutul înscrisului. (Drept dovadă sumele derizorii încasate).

Se spune că totul este bine când se termină cu bine. Imaginaţi-vă totuşi că nu toate situaţiile şi toţi oamenii sunt la fel. Să spunem că X i-a trimis lui Y (rud... sau prieten) o procură în care scrie că "..îl împuternicesc pe Y ca în numele meu şi pentru mine să ia deciziile necesare şi să semneze orice act necesar în procesul devoluţiunii succesorale şi pentru administrarea cotei ce-mi revine din masa succesorală rămasă după defunctul...". Desigur drepturile lui Y sunt foarte largi deşii autoritatea pare restrânsă la partea de moştenire cuvenită lui X. Y poate să facă ce crede el de cuvinţă cu partea de moştenire cuvenită lui X, incluzând chiar vânzarea, investirea banilor cum crede el de cuviinţă şi rezultatul poate fi contrar aşteptărilor lui X.

De aceea vă recomand: actul să fie tipărit pentru uşurinţa citirii; identificaţi-vă cu numele întreg înregistrat în actele personale, incluzând adresa exactă; la fel procedaţi pentru persoana căreia îi delegaţi autoritatea; descrieţi în limbaj simplu dar precis ce anume autoritate delegaţi şi limitele acelei autorităţi specificând dacă mandatul este general sau special; dacă procura de reprezentare se referă la bunuri imobiliare, identificaţi cât mai exact acea proprietate (ideal cu numerele de carte funciară sau registru de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare , depinde de zona din ţară unde se află imobilul) şi descrieţi exact ce poate şi ce nu poate face persoana delegată în numele dumneavoastră.

Pentru a evita cheltuieli de traducere, scrieţi în limba română şi nu semnaţi decât în prezenţa notarului sau avocatului care autentifică semnătura. Păstraţi o copie în documentele personale.

Nu vă recomand "copierea" unei procuri care "a fost perfectă şi totul a mers ca pe roate".

Quote:

Umor
Doi avocaţi mergeau pe stradă şi era aşa de frig că fiecare îşi avea mâinile în propriile buzunare.

Aurel Miat