CURRICULUM VITAE - Lucian Gruia

CURRICULUM VITAE - Lucian Gruia

 

 

CURRICULUM VITAE

 

Date biobiografice

Numele şi prenumele: Gruia Lucian

Data şi locul naşterii: 1 iulie 1950 în municipiul Dej, judeţul Cluj.

Părinţii: Emil şi Livia.

Absolvent al Facultăţii de Electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic “Traian Vuia” din Timişoara, în anul 1974.

Inginer electromecanic, pensionar din 01 iulie 2008.

Colaborator cu versuri, proză, eseuri, recenzii la revistele: Origini, Portal-Măistra, Vama literară, Brâncuşi, Viaţa de pretutindeni, Viaţa Românească, Poesis, Poezia, Scrisul Românesc, Luceafărul de dimineaţă, Steaua, Oglinda literară, Revista Nouă, Hyperion, Pro-Seculum, Feed Back, Meandre, Amfitrion, Climate literare, Nord Literar, Citadela, Almanahul Vânătorul şi Pescarul Român etc.

Căsătorit, un copil, domiciliat în Bucureşti.

Membru al Uniunii Scriitorilor – secţia proză, din anul 2002.

Redactor la revistele: Origini, Portal-Măiastra, Viaţa de pretutindeni, Vama literară.

Debut:

a) în reviste:

- Constanţa Buzea - prezentare la rubrica PRIMELE (rev. "Amfiteatru" nr. 5/1975);

- Cezar Ivănescu - prezentare la rubrica NUMELE POETULUI (rev. "Luceafărul" din 18.XII.1982);

b) în volum:

Lucian Gruia - Culorile neliniştii (proză scurtă), Ed. Eminescu, Bucureşti, 1997;

Volume individuale:

1. Viaţă de garsonieră (versuri), Ed. L'etoile d'argent, Namur, Belgia, 1993;

2. Culorile neliniştii (proză scurtă), Ed. Eminescu, Bucureşti, 1997;

3. Universul formelor lui Brâncuşi, Ed. Fundaţiei C. Brâncuşi, Târgu Jiu, 2001;

4. Brâncuşi – repere şi interferenţe, Ed. Romania Press, Bucureşti, 2001

5. Ringul de box (versuri), Ed. Double P Press Production, Baia Mare, 2004;

6. Momentul revelaţiei în Templul brâncuşian al eliberării (de ar fi fost să fie…), Ed. Double P Press Production, Baia Mare, 2004 (ediţie trilingvă română, franceză, engleză);

7. Speranţa (versuri), Ed. Karta Graphic, Ploieşti, 2008;

8. Triptic spiritual: Eminescu, Blaga, Brâncuşi, Ed. Feed Back, Iaşi, 2008:

9. Câine în rugăciune (proză scurtă), Ed. Deliana, Bucureşti, 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenaclu Literar: