Procedura Supralegalizării înscrisurilor

Procedura Supralegalizării înscrisurilor

  PROCEDURA SUPRALEGALIZĂRII ÎNSCRISURILOR

 

Cui se aplică Procedura supralegalizării şi ce presupune această procedură?

Consulatul General al României în Toronto, Ontario, care are competenţa şi asupra provinciei British Columbia, precizează că această procedură se aplica „în cazul cetăţenilor străini, a cetăţenilor care nu pot face dovada cetăţeniei române precum şi în cazul cetăţenilor care nu se pot prezenta personal la Consulat".

Procedura supralegalizării presupune:

1.- redactarea unui înscris care să respecte forma actelor juridice romane;

Aici as menţionăm că, în accepţiunea mea, întocmirea unui act, spre exemplu o procura după una din cele două forme prevăzute de Power of Attorney Act al British Columbiei nu corespunde conţinutului juridic român cuprins sub titlul „Despre Mandat" din Codul Civil Român şi nici formei notariale române de autentificare. Printr-o interpretare extensivă un astfel de act ar putea fi o procură generală de administrare dar şi de dispoziţie, termeni cu obiective contradictorii care îşi găsesc definiţia în procura generală (de administrare) şi procura specială (expresă).

2.-autentificarea înscrisului de un notar autorizat;

Am atins acest subiect în alt articol şi nu voi reveni asupra lui. Aş reaminti doar că un act autentic are valoare absolută (excepţie, înscrierea în fals) şi nu se poate invoca necunoaşterea sau cunoaşterea eronată a termenilor folosiţi. O înţelegere exactă a termenilor şi consecinţelor juridice este nu numai de dorit, aş spune că este o condiţie imperativă care ar preveni pierderi irecuperabile pentru semnatar.

3.-supralegalizarea înscrisului de către Ministerul Federal al Afacerilor Externe (Ottawa);

Misiunea departamentului special în cadrul acestui minister (JLAC), de fapt autentifică documente canadiene sau semnături ale acestor documente. Nu se revizuiesc sau aprobă conţinutul acestor documente.

Documentele legale trebuie semnate şi stampilate de notar autorizat (cerinţa consulatului - n.n.)

Traducerile/înscrisurile în orice limbă pot fi autentificate numai dacă sunt certificate, semnate şi stampilate de notar autorizat în Canada. Durata de soluţionare, în jur de 10 zile de la primire.

4.-supralegalizarea înscrisului la Consulat se efectuează în aceeaşi zi cu condiţia ca procedurile au fost îndeplinite şi taxa consulară plătită. Se recomandă dispoziţia de plată (money order).

Pentru ajutorarea comunităţii române din British Columbia în privinţa legalizării documentelor, Consulatul Român din Toronto, prin grija domnului consul Petrişor Dumitrescu, a simplificat procedura supralegalizării în anumite condiţii. Pentru informaţii suplimentare contactaţi consulatul sau autorul articolului.  

 

AUREL-ALEXANDRU MIAT - Notar Public în British Columbia, Canada Avocat, membru al Baroului Timiş, Romania