Constantin SCHIFIRNEŢ - Curriculum Vitae

Constantin SCHIFIRNEŢ - Curriculum Vitae

CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ

CURRICULUM VITAE


1. Date biografice

Data şi locul naşterii: anul - 1945, luna - august, ziua - 29, Bahna, judeţul Neamţ

Titlul didactic şi ştiinţific: Profesor universitar doctor, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti
Naţionalitatea: română.
Starea civilă: căsătorit, un copil, Elena, doctorandă în neuroscience Wayne University Detroit.

 

2. Date de contact

Telefon: 3.17.07.30
e-mail: cschifirnet@yahoo.com
Domiciliul actual: Bucureşti, Calea Victoriei nr. 103/105, Sc. C, ap. 64, etaj III, sector I, cod 70176.

 

 3. Studii

" Şcoala generală Bahna, 1952-1959.
" Liceul "G. Bacovia", Bacău, 1959-1963.
" Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, facultatea de filosofie, 1963-1968.
" Titlul lucrării de diplomă / anul susţinerii: Relaţia dintre abstract şi concret in cunoaştere / 1968
" Doctor în filosofie, Universitatea Bucureşti, Institutul de filosofie, 17 iunie 1980, cu teza Teoria formelor fară fond în cultura româna. Cu referire specială la gândirea lui Titu Maiorescu.
" Curs postuniversitar de limba engleză, Universitatea Bucureşti, 1972.
" Vizită de studiu în Danemarca (august-septembrie 1993), certificate de absolvire a cursurilor de educaţie a adultilor.
" Participare la Atelierul NLP (Neuro-Linguistic Programm) moderat de Michael Grinder (SUA), Oerlinghausen (Germania), 11-15 noiembrie 1994 certificat de participare.
" Limbi straine cunoscute: engleză-bine, franceză-bine


4. Funcţii didactice

" Profesor universitar, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti
" Conducător de doctorat, Facultatea de Sociologie-Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti.

Activitate didactică:

Titular al cursurilor:

- Sociologie
- Sociologia profesiilor
- Sociologia politicului
- Gândire politică românească
- Antropologie culturală
- Metodologia cercetării sociale
- Dezvoltarea umană
- Dezvoltare comunitară

Autor al cursurilor universitare:

- Sociologie
- Sociologia profesiilor
- Sociologia politicului
- Metodologia cercetării sociale
- Filosofie

 

5. Activitate academică în strainătate

- Vizita de documentare în SUA, Universităţile Boston si Berkeley (februarie-mai 1981).

 

6. Experienţă managerială

Funcţii de conducere
" Director, Ministerul Culturii, februarie 1990-iulie 1990.
" Director general, Ministerul Culturii, august 1990-iunie1992.
" Director adjunct, Ministerul Culturii, iulie 1992-14 septembrie 1992.
" Director, Ministerul Culturii, 15 septembrie 1992-14 septembrie 1994.
" Consilier IA, Ministerul Culturii, 15 septembrie 1994-1 martie 1997.
" Decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir", 1999-2002.
" Responsabil pentru organizarea simpozionului internaţional "Prin educaţie spre democraţie. Educaţia adulţilor în procesul integrării europene" sub egida Ministerului Culturii din România şi Consiliul Europei.
" Participare la cea de a 57-a Conferinţă internaţională a IFLA (Federaţia Internaţională a Bibliotecilor şi Bibliotecarilor), Moscova, august 1991, cu o intervenţie în secţiunea despre lectură.
" Participare la Congresul CIOF (Comitetul internaţional al organizaţiilor de folclor), Haifa (Israel), octombrie 1991, cu o intervenţie despre grupurile de folclor.
" Vizită de documentare privind sistemul de biblioteci în "Europa" Bruxelles, octombrie 1994.
" Participarea la Întrunirea experţilor în dezvoltarea bibliotecilor din Europa de Est şi Europa Centrală, februarie 1994, sub egida Consiliului Europei şi a Consiliului Britanic.
" Participarea la Atelierul "Educaţia şi formarea specialiştilor în informaţie în Europa de Est şi CSI", organizat de UNESCO, IFLA (Federaţia Internaţională a Bibliotecilor şi Bibliotecarilor) şi Asociaţia Europeană pentru Biblioteci, Educaţie, Informaţie şi cercetare (EUCLID), Bratislava (Slovacia), noiembrie 1994.
" Participare la Atelierul NLP (Neuro-Linguistic Programm), Oerlinghausen (Germania), noiembrie 1994.
" Organizarea vizitei de studiu în Danemarca pentru un grup de 20 de specialişti în educaţia adulţilor, august-septembrie 1993. Elaborarea împreună cu partea daneză a unui program de acţiuni în domeniul educaţiei adulţilor, inclusiv înfiinţarea unui institutut româno-danez program ce s-a derulat din anul 1993 până în prezent.
" Evaluator CNCSIS


7. Rapoarte de cercetare

1. Educaţie, şcoală şi creativitate, Centrul de Cercetări şi Studii pentru Tineret, Asociaţia Naţională de Sprijin a Iniţiativelor Tinerilor, 2005, 36 pg.
2. Relaţii sociale ale tinerilor, ,,De la cunoaştere la iniţiative", Asociaţia Naţională de Sprijin a Iniţiativelor Tinerilor, 2003, 30 pg.
3. Sisteme alternative de formare a tineretului - Relaţia dintre instituţii de învăţământ şi sistemele alternative, Centrul de Studii şi Cercetări pentru Problemele Tineretului (CSCPT), mai 1998, 56 pg.
4. Sistemele alternative de formare a tineretului-Impactul sistemelor alternative cu raporturile între generaţii, CSCPT, septembrie 1998, 91 pg.
5. Sisteme alternative de formare a tineretului - Strategii, instituţii şi experienţe în educaţia permanentă, CSCPT, noiembrie 1998, 56 pg.
6. Starea tineretului din România, capitolele Educaţie, Consum cultural CSCPT, noiembrie 1998, 61 pg.
7. Sisteme alternative de formare a tineretului - Politici de educaţie alternativă, CSCPT, martie 1997, 43 pg.
8. Sisteme alternative de formare a tineretului. Diagnoza situaţiei actuale prin politicile de educaţie alternativă în România, august 1997, 67 pg.
9. Sisteme alternative de formare a tineretului. Dificultăţi şi limite ale influenţei sistemelor alternative asupra tineretului CSCPT, noiembrie 1997, 96 pg.
10. Potenţialul creativ al tineretului român: Forme instituţionale şi neinstituţionale de manifestare a creativităţii tinerilor, CSCPT martie 1996, 52 pg.
11. Potenţialul creativ al tineretului român: Modalităţi de implicare socială a tinerilor înalt creativi, CSCPT, noiembrie 1996, 98 pg.
12. Educaţia adulţilor în perioada de tranziţie, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 1994-1995, 87 pg.
13. Vârsta şi cultura populară, C.C.P.T., 1988, 156 pg.
14. Cititor, carte, biblioteca publică, 1989, 156 pg.
15. Cultură, instituţii culturale şi socializarea tineretului, C.C.P.T., 1987, 194 p.
16. Integrarea socio-profesională a tinerilor din mediul rural si mediul urban, C.C.P.T., 1986, 163 pg. + anexe
17. Tineretul universitar - interese pentru studiu şi aspiraţii profesionale, C.C.P.T., 1986, 169 p. + anexe
18. Cultură, tineret, mass media, educaţie, C.C.P.T., 1986, 351 p. + anexe (99 p.)
19. Dinamica opţiunilor culturale, C.C.P.T., 1985, 117 p.
20. Atitudinea tinerilor faţă de sat, 1982, 30 pg.
21. Nivelul de cunoştinţe artistice al tinerilor, C.C.P.T., 1982, 46 pg.
22. Pregatirea pentru profesie a tineretului universitar, C.C.P.T., 1982, 157 pg.
23. Mass media şi tineretul (coautor),C.C.P.T.1982, 50 p.
24. Comportament şi opţiuni culturale ale tinerilor, C.C.P.T., 1981, 150 pg.
25. Interese manifestate de tineri în timpul liber, capitol din raportul colectiv Aspiraţii, cerinţe şi orientări ale tineretului în petrecerea timpului liber (coordonator Petre Datculescu) C.C.P.T., 1980, 20 pg.
26. Orizontul de cultură al tinerilor muncitori, capitol din raportul colectiv Aspecte calitative ale forţei de muncă tinere din industria, C.C.P.T, 1978, 40 p.
27. Activitatea profesională, de cercetare ştiinţifică şi practică a studenţilor, etapa a-II-a, C.C.P.T.,1976, 104 pg.
28. Activitatea profesională, de cercetare ştiinţifică şi practică a studenţilor, etapa I- a, C.C.P.T., 1975, 80 pg.
29. Structura şi organizarea activităţilor organizaţiilor studenţeşti, C.C.P.T., 1972, (I), 168 p., 1973 (II), 102 pg.
30. Interese culturale ale adolescenţilor liceeni, C.C.P.T., 1971, 168 pg.
31. Forme şi metode de educaţie politică a studenţilor, C.C.P.T., 1970, 30 pg.
32. Structura socială a tineretului universitar (în colaborare), C.C.P.T., 1970, 50 pg.
33. Comportament şi nivel de cunoastere politică al studenţilor (în colaborare), C.C.P.T., 1970, 193 pg.

 

8. Cărţi de autor

" Formele fără fond, un brand românesc, Comunicare.ro, Bucureşti, 2007, 289 pg., ISBN 978-973-711-127-2.
" C.Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale, vol.III, Editura Albatros, Bucureşti 2004, 843 pg., ISBN 973-24-1081-7.
" C.Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale, vol.II, Editura Albatros, Bucureşti 2004, 843 pg., ISBN 973-24-1019-1.
" C.Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale, vol.I, Editura Albatros, Bucureşti 2003, 782 pg., ISBN 973-24-1019-1.
" Geneza modernă a ideii naţionale, Editura Albatros, Bucureşti, 2001, 635 pg., ISBN 973-24-0839-1.
" Sociologie, Editura Economică, Bucureşti, 1999, 270 pg., ISBN 973-590-177-3 Sociologie, ediţia a II-a, Comunicare.ro, Bucureşti, 2002, 233 pg., ISBN 973-8376-04-1 Sociologie, ediţia a III-a, Comunicare.ro, Bucureşti, 2004, 253 pg, ISBN 973-711-023-4.
" Educaţia adulţilor în schimbare, Bucureşti, Editura Fiat Lux, 1997, 128 pg., ISBN 973-9250- 12-2.
" Civilizaţie modernă şi naţiune, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996, 144 pg., ISBN 973-30- 4059-2.
" Lectura şi biblioteca publică, Bucureşti, Biblioteca "M. Sadoveanu", 1991.
" Tineretul între permanenţă şi înnoire, Bucureşti, Editura politică, 1987.
" Generaţie şi cultură, Bucureşti, Editura Albatros, 1985.
" Adolescenţii şi cultura (coautor), Bucureşti, Editura Academiei, 1974.
" Studentul şi societatea (coautor şi coordonator), Cluj, Editura Dacia, 1973.


9. Cărţi coordonate

1. Tineretul şi mass media, Centrul de Cercetări pentru Problemele Tineretului, 1971, coordonator împreună cu O. Bădina
2. Studentul şi societatea, Cluj, Editura Dacia, 1973.

 

10. Manuale

1. Cultura, în Sociologie, manual clasa a XI-a, coordonatori Cătălin Zamfir, Septimiu Chelcea, Editura Economică, 2006
2. Economia, în Sociologie, manual clasa a XI-a, coordonatori Cătălin Zamfir, Septimiu Chelcea, Editura Economică, 2006


11. Capitole în cărţi de specialitate

1. Spaţiu public naţional, spaţiu public european, în volumul în Ideea naţională şi ideea europeană, Academia Română, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale (ISPRI), în curs de apariţie
2. Imaginea şcolii în mass media, în volumul "Relaţii publice în şcoli - încredere şi parteneriat comunitar", Comunicare.ro, în curs de apariţie
3. Filosoful în spaţiul public, în volumul C. Rădulescu-Motru în posteritatea critică, Editura Universităţii Bucureşti, în curs de apariţie
4. Modelul explicativ al evoluţiei societăţii româneşti moderne, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. II, coordonator Viorel Cernica, ediţie îngrijită de Mona Mamulea, Editura Academiei Române, 2007, pp. 101-131
5. Relaţiile lui C. Rădulescu-Motru cu Nae Ionescu, Almanah ,,Origini", Liter Art XXI, Criterion Publishing, 2007, pp. 235-291
6. Comunicarea didactică în educaţia religioasă, în Religia în societate la început de secol XXI. Tendinţe europene, coordonatori IPS prof. dr. Nifon Mihăiţă, Pr. Lect. Dr. Florea Ştefan, Valahia University Press, Târgovişte, 2006, publicaţie editată în cadrul proiectului Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextul extinderii U.E., parte a programului ,,Cercetare de Excelenţă 2006, modulul 3, al Ministerului Educaţiei şi Cercetării
7. Evoluţia filosofiei lui C. Rădulescu-Motru faţă de kantianism, în Studii de istorie a filosofiei universale, XII, Editura Academiei Române, 2004, pp. 539-555.
8. Relaţii sociale ale tinerilor, în De la cunoaştere la iniţiative, Asociaţia Naţională de Sprijin a Iniţiativelor Tinerilor, 2003, pp.56-84.
9. Teoria formelor fără fond despre mentalităţi şi disfuncţionalităţi instituţionale, în Mentalităţi şi instituţii (coordonator Adrian Paul Iliescu), Editura Ars Docendi, 2002, pp. 121-139.
10. M. Kogălniceanu, A.C. Popovici, Tudor Vianu, în Sociologi români, Editura Expert, 2001.
11. Solidaritatea umană şi raporturile între generaţii (cu referire specială la mentoratul universitar şi cultura organizaţională academică, în Dezvoltarea în pragul mileniului, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999, pp. 424-431.
12. Management studenţesc, în Tratat de management universitar, Braşov Editura Lux Libris, 1998.
13. Studentul, actor al schimbării în câmpul universitar, în Câmpul universitar şi actorii săi, coordonator Adrian Neculau, Iaşi, Polirom, 1997, pp. 231-241.
14. Biblioteca - referenţial cultural, în Centenarul Bibliotecii "V.A. Urechia" Galati, 1991, pp. 370-374
15. Raporturile intergeneraţionale şi intrageneraţionale în familie, în Familia, populaţia şi educaţia în procesul dezvoltării societăţii, Bucureşti, Centrul de Cercetări Sociologice al Academiei Române, 1989.
16. Cultura populară-fundament al educaţiei, în Sesiunea anuală a C.C.P.T., 1989, pp. 96-112.
17. Analiza teoretică şi cercetarea empirică a socializării prin cultură, în Tineret, participare, educaţie, CCPT, 1989, pp. 108-160
18. Cultură şi profesii, în Orientarea, intergrarea şi formarea şcolară şi profesională a tineretului, filiala CCPT Piatra Namţ, 1989, vol. I, pp. 115-127
19. Cultură şi schimbare în contextul succesiunii generaţiilor, în Tineretul şi cultura, Timisoara, 1988, pp. 191-198
20. Pregatirea tineretului universitar pentru profesie şi condiţiile învăţării, în Educaţie, ieri, astăzi, mâine, Iaşi, 1988, pp. 162-168
21. Continuitatea, unitatea şi diferenţa generaţiilor, în Tânara generaţie a României anilor '80, Bucureşti, Editura politică, 1987, pp. 216-240
22. Cultura tineretului şi cultura globală a societăţii, în Tânara generaţie a României anilor '80, Bucureşti, Editura politică, 1987, pp.126-148
23. Cultura şi socializarea tineretului, în Tineretul şi cultura, Timişoara, 1987, pp. 13-23
24. Cultura între tradiţie şi modernitate, în Tineret, participare, progres social, Sinaia, 1987, pp. 97-102
25. Receptare şi orizont cultural, în Evoluţia artei şi exigenţele receptării, Bucureşti, Editura Meridiane, 1985, pp. 185-196
26. Preferinţe culturale si de timp liber, în Resurse calitative ale forţei de muncă tinere din industrie, Bucureşti, Editura politică 1982, pp. 141-156
27. Opţiunea pentru film, în Sociologia în acţiune, Iaşi, Centrul de ştiinţe sociale al Universităţii Iaşi, 1973, pp. 361-365
28. A învăţa să citeşti de partea cealaltă a oglinzii, în Metode şi tehnici în cercetarea pedagogică, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1972, pp. 245-254
29. Mediul socio-cultural primar şi aspiraţiile tinerilor către învăţământul superior (în colaborare), în Educaţia pentru muncă şi prin muncă, Bucureşti, Editura Academiei, 1972, pp. 488-493
30. Educaţie prin muncă a tineretului universitar, în Educaţia pentru muncă şi prin muncă, Bucureşti, Editura Academiei RSR , 1972, pp. 494-500
31. Teatrul, parte a activitaţii culturale a tinerilor, în Teatrul şi tineretul, Bucureşti, C.C.P.T.,1970, pp. 41-48
32. De la consumul de cultură la activitatea creatoare, în Tineretul, factor de schimbare, Bucureşti, C.C.P.T., 1970, pp. 261-265, (în colaborare cu Octavian Neamţu)
33. Aspecte ale influenţei mijloacelor comunicaţiilor de masă asupra educaţiei intelectuale a tinerilor, în Tineretul-obiect de cercetare ştiinţifică, Bucureşti, Centrul de cercetari pentru problemele tineretului (C.C.P.T.), 1969, pp. 378-382

 

12. ARTICOLE DIN REVISTE DE SPECIALITATE

" Unele aspecte ale investigării lecturii tineretului, în Revista bibliotecilor, ianuarie, 1970, pp. 215-217
" Coordonate psihologice ale motivării frecventării teatrului, în Viitorul social nr. 1, pp. 114-154
" Caracteristicile studenţimii ca grup social, în Studentul şi lumea de mâine, Caiet document, C.C.P.T., 1973, pp. 14-24
" Cercetarea ştiinţifică studenţească - factor de educare a atitudinilor creatoare ale studenţilor, Tineret, cercetare, acţiune, C.C.P.T.,1977, pp. 32-44
" Profilul specialistului de înaltă calificare în viziunea studenţilor, în Tineret - puternică forţă socială, nr. 6, 1978, pp. 95-109
" Condiţii ale alegerii profesiei de către studenţi, în Tineretul puternică forţă sociala, nr. 6, 1978, pp. 43-64
" Aspecte actuale ale perfecţionării pregătirii practice a studenţilor, în Tineretul - puternică forţă socială, nr. 6, 1978, pp. 35-49
" Elemente ale studierii preferinţelor de timp liber la studenţi, în Tineretul - puternică forţă socială, nr. 6, 1979, pp. 57-72
" Tineretul universitar ca grup social, în Forum, revistă a invăţământului superior, nr. 7-8,1979, pp. 85-89
" Motive şi factori ai alegerii facultăţii de către studenţi, în Viitorul social nr. 3, 1979, pp. 513-521
" Teatrul si tineretul, Teatrul nr. 5, 1980, pp. 5-9
" Integrarea studenţilor în procesul de educaţie şi de învăţământ, în Tineretul - puternică forţă socială, nr. 5, 1980, pp. 51-62
" Valenţe şi limite în teza formelor fără fond, în Revista de filosofie nr. 5, 1981, pp. 583-588
" Subcultura şi dinamica socială, în Viitorul social nr. 5, 1981, pp. 926-931
" Tendinţe în cercetarea tineretului în S.U.A, în Ştiinţele sociale şi politice peste hotare nr. 3-4, 1981, pp. 102-109
" Analiza sociologică a lecturii, în Biblioteca nr. 1, 1982
" Teatrul şi publicul tânăr, în Era socialistă, nr. 9, 1982, p. 11-13
" Tineretul şi mijloacele de comunicare în masă, în Tineretul - puternică forţă socială, nr. 6, 1981, pp. 14-31
" Cadrul psihosocial de frecventare a activităţilor culturale, în Tineretul - puternică forţă socială, nr. 3, 1982, pp. 13-26
" Pregatirea pentru profesie a tineretului universitar, în Tineretul - puternică forţă socială, nr. 4, 1983, pp. 44-63
" Tineretul rural şi dezvoltarea satului, în Tineretul - puternică forţă socială, nr. 1, 1984, pp. 45-65
" Dinamica opţiunilor culturale, în Tineret - cercetare - acţiune socială nr. 6, 1984, pp. 53-88
" Vârsta şi cultura, în Viitorul social nr. 2, 1984
" Genereţia. Reconsiderarea unui concept, în Revista de filosofie nr. 4, 1984
" Particularităţi ale raportului adulţi-tineri, în Revista de pedagogie nr. 10, 1984, pp. 9-11
" Educarea deprinderilor de cercetător la studenţi, în Revista de pedagogie nr. 3, 1983, pp. 13-15
" Opţiuni, interese şi trebuinţe culturale, în Revista română (ediţia în limbi straine) nr. 2-3, 1984, pp. 112-123
" Lectura, temeiul multilateralitatii personalităţii, Biblioteca 1-2, 1985, pp. 9-11
" Comportament şi orizont cultural, în Ştiinţele sociale şi politice, Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice, 1986, pp. 3-12
" Omogenizarea socială şi integrarea socială a tineretului, în Filosofia şi problemele lumii contemporane, numar special din Analele ştiinţifice ale Universităţii "A.I.Cuza", Iaşi, IIIb, tom XXXII, 1986, pp. 34-40
" Lectura, temeiul profilului cultural, în Biblioteca, 4, 1985, pp. 9-11
" Statutul tinereţii ca stare şi orientare către viitor, în Revista de pedagogie, 3, 1987, pp. 11-13
" Multilateralitatea ca structură cognitivă şi comportamentală, în Biblioteca, 4, 1987, pp. 5-6
" Eminescu, gânditor naţional, Revista de istorie şi teorie literară, nr. 1-2, 1987, pp. 349-356
" Stimularea studenţilor pentru activitatea profesional - ştiinţifică, în Tineret, cercetare, acţiune socială, nr. 3, 1985, pp. 18-42
" Participarea la cultură şi tradiţie, în Tineret, cercetare, acţiune socială, nr. 6, 1986, pp. 63-74
" Relaţii şi structuri în învăţământul superior, în Tineret, cercetare, acţiune socială, nr. 5, 1986, pp. 52-75
" Implicarea instituţiilor culturale ale tineretului în formarea tinerei generaţii, în Tineret, cercetare, acţiune socială, nr. 2, 1987, pp. 90-103
" Tineretul şi casele de cultură, în Tineret, cercetare, acţiune socială, nr. 4, 1987, pp. 76-90
" Lectura ştiinţifică şi orizont cultural, în Biblioteca,1, 1988, pp. 18-19
" Teoria maioresciană a formelor fără fond, în Anuarul Centrului de ştiinţe sociale, Iaşi, mai, 1988, pp. 25-30
" Formarea deprinderilor studenţilor pentru cercetarea ştiinţifică, în Revista de pedagogie, nr. 3, 1983, pp. 11-13
" Educaţia tineretului în spiritul valorilor culturii populare, în Tineret, cercetare, acţiune socială, nr. 2, 1988
" Relaţia profesor - student, în Tineret, cercetare, acţiune socială, nr. 5, 1988
" Concepţia lui Eminescu despre originar şi teoria formelor fără fond, în Revista de filosofie, iulie - august, 1989, pp. 375-380
" Gândirea eminesciană despre evoluţia societăţii româneşti moderne, în Viitorul social, mai - iunie, 1989, pp. 227-239
" Didactica universitară în viziunea studenţilor, în Forum, revista a invăţământului superior, nr. 3, 1989, pp. 10-19
" Cultura, învăţare şi acţiune socială, în Revista de pedagogie, nr. 4, 1989, pp. 24-27
" Opţiunea pentru profesie şi alegerea facultăţii, în Revista de pedagogie, nr. 1989, pp. 55-59
" Dimensiuni actuale ale cercetarii generaţiilor, în Tineret, cercetare, acţiune socială, nr. 4, 1989, pp. 64-85
" Carte, bibliotecă, cititor, în Biblioteca, 1, 1990, pp. 13-14
" Schiţa pentru un profil cultural al bibliotecarilor, (concluzii ale unei cercetari empirice), în Biblioteca, 6-7, 1990, pp. 27-29
" Lectura, biblioteca publica, tineret, în Biblioteca, 1-2-3, 1991, pp. 8-11
" Lectură şi cititor, în Biblioteca, 1-2, 1992, pp. 48-49
" Sociologia dezvoltării moderne în viziunea lui M. Kogalniceanu, în Sociologie romaneasca, 5-6, 1991
" Elemente de sociologie în gândirea lui T.Maiorescu, în Sociologie românească 4, 1992
" Concepţia maioresciană despre continuitate, în Academica, iulie, 1992, p. 20
" Modernitate şi reformă în viziunea lui Spiru Haret, în Academica, septembrie, 1992, p. 21
" Cultura populară în viziunea unui sociolog (H.H. Stahl), ,,Sociologie românească", nr. 4, 1992.
" Educaţia adulţilor, premisă a echilibrului social, ,,Paideea" nr. 1, 1993.
" NLP, o nouă viziune asupra educaţiei, ,,Paideea" nr. 2, 1995.
" Caracterul naţional, ,,Psihologia" nr. 3, 1995.
" Mihai Ralea, ,,Paideea" nr. 4, 1996.
" NLP-Stiluri de învăţare şi comportament, ,,Paideea" nr. 1, 1996.
" Comentariu la două scrisori trimise de T. Vianu lui C. Rădulescu-Motru, ,,Manuscriptum", nr. 2-4, 1997, pp. 194-195.
" Psihologia etnică în concepţia lui Mihai Ralea, ,,Revista de psihologie", serie nouă, Tomul 43, nr. 1-2, 1997.
" Tradiţia-virtuţi şi limite, ,,Paideea" nr. 4, 1997.
" Memoriul unui filosof (C. Rădulescu-Motru) pentru recâştigarea unui drept elementar: dreptul de a trăi, ,,Paideea", nr. 4, 1997.
" Educaţia adulţilor o cenuşăreasă?, ,,Paideea", nr. 2, 1997.
" Procesul de comunicare, ,,Paideea" nr. 1, 1997.
" Educaţia adulţilor şi emanciparea umană, ,,Paideea" nr. 1, 1998
" Educaţie şi reformă, ,,Paideea" nr. 2, 1998
" Sisteme alternative de formare, ,,Paideea" nr. 3, 1998
" Pregătirea generală, ,,Paideea" nr. 4, 1998
" Pedagog al naţiunii (Nae Ionescu), ,,Jurnalul literar", septembrie, 1998.
" Religie şi tradiţie, ,,Revista Română de Sociologie", nr.1-2, 1999, pp. 55-72.
" Treizeci de ani de cercetare ştiinţifică a tineretului, ,,Sociologie Românească", nr. 1, 1999, pp.137-143.
" Satul Bogaţi in contextul celor 60 de sate româneşti, în Buletin Ştiinţific, seria Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Piteşti, anul al II -lea, nr.1, 1999.
" Pregătirea profesională în sistemul educaţiei permanente, în Paideea, nr.2-3 1999, pp.11-15.
" Socializarea politică, ,,Agora social-democrată ", nr.1(2), 2000, p.155-168.
" Viziunea lui Eminescu despre societatea românească, ,,Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul IX, nr.3-4, 2000, pp.235-246.
" O viziune sociologică despre antisemitism, ,,Buletin ştiinţific", Universitatea Piteşti, nr. 2 (4), 2000, pp. 159-175.
" Acte şi idei cantemiriene în viziunea lui Eminescu, ,,Analele Universităţii Creştine ,,Dimitrie Cantemir" Seria Istorie, 2000.
" Deficitul de educaţie, ,,Paideea" 3-4, 2000, pp. 11-14.
" Centenar G. Sofronie, ,,Paideea", nr. 1-2, 2001.
" Poate educaţia adulţilor să răspundă provocărilor posttotalitare?, ,,Paideea", nr. 3-4, 2001, pp.9-12.
" G. Călinescu despre naţiune şi naţionalism, ,,Buletin ştiinţific", Universitatea Piteşti, nr. 2 (6), 2001, pp. 11-16
" Biserică, stat, naţiune, ,,Buletin ştiinţific", Universitatea Piteşti, nr. 2 (6), 2001, pp. 47-66.
" Simion Mehedinţi si Constantin Rădulescu-Motru, două destine comune, ,,Buletinul Asociaţiei personalului didactic ,,Simion Mehedinţi", Editura Terra, Focşani, 2002, pp. 12-15.
" Concepţia lui Titu Maiorescu despre latinitate, ,,Paideea", nr. 2 2002, pp.85-88.
" Personalismul energetic - doctrina filosofică originală a lui C. Rădulescu-Motru, ,,Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul XIV, nr. 3-4, 2003, pp.157-194.
" Teoria formelor fără fond despre mentalităţi şi disfuncţionalităţi instituţionale, ,,Analele Universităţii Creştine ,,Dimitrie Cantemir", 2003, pp. 7-30.
" Mircea Vulcănescu şi sistemul sociologic al lui Dimitrie Gusti, ,,Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul XV, nr. 1-4, 2004, pp. 247-258.
" De ce am scris despre viaţa lui C. Rădulescu-Motru?, ,,Revista de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, Tomul I, nr. 2, 2004, pp.37-40.
" D. Stăniloae despre fundamentul creştin al naţiunii, Annales Universitatis Valachiae, Facultatea de Teologie-Litere, 2004, pp. 91-111.
" Constantin Schifirneţ la 60 de ani, interviu cu Septimiu Chelcea, ,,Sociologie românească", volumul III, nr. 3, toamna 2005, pp.245-258.
" Conceptia lui A.D. Xenopol despre evolutia partidelor politice în procesul modernizării româneşti, ,,Revista Universitară de Sociologie ", nr. 1, 2005.
" De la răzeş la universitar, Paideea, nr. 4 2005, pp.38-49.
" N. Bagdasar - portretist al gânditorilor români, ,,Revista Română de Sociologie", serie nouă, anul XVII, nr. 1-2, 2006, pp. 119-140.
" Socialismul în viziunea lui Eminescu,,,Sociologie românească, volumul IV, nr. 1, 2006, pp. 209-214.
" Vocaţia, factor de progress, ,,Revista Universitară de Sociologie ", nr. 2, 2006.
" Sensurile culturii moderne în opera lui Titu Maiorescu, ,,Revista de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale", Tomul III, nr. 2-3, 2006, pp. 49-58.
" Formele fără fond, un brand naţional românesc, ,,Paideea", nr. 3, 2006, pp. 59-72
" A.D. Xenopol în spaţiu public, Revista de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, tomul IV, nr. 1, 2007, pp.12-29
" Paradoxul spaţiului public, Revista de Comunicare şi Relaţii Publice, 9/2007, pp. 27-38
" Spaţiu public naţional, spaţiu public european, ,,Sociologie românească" nr. 4, 2007
" Mass media în sfera publică naţională şi în sfera publică europeană, în Revista de comunicare şi relaţii publice, 10/2007, pp. 57-69
" Marin Ştefănescu, Historia, an VII, nr. 66, iunie 2007, pp. 65-68

 

13. ARTICOLE ÎN PRESĂ

" Cercetarea ştiinţifică a problemelor tineretului universitar. Pe firul unei valoroase tradiţii, în Universitas, martie 1969, p. 4
" Ştiinţa de a ne informa, Viaţa studenţească, 16 aprilie 1969, p. 10.
" La şcoala fanteziei fară obiect (pe marginea concepţiei lui I. Illich despre învăţămint), în Contemporanul, 26 sept. 1975, p. 4
" Pericolul progresului - un paradox, Contemporanul, 30 mai 1976, p. 4.
" O critică a societăţii de consum (pe marginea cărţii lui Illich, Nemesis medicale), Contemporanul 16 ianuarie 1976, p. 4
" De la şocul viitorului la spasmul prezentului (pe marginea cărţii lui A. Toffler ''Eco-spasm''), Contemporanul, 28 noiembrie 1975, p. 4
" Thanatologia sau teama de crepuscul, Contemporanul, 22 octombrie 1976
" Cultura ca factor al progresului social, Contemporanul 17 septembrie 1976, p. 4
" Opţiuni profesionale ale studenţilor, România azi (în limbi străine), septembrie 1976, p. 32-33
" Tineretul şi inegalitatea socială, Contemporanul, 2 septembrie 1977, p. 4
" Responsabilitatea societăţii de astăzi pentru copiii din lumea de mâine, Contemporanul, 6 octombrie 1978, p. 12
" Preferinţele de timp liber, Îndrumătorul cultural, 7, 1979, pp. 14-15
" Ştiinţa şi decizia politică, Viaţa studenţească, 9 octombrie 1979, p. 3
" Timpul liber pe coordonatele secolului XX, Viaţa studenţească, 7 ianuarie 1981, p.8.
" Semnificaţia educativă a opţiunilor culturale, Scînteia tineretului, 29 mai 1982, p. 4.
" Biografia unui destin între obiectivitate şi admiraţie, în Suplimentul literar artistic al Scînteii tineretului (SLAST) I, 16 ianuarie 1983, p.4, II, 30 ianuarie 1983, p. 10.
" Lectura şi biblioteca, în Ateneu nr. 6, 1983, p. 12.
" Implicarea culturii în dezvoltarea socială, Contemporanul, 9 iulie 1983, p. 7.
" Contracultura: mit şi adevar, Scînteia tineretului, 24 septembrie 1983, p. 2.
" Teoria dependenţei, Scînteia tineretului, 10 octombrie 1983, p. 4.
" Timp de studiu şi timp liber, Viaţa studenţească-Preuniversitaria nr. 3, 1983, p.3.
" Strategia concursului de admitere, Viaţa studenţească - Preuniversitaria nr. 5, p. 3.
" Nereuşita la concursul de admitere, Viaţa studenţească - Preuniversitaria, nr. 4, 1982, p.4.
" Examenul de admitere, Viaţa studenţească -Preuniversitaria, nr. 2,1982, p. 3.
" Factori de alegere a facultăţii, Viaţa studenţească - Preuniversitaria, nr. 6, 1983, p. 3
" Tinerii. Comportamente şi opţiuni culturale, Cântarea României, 3, 1982, pp. 10-12
" Interesele tinerilor faţă de activităţile caselor de cultură, Cântarea României, 8, 1982, p. 31
" Echilibrul între laturile culturii, Cântarea Romaniei, 12, 1982, p. 8
" Predicţia socială, Scânteia tineretului, 14 februarie 1984, p. 4
" Literatura pentru copii, S.L.A.S.T, 30 octombrie, 1982, p. 4
" Ce vor tinerii de la teatru?, Revista română (ediţie în limbi straine), 2, 1973, pp. 108-114
" Criza generaţiilor, Scânteia tineretului, 3 martie 1984, p. 4
" Educaţia permanentă şi opţiune pentru facultate, Viaţa studenţească - Ghidul candidatului nr. 3, p. 3
" Televiziunea mijloc de manipulare, Scânteia tineretului, 24 martie, 1984, p. 4
" Familia, mediu generaţional, Scânteia tineretului, 4 iunie, 1984, p. 2
" Socializare şi generaţie, Scânteia tineretului, 19 mai, 1984, p. 4
" Sincronismul recitit, Suplimentul literar artistic al Scânteii tineretului (S.L.A.S.T.), I, 1 iulie, 1984, p. 4; II, 8 iulie, 1984, pp. 4-5
" Sociologie şi dezvoltare, Viaţa studenţească, 4 iunie, 1984, p. 80
" Tineretul şi instituţiile culturale de masă, Cântarea României, 6, 1984, 4-6
" Tineretul, Contemporanul, 30 august, 1984, p. 2
" Cercetarea ştiinţifică a generaţiilor, Scânteia tineretului, 8 septembrie 1984, p. 2
" Personalitate şi generaţie, Amfiteatru, septembrie 1984, p. 3
" Pregatirea generală, pregatirea de specialitate, Viaţa studenţească - Ghidul candidatului, nr. 10, p. 3
" Exigenţe ale pregătirii şi perfecţionării profesionale, Cântarea României, 12, 1984, pp. 16-17
" Pregătirea pentru profesie a tineretului universitar, Viaţa studenţească, 20 mai 1985, pp. 6-7
" Tinerii şi opţiunile pentru teatru, film şi lectură, Cântarea României, 4, 1985, pp. 14-15
" Dimensiunea sociologica a tinereţii, Contemporanul 1985
" Dezvoltarea, concept cheie, Scânteia tineretului, 23 martie 1985, p. 4
" Studiul, baza pregătirii profesionale, Viaţa studenţească, Ghidul candidatului I, 1985, p. 4
" Pentru acţiunea concretă, particularizată, Cântarea României, 12, 1985
" Vârsta biologică şi vârsta spirituală, Contemporanul 11 noiembrie 1983, p. 7
" Dezbateri pe tema poluarii limbajului, S.L.A.S.T., 15 noiembrie, 1986, p. 5
" Există la fiecare generaţie un mod personal de a aborda cultura? Contemporanul, 15 ianuarie 1988, p. 12
" Cultura, generaţii, modernizare (Un mod existenţial fundamental al omului), Viaţa studenţească, 23 martie, 1988, p. 8
" Romanul temelor eterne, S.L.A.S.T. 2 aprilie 1988, p. 9
" Cultură, turism, educaţie, Contemporanul 27 noiembrie, 1987, p. 3
" Raporturi intergeneraţionale şi intrageneraţionale în familie, Scânteia tineretului, 20 februarie 1989, p. 2
" Nevoia de perfecţiune şi autodepăşire, Scânteia tineretului, 12 mai 1989, p. 4
" Opţiunea pentru cultură, Scânteia tineretului, 10 februarie 1989, p. 2
" Sub zodii româneşti (Despre Eminescu), S.L.A.S.T., 12 august 1989, p. 10
" Urbanism şi mod de viată, Contemporanul, 11 august 1989, p. 12
" Teatru şi aspiraţiile culturale ale tineretului, Zigzag, supliment al caietelor programe ale Teatrului Tineretului, p. Neamţ, iunie 1987
" Casa de cultură şi tinerii, Cântarea României, 4, 1988, p. 32-33
" O cerinţă a muncii intelectuale: stilul de informare, Ghid pentru studenţi, Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti, 1987
" Modelul teoretic naţional în explicarea civilizaţiei române moderne (despre Eminescu), Contemporanul 16 iunie 1989, p. 7
" Strategia maioresciana a modernizării, Contemporanul, 16 februarie 1990, p. 3
" Concepţia organicistă a lui N. Iorga, Biblioteca, nr 1-2-3, 1991, p. 36-37
" Peisajul democratic şi comportamente culturale, Curierul românesc, 8-9, 1990, p. 12
" Studenţii şi democraţia, Curierul românesc, 6-7, 1990, p. 6
" Comunicare, tradiţii culturale şi spirit novator, Contemporanul, 6 ianuarie 1989, p. 10
" M. Kogalniceanu, modelul intelectualului modern, Vitralii, 4, 1991, p. 4
" Eminescu, Vitralii, 1, 1991, p. 9
" Educarea tinerilor pentru valorile culturii populare, Timp liber, 2-3, 1990
" Tânarul Maiorescu, Tineretul liber, 1 iulie, 1992, p. 5
" 75 de ani de la moartea lui T. Maiorescu, Dimineaţa, 1 iulie 1992, p. 1
" Conceptul de timp liber, Timpul liber, 1, 1990, 282
" Carte şi lectură, Universul cartii, 6 1992, p. 9
" Cititorul azi, Universul cărţii, 10, 1992, p. 1
" Mircea Vulcănescu-restaurator al filosofiei, ,,Viaţa Românească", anul XCIX, ianuarie-februarie 2004, p. 177-179.
" Anton Golopenţia, sociolog reformator, ,,Origini", ianuarie-februarie 2003.
" C. Rădulescu-Motru: Intelectualii şi politica, ,,Adevărul literar şi artistic", anul XII nr. 662, 15 aprilie 2003.
" Polemicile lui C. Rădulescu-Motru pe tema naţionalismului, ,,Contemporanul", octombrie 2003.
" Caragiale şi C. Rădulescu-Motru, ,,Adevărul literar şi artistic", 4 iunie 2002, p. 8.
" Şcoala şi televiziunea, ,,Tribuna Învăţământului", 12-18 februarie 2001, p. 1-2.
" Filosofie şi naţiune în gândirea românească, I, ,,Contemporanul", 22 martie 2001, p. 14-15; II ,,Contemporanul", 29 martie 2001, p. 14.
" Filosofie şi naţiune în gândirea românească, I, ,,Origini", martie-aprilie 2001, p.10; II, ,,Origini", mai-iunie 2001, p.15 ; III, ,,Origini" iulie-august 2001, partea a III-a, p. 26
" Filosofie naţională, ,,Contemporanul", iulie 2001, p. 15.
" Nichifor Crainic, ,,Sud", septembrie 2001, p. 3.
" Răspuns la ancheta Filosofia românească într-o nouă etapă, în Argeş, iulie 2002, p.9.
" Colecţia Ethnos, in Universul cartii,nr.l l999
" C.Rădulescu-Motru văzut prin ochelarii lui Roller, în Adevărul literar şi artistic, 26 ianuarie l999, p.6
" G. Călinescu despre naţiune şi naţionalism, în Adevărul literar şi artistic, 13 iunie 2001
" Comentarii la scrisoarea lui Radu Popescu către C.Rădulescu-Motru, Adevărul literar şi artistic, 26 februarie 2002
" Comentarii la C.Rădulescu-Motru, Incotro merge Germania de azi, Adevărul literar si artistic, 9 februarie l999


14. Studii introductive, îngrijire de ediţie şi note

1. O concepţie originală despre filosofia românească, studiu introductiv la Marin Ştefănescu, Filosofia românească, Editura Historia, 2007, pp.V- LIV, note
2. Personalismul energetic - doctrina filosofică originală a lui C.Rădulescu-Motru, studiu introductiv la C. Rădulescu-Motru, Personalismul energetic, Editura Albatros, 2005, pp.V-LVI; note pp. 299-302;
3. Vocaţia, factor de progres, studiu introductiv la C. Rădulescu-Motru, Vocaţia, Editura Albatros, 2005, pp. V-XXV; note pp. 140-143
4. Partidele politice în procesul modernizării româneşti, studiu introductiv, la A.D. Xenopol, Istoria partidelor politice în România, Editura Albatros, 2005, pp. V-XLII; note pp. 597-633.
5. Doctrina socială şi politică a lui Titu Maiorescu, studiu introductiv la Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare, I-V Editura Albatros, 2001-2003, p.V-XXXIX, îngrijire de ediţie ; note şi comentarii: vol. I, pg. 337-359; vol.II, p.305-322; vol. III, pp. 297-307; vol.IV, pp. 465-477; vol.V, p.255-266.
6. Cuvânt înainte la Cornel Constantinescu, Probleme sociologice ale educaţiei. Cercetări în domeniul orientării şcolare şi profesionale, Editura Universităţii din Piteşti, 2003, p.1-8
7. Traian Braileanu, o concepţie sociologica originala, studiu introductiv la Traian Brăileanu, Sociologie generală, Editura Albatros, 2003, p.V- LIV; îngrijire de ediţie; note, pp. 381-390.
8. Prima lucrare românească de teorie politică, studiu introductiv la Traian Brăileanu, Politica, Editura Albatros, 2003, p.V-XLVII ; îngrijire de ediţie; note, p.385-392.
9. D. Stăniloae despre fundamentul creştin al naţiunii, studiu introductiv la D. Stăniloae, Creştinism şi naţiune, Editura Elion , 2003, pp. V- XXII; note, pp. 286-287; îngrijire de ediţie, text stabilit.
10. Filosofie şi naţiune în concepţia gânditorilor români, studiu introductiv la Filosofie şi naţiune, Editura Albatros, 2003, pp. 5-25; note, pp.312-316; îngrijire de ediţie.
11. O concepţie ştiinţifică şi etică despre naţiune, studiu introductiv la S. Mehedinţi, Poporul, Editura Albatros, 2002, pp. V-LXII; note, pp.295-326.
12. Concepţia călinesciană despre naţiune şi cultura naţională, studiu introductiv la G. Călinescu, Cultură şi naţiune, Editura Albatros, 2002, pp.5-32; note, pp.495-503; îngrijire de ediţie.
13. O viziune monografică despre burghezia românească, studiu introductiv la M. Manoilescu, Rostul şi destinul burgheziei româneşti, Editura Albatros, 2002, pp.V-LIV; note, pp.541-556; îngrijire de ediţie.
14. Ştiinţă şi sociologie în opera lui Spiru Haret, studiu introductiv la Spiru Haret, Mecanica socială, Editura 100 + 1 Gramar, 2001, pp. I-XXXII
15. O viziune sociologică despre antisemitism, studiu introductiv la Al.Claudian, Antisemitismul şi cauzele lui, Editura Albatros, pp.VII-XXVIII; note, pp. 139-144; îngrijire de ediţie.
16. Biserică, stat, naţiune, studiu introductiv la Biserica noastră şi cultele minoritare, Editura Albatros, 2000, p.V-XXXII; note, pp.439-454; îngrijire de ediţie.
17. Concepţia lui C.Rădulescu-Motru despre psihologia poporului român, studiu introductiv la C.Rădulescu-Motru, Psihologia poporului român, ,Editura Albatros, 1999, pp.V-XXXII; note, pp. 389-396; îngrijire de ediţie.
18. Românii si ungurii in opera lui A.D.Xenopol, studiu introductiv la A.D.Xenopol, Românii şi ungurii, Editura Albatros, 1999, p.V-XXXI; note, pp.245-253; editie.
19. Concepţia lui A.D.Xenopol despre naţiune, în A.D.Xenopol, Naţiunea română, îngrijire de ediţie şi note,Editura Albatros, pp.V-XXXVII; pp. 445-456;
20. Naţiunea română şi civilizaţia modernă în gândirea lui Eminescu, studiu introductiv la M.Eminescu, Naţiunea română.Progres şi moralitate, Editura Albatros,1999, pp.V-XXII; îngrijire de ediţie.
21. Concepţia lui George Sofronie despre naţiune şi principiul naţionalităţilor, studiu introductiv la G. Sofronie, Principiul naţionalităţilor în tratatele de pace din 1919-1920, Editura Albatros, 1999, pp.VII-XXVIII; note, pp.269-280.
22. O lucrare fundamentală despre continuitatea românilor, studiu introductiv la A: D: Xenopol, Teoria lui Rösler, Editura Albatros, 1998, pp.V.-XXX; îngrijire de ediţie; note, pp. 291-244.
23. Concepţia lui Octavian Goga despre naţiune, studiu introductiv la O. Goga, Naţionalism dezrobitor, Editura Albatros, 1998, pp.V-XXXIII; îngrijire de ediţie; note, pp. 575-598.
24. Cultură şi naţiune în gândirea lui N. Crainic, studiu introductiv la N. Crainic, Puncte cardinale în haos, Editura Albatros, 1998, pp.V-XXVIII; îngrijire de ediţie; note, pp. 207-218.
25. O concepţie antropologică creştin-ortodoxă despre naţiune, studiu introductiv la Dumitru Stăniloae, Ortodoxie şi românism, Editura Albatros, pp. V-XXXVI; îngrijire de ediţie; note, pp. 235-244.
26. O concepţie federalistă despre organizarea statală a naţiunilor, studiu introductiv la Aurel C. Popovici, Stat şi naţiune, Editura Albatros, pp. V-XXXVI; îngrijire de ediţie; note, pp. 393-415.
27. Concepţia lui Aurel C. Popovici despre naţiune, studiu introductiv la Aurel C. Popovici, Naţionalism sau democraţie, pp. V-XXIV; îngrijire de ediţie; note, pp. 450-471, Editura Albatros, 1997.
28. O concepţie teologică despre etnic şi naţiune, studiu introductiv la Nichifor Crainic, Ortodoxie şi etnocraţie, Editura Albatros, 1997, pp. V-XXXII; îngrijire de ediţie; note, pp. 273-286.
29. O concepţie românească despre revoluţie, studiu introductiv la Mihail Ralea, Ideea de revoluţie în doctrinele socialiste, Editura Albatros, 1997, pp.V-XXV; îngrijire de ediţie; note, pp. 356.
30. O viziune culturologică despre naţiune, studiu introductiv la Mihail Ralea, Fenomenul românesc, Editura Albatros, 1997, pp. V-XXX; îngrijire de ediţie; note, pp. 341-359.
31. O sinteză a gândirii lui C. Rădulescu-Motru, studiu introductiv la C. Rădulescu-Motru, Timp şi destin, colecţia BPT, Editura Minerva, 1997 pp. V-XXI; îngrijire de ediţie; tabel cronologic pp. XXIII-XXXI.
32. Etnic şi naţional în concepţia lui C. Rădulescu-Motru, studiu introductiv la C. Rădulescu-Motru, Etnicul românesc. Naţionalismul, Editura Albatros, 1996, pp. V-XLII; îngrijire de ediţie; note, pp. 189-209.
33. Concepţia lui Romulus Seişanu despre naţiune, studiu introductiv la Romulus Seişanu, Principiul naţionalităţilor, Editura Albatros, 1996, pp. V-XXX; îngrijire de ediţie; note, pp. 431-439.

Într-un articol consacrat colecţiei Ethnos, în ,,Viaţa Românească", iulie-august 2001, p. 232, cunoscutul antropolog Gheorghiţă Geană a scris: ,,avem în ,,Ethnos" cea mai consistentă (şi socialmente vorbind) cea mai importantă colecţie editorială din perioada post-1989".


15. Participări la manifestări ştiinţifice, conferinţe naţionale şi internaţionale

I. Comunicări prezentate la reuniuni ştiinţifice interne

1. C. Rădulescu-Motru. Europenitatea unui stil de gandire, dezbatere organizată de Editura ,,Casa Radio", în cadrul Salonul de carte si presă, 9 martie 2007.
2. Filosoful C.Rădulescu-Motru în spaţiu public, Simpozionul C. Rădulescu-Motru în posteritatea critică organizat de Centrul de cercetare a ideilor filosofice (CIIF) & Facultatea de filosofie, Universitatea Bucureşti,16 martie 2007
3. Spaţiu public naţional, spaţiu public european, Simpozionul Despre ideea naţională, Academia Română - Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale (ISPRI), 30 martie 2007
4. Spaţiul public şi competenţa socială. Sesiunea de comunicari a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti, 25-26 mai 2007
5. Imaginea şcolii în mass media Conferinţa naţională "Relaţii
publice în şcoli - încredere şi parteneriat comunitar" organizată de Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, din cadrul SNSPA si Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, 31 mai 2007.
6. Modernitatea filosofiei lui C. Rădulescu-Motru, Simpozionul Jubiliar "Modernitatea operei lui Constantin Radulescu Motru" organizat de Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie, ,,Constantin Radulescu-Motru", 16 iunie 2007
7. Manipularea pe forumurile ziarelor on-line, Al VI-lea Simpozion naţional de jurnalism, "Forme ale manipulării opiniei publice", Facultatea de Ştiinţe Politice Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 16-17 noiembrie 2007
8. Sensuri ale culturii moderne la Titu Maiorescu, colocviul Titu Maiorescu şi modernitatea culturii române, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii internaţionale, Academia Română, 17 aprilie 2006
9. Capitalul uman în învăţământ, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Facultatea de sociologie şi asistenţă socială, Universitatea Bucureşti, 27-26 mai 2006
10. Formele fără fond în societatea în tranziţie, Conferinţa Naţională Cultură, dezvoltare, identitate, organizată de Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii din Oradea, 26-27 octombrie 2006
11. Comunicarea didactică în educaţia religioasă, Sesiunea de comunicări ştiinţifice Religia în societate la început de secol XXI. Tendinţe europene, organizată de Facultatea de Teologie ortodoxă, Universitatea Valahia din Târgovişte în parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I", Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Patriarhul Justinian" din Bucureşti cu colaborarea ştiinţifică a Universităţii din Lausanne şi JFM Recherchers et Analyses, Fribourg (Elveţia) în cadrul proiectului de cercetare Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextul extinderii U.E., Târgovişte 13 noiembrie 2006.
12. Seriile istorice în viaţa politică, Simpozionul A.D. Xenopol -orientări în filosofia istoriei, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Academia Română, şi Ministerul Afacerilor Externe, 17 noiembrie 2006
13. Relaţiile dintre doi mari filosofi: I. Petrovici şi C. Rădulescu-Motru, Simpozion Ion Petrovici personalitate de mare prestigiu a culturii române, organizat de Casa de Cultură Tecuci şi ,,Revista de Filosofie", Tecuci, 17-18 noiembrie 2006.
14. Dimensiunea culturală a integrării europene, Simpozionul ştiinţific naţional, Sociologia şi dezvoltarea socială, organizator: Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, 8-9 decembrie 2006
15. Simion Mehedinţi - personalitate exemplară a culturii române, Zilele Simion Mehedinţi, ediţia a XIII- a, Focşani, 3- 9 noiembrie 2003
16. Cultura politică în teoria formelor fără fond, seminarul Cultura politică şi instituţii politice, organizat de Asociaţia de Ştiinţe Politice, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti, Tg. Neamţ, 26-28 aprilie 2002
17. Concepţia lui Simion Mehedinţi despre naţiune, Sesiunea omagială dedicată academicianului Simion Mehedinti (1868-1962), organizată de Secţia de Ştiinte Geonomice şi Institutul de Geografie ale Academiei Române, 12 decembrie 2002.
18. Educaţia adulţilor şi provocările posttotalitare, Prima Conferinţă naţională despre educaţia adulţilor, Timişoara, 15-17 iunie 2001
19. Simion Mehedinţi si Constantin Rădulescu-Motru, două destine comune, Zilele Simion Mehedinţi, ediţia a XI- a, Focşani, 23- 29 octombrie 2001
20. Idei politice în gândirea lui Simion Mehedinţi, Zilele Simion Mehedinţi, ediţia a X- a, Focşani, 23- 29 octombrie 2000
21. Dilemele elitei intelectuale românesti privind modalităţile de răspuns la sfidările lumii actuale, comunicare la cea de a VIII-a Sesiune ştiinţifică naţională ''România- Orizont 2000-2010'', Universitatea creştină ''Dimitrie Cantemir'', Bucureşti, 21-22 mai l999
22. Formele fără fond, consecinţa a costurilor tranziţiei, comunicare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice ''Costurile sociale ale tranziţiei'', Universitatea ''Hyperion'', 14 mai l999
23. Asemănări şi deosebiri ale gândirii mehedinţene în raport cu junimismul, comunicare la Zilele Simion Mehedinţi, ediţia a IX- a, Focşani, 13- 14 noiembrie 1999
24. Două concepţii româneşti despre naţiune - S. Mehedinţi şi C. Rădulescu-Motru, comunicare la Zilele Simion Mehedinţi, ediţia a VIII- a, Focşani, 19- 25 octombrie 1998
25. Modernitatea gândirii eminesciene, Sesiunea Bibliotecii Centrale Pedagogice, ianuarie, 1992
26. Structura ofertei de carte şi interesele de lectură ale publicului, Sesiunea Asociaţiei Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice, Iaşi, mai, 1992
27. Impactul noilor condiţii de editare şi circulaţie a cărţii asupra comportamentelor de lectură, Sesiunea Bibliotecii Astra Sibiu, octombrie, 1991
28. Bibliotecă şi cititor, Sesiunea 70 de ani de existenţă a Bibliotecii "N. Iorga", Ploiesti, decembrie, 1991
29. Mihail Kogălniceanu, reformator si gânditor social, Universitatea populara N. Iorga, cursurile de vară, Vălenii de munte, august, 1991
30. Biblioteca, referenţial cultural, Sesiunea omagială Bibliologie, Bibliofilie, Cultura, Societate, organizată cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la infiinţarea Bibliotecii V.A. Urechia Galaţi, noiembrie, 1990
31. Concepţia organicistă a lui Nicolae Iorga, Sesiunea ,,50 de ani de la moartea lui Nicolae Iorga" Biblioteca judeţeana, Ploiesti, noiembrie, 1990
32. Cercetarea culturii din mediul rural si mutaţiile din comunitatea sătească, Colocviile de antropologie culturală organizate de Societatea româna pentru antropologie, Slobozia, noiembrie, 1990
33. Cultura populară - fundament al educaţiei, Sesiunea anuală a C.C.P.T, mai, 1989
34. Gândirea lui Eminescu despre căile de modernizare a României, Sesiuniea anuală a Centrului de cercetari sociologice, iunie, 1989
35. Analiza teoretică şi cercetarea empirică a socializării prin cultură, Sesiunea anuală a C.C.P.T, mai, 1988
36. Cultură şi învaţare, Sesiunea filialei Argeş a C.C.P.T, Piteşti, iunie, 1988
37. Cultura si structuri generaţionale, Sesiunea filialei Suceava a C.C.P.T, Cîmpulung Moldovenesc, octombrie, 1988
38. Impactul culturii cu multilateralitatea personalităţii, Sesiunea anuală a Centrului de cercetari sociologice, septembrie, 1988
39. Cultura tineretului şi mutaţii tehnologice, Sesiunea anuală a C.C.P.T, aprilie, 1987
40. Generaţii si cultura, Sesiunea filialei Mureş a C.C.P.T, septembrie, 1986
41. Generatie şi comportament cultural, Sesiunea Bibliotecii Astra cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la infiinţare, Sibiu, septembrie, 1986
42. Comportament cultural şi orientări valorice, Sesiunea anuală a C.C.P.T, martie, 1986
43. Socializare şi orizont cultural, Sesiunea anuală a Centrului de cercetari sociologice, aprilie, 1986
44. Simbioza dintre modern şi tradiţional în comportamentul cultural, Sesiunea Societate, cultură , personalitate, organizată de Comitetul judetean pentru cultura şi educaţie socialistă împreuna cu Universitatea Timişoara, Institutul de filosofie, Centrul de cercetari sociologice Timişoara, aprilie, 1986
45. Cultura şi aspiraţiile către multilateralitate, Sesiunea anuală a Institutului de filosofie , aprilie 1986
46. Vârsta şi orizontul culturii populare, Simpozionul organizat cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la infiinţarea Muzeului Satului Bucureşti, mai 1986
47. Cultura tineretului şi cultura globală, Sesiunea filialei Prahova a C.C.P.T., Sinaia, iunie 1986
48. Timp liber şi turism, Sesiunea Biroului de Turism pentru Tineret, cu tema Forme de promovare a turismului, Câmpulung Moldovenesc, octombrie, 1984
49. Integrare şi stabilitate la tinerii din mediul rural, Sesiunea anuală a C.C.P.T, ianuarie, 1985
50. Cunostinţe în domeniul artei şi receptarea creaţiei artistice, Sesiunea Institutului de filosofie, aprilie, 1985
51. Lectură şi cititor, Sesiunea ,,150 de ani de lectură publică în Braşov" , Braşov, noiembrie 1985
52. Cultura şi acţiune socială, Sesiunea filialei Prahova a C.C.P.T, Tineret, participare, cultura, iunie, 1984
53. Opţiuni şi interese culturale ale tinerilor, Sesiunea Universităşii cultural-ştiinţifice Bucureşti, iunie, 1984
54. Participarea tineretului la dezvoltare, Sesiunea C.E.D.O.R. (Centrul Internaţional de Demografie), Bucureşti, iunie, 1984
55. Imaginea tinerilor despre sat, Sesiunea filialei Ialomiţa a C.C.P.T, Slobozia, iunie, 1984
56. Comportamentul cultural şi participare, Simpozionul Cultura şi personalitate organizat de Centrul de cercetări sociologice cu Casa de cultură a sectorului V Bucureşti, septembrie, 1984
57. Opţiuni culturale şi structuri sociale, Sesiunea Structura sociala în România organizată de Centrul de cercetari sociologice, ianuarie, 1983
58. Conceptul de generatie, Sesiunea anuală a Institutului de filosofie, mai, 1984
59. Vârsta şi cultura, Sesiunea Bilanţ şi perspective în cercetarea tineretului, C.C.P.T, decembrie, 1983
60. Tineretul şi educaţia permanentă, Sesiunea Cultura de masă şi educaţia permanentă, Reşiţa, octombrie, 1982
61. Cartea şi mass media, Sesiunea omagială Lectura şi biblioteca publică organizată cu prilejul aniversarii a o sută de ani de la infiinţarea bibliotecii publice din Botoşani, noiembrie, 1982
62. Educaţia permanentă şi opţiunile culturale, Simpozionul naţional Cultura de masă şi educaţia, organizat de C.C.E.S., decembrie, 1982
63. Cultura şi personalitatea tânărului, Simpozionul Tineret, participare, societate, organizat de filiala Prahova a C.C.P.T., aprilie, 1982
64. Modernizare şi comportament cultural, Sesiunea anuală a C.C.P.T, noiembrie, 1981
65. Modernizare şi revoluţie tehnico-ştiinţifică, Sesiunea anuală a Centrului de cercetari sociologice, tema Influenţa R.S.T. în societatea contemporană, ianuarie, 1982
66. Cultură şi timp liber, Sesiunea Tineretul şi cultura, organizată de filiala Timiş a C.C.P.T, martie, 1982
67. Cultură şi comportament, Colocviile Contemporanului, Hunedoara, martie, 1982
68. Pregatirea pentru profesie a studenţilor, Sesiunea Pregătirea forţei de muncă tinere, organizată de filiala Galaţi a C.C.P.T, mai, 1982
69. Elemente specifice ale raportului dintre cultura tradiţională şi mass media, Sesiunea Institutului de filosofie cu tema Cultura şi calitatea vieţii, Slobozia, iunie, 1982
70. Opţiuni şi interese culturale ale tinerilor, Sesiunea Cultura de masă şi educaţia permanentă organizată de Comitetul pentru cultură şi educaţie socialistă Caraş-Severin şi Centrul de cercetari sociologice Bucureşti, Reşiţa, octombrie, 1981
71. Cercetări sociale cu privire la forţa de muncă tânără, Sesiunea filialei Neamţ a C.C.P.T cu tema Integrarea forţei de muncă feminine tinere, decembrie, 1981
72. Opţiuni pentru teatru, Simpozionul Teatrul şi educaţia tineretului organizat de Teatrul tineretului, Piatra Neamţ, octombrie, 1981
73. Orizontul de lectură al tinerilor, Sesiunea omagială Biblioteca publică factor modelator al personalităţii, organizată cu prilejul aniversării a o suta de ani de infiinţarea bibliotecii din Brăila, decembrie, 1981
74. Preferinţele pentru lectură ale tinerilor, Sesiunea Cercetarea sociologică şi biblioteca publică organizată de Centrul de perfecţionare a personalului din cultură, martie, 1980
75. Accepţiuni ale tezei formelor fără fond, Sesiunea anuală a Institutului de filosofie, mai, 1979
76. Lectura şi educaţia multilaterală a copilului, Simpozionul copilul şi cartea organizat de C.N.O.P. şi C.C.E.S, iunie, 1979
77. Exigenţe morale ale studenţilor faţă de viitoarea profesie, Sesiunea anuală "Educarea morală a tineretului" organizată de C.C.P.T, 1978
78. Profilul specialistului în viziunea studenţilor, Simpozionul Integrarea profesională şi culturală a tineretului universitar, organizat de filiala Timiş a C.C.P.T şi Universitatea Timişoara, decembrie, 1978
79. Participarea studenţilor la procesul de învăţământ, Seminarul ştiinţific organizat de C.C.P.T si Universitatea Bucureşti, mai, 1977
80. Tineretul universitar şi societatea, Simpozionul Tineretul puternică forţă socială, organizat de C.C.P.T, 1976
81. Teatrul şi educaţia, Simpozionul Teatrul factor de educaţie, Piatra Neamţ, 1975
82. Teatrul şi cultura specifică a tineretului, Simpozionul Teatrul pentru tineret şi tineretul contemporan, organizat de C.C.P.T. şi Teatrul Tineretului, Piatra Neamţ, iunie, 1973
83. Implicaţii culturale ale formării forţei de muncă, Simpozionul Aspecte ale cercetării interdisciplinare a forţei de muncă, organizat de Centrul de sociologie, Iaşi, mai, 1971
84. Educaţie teatrală a tineretului, Simpozionul Teatrul şi tineretul, organizat de C.C.P.T., şi Teatrul Tineretului, Piatra Neamţ, iunie, 1971
85. Aspecte sociologice privind educaţia culturală a tineretului, Simpozionul tinerilor cecetători organizat de Institutul de cercetări pedagogice, iunie, 1970
86. Teatrul si activitatea cultural-educativă, Simpozionul Teatrul şi tineretul organizat de C.C.P.T, Piatra Neamţ, iunie, 1969
87. Opţiunile studenţilor pentru lectura presei de tineret, Simpozionul Mijloacele de comunicare de masa si educaţia tineretului organizat de C.C.P.T., decembrie 1969
88. Rolul grupului în educaţia politică a studenţilor, Simpozionul Pedagogia învăţământului superior, organizat de Universitatea ,,Al. I. Cuza" Iaşi, noiembrie 1969
89. Diferenţe preferenţiale în receptarea conţinutului mijloacelor de comunicare de masă de către studenţi, Simpozionul Pedagogia Învăţământului superior, Iaşi, noiembrie 1969
90. Funcţia cognitivă a mass-media şi tineretul, Simpozionul Tineretul - obiect de cercetare ştiinţifică, organizat de C.C.P.T., noiembrie 1968

 II. Comunicări prezentate la reuniuni ştiinţifice internaţionale şi întalniri bilaterale

1. From Romanian Indigenous Modernization to Europeanization. International Conference of the Globalization and Policies of Development, organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative,17-19 mai 2007, Bucureşti
2. Mass Media in National Public Sphere and in European Public Sphere, comunicare prezentată la a 8-a Conferinţă a Asociaţiei Europene de Sociologie (ESA), Glasgow, 3-6 septembrie 2007
3. Dimensiuni antropologice ale culturii populare, Conferinţa internaţională de antropologie organizată de Centrul de antropologie al Academiei Române şi Asociaţia antropologilor francezi, Bucureşti octombrie 1998.
4. Carte şi cititor în România de astăzi, comunicare la Conferinţa internaţională "Lectura în Europa" organizată de Comitetul Cercetarea lecturii din cadrul IFLA, Paris, mai, 1992
5. Educaţia adulţilor în perioada de tranziţie, Simpozionul internaţional ,,Prin educaţie către democraţie, Educaţia adulţilor în perspectiva europeană", organizatori: Ministerul Culturii din România şi Consiliul Europei, Bucureşti, iunie, 1992
6. Particularităţi regionale ale costumului popular, Simpozion internaţional Costumul popular în Europa, organizat de IGF (Uniunea Internaţională a Grupurilor Folclorice), Plochingen (Germania), iulie, 1991
7. Lectura, cititor, comportament cultural, comunicare la cea de a 57- a Conferinţă a IFLA (Federaţia Internaţională a Bibliotecilor şi Biliotecarilor), august 1991
8. Generaţie şi schimbare socială, Simpozionul internaţional "Tineretul şi mobilitatea socială", organizator: Comitetul de cercetare nr. 34 "Sociologia tineretului" al Asociaţiei Internaţionale de Sociologie, Varna (Bulgaria), mai 1989
9. Cultura în sistemul de valori, Seminarul internaţional "Cercetarea tineretului", organizatori: Institutul Central pentru Cercetarea Tineretului din R.D.G. şi Comitetul de cercetare nr. 34 "Sociologia tineretului" al Asociaţiei Internaţionale de Sociologie, Weimar, septembrie 1989
10. Cercetarea ştiinţifică a tineretului în România: tematică, metodologie, problematici, Întalnirea cercetătorilor pentru tineret din întreaga Chină, Beijing, mai, 1988
11. Cultura tineretului şi investigaţia ştiintifică a tineretului, Conferinţa internatională "Cercetarea tineretului şi evoluţia societăţii", organizator: Centrul de Cercetari pentru Tineret, Moscova, noiembrie, 1988
12. Cercetarea problematicii studenţilor, Training workshop for young academics on the methodology of research on higher education Bucuresti, Centrul European pentru Invăţământul Superior, septembrie, 1987
13. Tineretul, element nou în evoluţia societăţii, Conferinţa internaţională "Tineretul şi noile tehnologii", organizată de Institutul pentru Cercetarea Tineretului si Comitetul nr. 34 "Cercetarea tineretului" al Asociatiei Internaţionale de Sociologie, Varna, Bulgaria, mai 1987
14. Subcultura şi dinamica socială, Conferinţa internaţională "Tineretul şi noile tehnologii", organizată de Institutul pentru Cercetarea Tineretului şi Comitetul nr. 34 "Cercetarea tineretului" al asociaţiei Internaţionale de Sociologie, Varna, Bulgaria, mai 1987
15. Tinereţea ca stare prezentă şi orientarea către viitor, Conferinţa internaţională "Tineretul şi cercetarea ştiinţifică" Leipzig, R.D.G., 30 septembrie-1 octombrie 1986
16. Cercetarea ştiinţifică a problematicii intereselor şi opţiunilor pentru timpul liber, Conferinţa internaţională Cercetarea tineretului, Havana (Cuba), noiembrie, 1985
17. Aspecte metodologice ale studierii comportamentelor morale şi sociale, Seminarul bilateral organizat de C.C.P.T şi Centrul de Cercetari pentru Problemele Tineretului din Polonia, Bucureşti, mai, 1983
18. Condiţii ale integrării tinerilor în mediul rural, Al 12 - lea Congres European pentru Sociologie Rurală, Budapesta, iulie, 1983
19. Acţiune şi orizont de cultură, Seminarul bilateral organizat de C.C.P.T şi Institutul de Cercetarea Tineretului din Bulgaria, Silistra, octombrie, 1982
20. Structura opţiunilor culturale ale tinerilor, Seminarul bilateral organizat de C.C.P.T şi Grupul de cercetare a tineretului din Ungaria, Bucureşti, august, 1981
21. Aspiraţii, interese şi opţiuni profesionale ale studenţilor, Seminarul bilateral organizat de C.C.P.T şi Institutul Central de Cercetare a Tineretului din R.D.G., Bucureşti, octombrie, 1981
22. Participarea tinerilor la decizie, Seminarul bilateral organizat de C.C.P.T şi Centrul de Cercetari pentru Problemele Tineretului din R.P.Polonă, Bucureşti, octombrie, 1980
23. Valori morale şi politice ale tineretului, Seminarul internaţional "Tineretul şi morala", Primosko (Bulgaria), septembrie, 1980
24. Cercetarea ştiinţifică a educaţiei morale a tineretului, Seminarul bilateral organizat de C.C.P.T şi Institutul pentru Cercetarea Tineretului din Bulgaria, Varna, aprilie, 1979
25. Atitudini ale studenţilor faţă de pregatirea practică, Seminarul bilateral organizat de C.C.P.T şi Institutul German pentru Tineret Gauting, octombrie, 1979
26. Socializarea copiilor pentru participarea la conducere, Simpozionul internaţional "Copilul în lumea de mâine", organizat de instituţii O.N.U.(UNESCO, UNICEF), Atena, iulie, 1978
27. Structura timpului liber la tinerii muncitori şi studenţi, Seminarul bilateral organizat de C.C.P.T şi Institutul German pentru Tineret (R.F.Germania) Bucureşti, septembrie, 1978
28. Forme de organizare a cercetării ştiinţifice studenţesti şi creativitatea, Seminarul bilateral între C.C.P.T şi Institutul central pentru cercetarea tineretului din R.D.G., Bucureşti, mai, 1977
29. Structuri şcolare şi valorificarea capacităţilor creative, Seminarul bilateral organizat de C.C.P.T, Institutul german pentru tineret, Gauting, octombrie, 1977
30. Cercetarea problematicii tineretului din România, Consfătuirea consultativă a conducătorilor centrelor de cercetare pe problemele tineretului, Moscova, 1976
31. Formarea tineretului universitar în spiritul responsabilităţii, pentru profesie, Seminarul bilateral organizat de C.C.P.T, şi Institutul central pentru cercetarea tineretului R.D. Germană Leipzig, mai,1976
32. Învatamantul superior şi omogenizarea socială, Seminarul bilateral organizat de C.C.P.T, şi Institutul german pentru tineret, München, iulie, 1976
33. De la tezaurizarea informaţiei la acţiunea creatoare în educaţie (coautor), Congresul mondial de sociologie, Varna (Bulgaria), septembrie, 1970

 
16. Studii publicate în limbi străine

1. Mass Media in National Public Sphere and in European Public Sphere, ,,Romanian Journal of Sociology", 2007 forthcoming
2. From Romanian Indigenous Modernization to Europeanization, în Proceedings of the Globalization and Policies of Development. International Conference 2007. International Conference May 17-19 2007, Bucharest, Romania, Editura Comunicare.ro, Bucureşti
3. La concezione di Titu Maiorescu sulla latinita dei romeni, în Transilvania latina dalla romanita alla romenita, Fondazione Cassamarca, pp.39-46.
4. Le livre et la lecture dans la Roumanie d'aujourd'hui, în La lecture d'est en oust, Centre Georges Pompidou, 1993, pp. 41-60.
5. The theory of content less forms, Analele ştiinţifice ale Universităţii ,,Al. I. Cuza" din Iaşi, (serie nouă), Filosofie, Tomul XXXVII, 1-2, 1991, pp. 51-54.
6. The sociology of modern development in M. Kogălniceanu'view, ,,Journal of Sociology", vol. 2, Nos 1-2, 1991.
7. Eminescu's thinking about the evolution of the modern romanian society, ,,Revue Roumaine des Sciences Sociales", serie de Sociologie, Tome 33, Nos 1-2, 1990.
8. Youth as new element in the evolution of society, Development of emerging world youth, Mittal Publications, New Dehli, 1989, pp. 175-192.
9. Students'interest in studying and vocational asprations, Analele ştiinţifice ale Universităţii ,,Al. I. Cuza" din Iaşi, serie nouă, Filosofie, Tomul XXXIV, anul 1988, pp. 70-72.
10. Die Jugendzeit als Dasein und Zukunftorientierung, ,,Jugend und Forschung", Zentral Institut fur Jugendforschung, Leipzig, 1988, pp. 109-112.
11. Premises and Prerequisites of Student Profesional Training, in ,,Higher Education" (editor UNESCO, CEPES), nr. 1985, pp. 64-70.
12. Options, intérets, nécessités culturelles des jeunes, ,,Revue Roumaine", XXXVIII Année, 2-3, 1984, pp. 112-123.
13. The relation between substance and form in the formation of modern Romanian civilization, ,,Revue Roumaine des Sciences Sociales", nos. 1-2, 1985 pp. 149-161.
14. Otnasenie molodogo pokolenia Rumania k moralno-politiceskii tenostism obsestva, Problemi molodeji nr. 27, 1981, pp. 154-158
15. The socialization of children for management's activity, în The Child of Tomorrow, Pergamon press, 1979, pp.507-510.

 

17. Moderare

" Moderator al unei secţiuni în cadrul celui de al VI-lea Simpozion naţional de jurnalism, "Forme ale manipulării opiniei publice", Facultatea de Ştiinţe Politice Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 16-17 noiembrie 2007
" Moderator al unei sesiuni a Simpozionului : "Filosoful C. Rădulescu-Motru în spaţiul public", Simpozion organizat de Centrul de cercetare a ideilor filosofice (CIIF), Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti, 16 martie 2007
" Moderatorul Simpozionului Ion Petrovici personalitate de mare prestigiu a culturii române, organizat de Casa de Cultură Tecuci şi Revista de Filosofie, Tecuci, 17-18 noiembrie 2006.
" Moderator al unei secţiuni la Simpozionul ştiinţific naţional, Sociologia şi dezvoltarea socială, organizator: Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, 8-9 decembrie 2006
" Moderator al dezbaterii cu tema ,,Cum sunt percepuţi absolvenţii de ştiinţe politice în mediul politic românesc", organizată în cadrul manifestării ,,Un deceniu de studii politice la Universitatea ,,Babeş-Bolyai", în 18 octombrie 2002.
" Moderator al workshop-ului ,,Cercetarea ştiinţifică în educaţia adulţilot" în cadrul primei Conferinţe naţionale de educaţia adulţilor, organizată de Institutul pentru educaţia adulţilor, al Universităţii de Vest Timişoara, 15-17 iunie 2001.
" Moderator al workshopului ''Educaţia adulţilor si învăţământul superior'', Simpozionul international ''Comunicare,cooperare si integrare europeana.Educatia adultilor o schimbare pentru mileniul trei'', organizat de Asociaţia Universităţilor Populare din Germania (DVV) si Asociaţia Naţională a Universităţilor Populare (ANUP), 25 - 27 iunie 1999, Cluj-Napoca.
" Responsabil pentru organizarea simpozionului internaţional "Prin educaţie spre democraţie. Educaţia adulţilor în procesul integrării europene" sub egida Ministerului Culturii din România şi Consiliul Europei. Moderator al primei şedinţe plenare; prezentarea unei comunicări, iunie 1992.
" Moderator al primei şedinţe plenare a simpozionului internaţional "Prin educaţie spre democraţie. Educaţia adulţilor în procesul integrării europene" sub egida Ministerului Culturii din România şi Consiliul Europei.; iunie 1992.

 

18. Apartenenţa la asociaţii profesionale

" Membru al Asociaţiei Europene de Sociologie, din 2007
" Membru în Biroul Consiliului Asociaţiei Sociologilor din România
" Membru al Asociaţiei Sociologilor din România iar în anii 1990-1994 membru al consiliului ASR.
" Membru al Societăţii Române de Filosofie
" Membru fondator al Asociaţiei Române de Studii Politice Aplicate (AROSPA)
" Membru în Fundaţia ,,D. Gusti".
" Membru al Fundaţiei ,,G. Călinescu".
" Membru în Consiliul ştiinţific al Centrului de Studii şi Cercetări pentru problemele Tineretului din anul 1994 până în prezent.
" Membru în Colegiul de redacţie al Revistei Române de Sociologie editată de Institutul de Sociologie al Academiei Române (1996-2002).
" Membru în Colegiul de redacţie al revistei ,,Paideea", editată de Asociaţia Naţională a Universităţilor Populare (ANUP).
" Membru în Colegiul de redacţie al revistei ,,Sociologie românească"
" Coordonator al colecţiei "Ethnos", Editura Albatros în cadrul căreia a reeditat 30 de titluri de lucrări româneşti - majoritatea pentru prima oară de la apariţie -, semnate de M. Eminescu, Titu Maiorescu, A.D. Xenopol, Aurel C. Popovici, C. Rădulescu-Motru, George Sofronie, Romulus Seişanu, Nichifor Crainic, Octavian Goga, Mihail Ralea, G. Călinescu, D. Stăniloae, Al. Claudian, S. Mehedinţi, T. Brăileanu, M. Manoilescu etc., însoţite de ample studii introductive şi note.

 

19. Misiuni academice (keynote speaker sau chair etc.)

" Centre for the Study of Higher Education, aprilie 1981,
Menţionat in CSHE List of Affiliates cf.cshe.berkeley.edu/events/csheat50/cshe-affiliates.pdf
" Prelegeri despre teoria şi metodologia cercetării sociologice la Consfătuirea ştiinţifică a cercetătorilor pe problemele tineretului din China (8-26 mai 1988).


20. Referinţe

1. Academia Română, Dictionarul general al literaturii române, Bucuresti, Ed. Univers enciclopedic, 2007, vol. VI, în tipar
2. Grigore Georgiu, Modele teoretice privind identitatea noastră culturală în context european, Revista de comunicare şi relaţii publice, 10/2007, analiza a lucrării Formele fără fond, un brand românesc
3. Alexandru Zub, A.D. Xenopol: dimensiunea pedagogică, ,,Convorbiri literare", iunie 2007
4. Petreu, Marta, De la lupta de rasă la lupta de clasă. C. Rădulescu-Motru Caietele Echinox, 13/2007, pp. 190-200 referire la C. Rădulescu-Motru, Viaţa şi faptele sale, şi la ediţia N. Crainic, Ortodoxie şi etnocraţie
5. Gh. Bunescu, Politici şi reforme socio-educaţionale. Actori şi acţiuni, Cartea Universitară, 2007
6. Gh. Bunescu, Dezvoltare şi educaţie, Cartea Universitară, 2007
7. Gh. Bunescu şi Mihaela Ionescu (coord.), Raporturile între generaţii. Aspecte educative, raport de cercetare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2007 (citat din Generaţie şi cultură, Sociologie).
8. Septimiu Chelcea, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, Editura Economică, 2007.
9. Maria Larionescu, Istoria sociologiei româneşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007
10. An Important New Document on the Romanian Policy of Ethnic Cleansing during World... in ,,Solonari Holocaust Genocide Studies", 2007; 21: 268-297, cu referire la ediţia N. Crainic, Ortodoxie şi românism, Albatros, 1997, hgs.oxfordjournals.org/cgi/reprint/21/2/268.pdf
11. Gh. Vlăduţescu, Posfaţă la Nicolae Bagdasar, Opere, Editura Academiei Române, 2006 Bucureşti , citat din C.Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale
12. History of Universities, volume XXI/1 2006, citat cu C.Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale, vol.I-III, Editura Albatros, Bucureşti 2003-2005.
13. Valeriu Frunzaru, Constantin Schifirneţ, Sociologie, ,,Sociologie românească", volumul IV, nr. 2, 2006, pp.181-183
14. Iordan Datcu, Încheierea unei monografii, ,,România literară", an XXXIX, nr. 2, 18-24 ianuarie 2006, p. 5.
15. Petru Ursache, Despre articolul unu din Constitutia României, ,,Convorbiri literare", ianuarie 2006. (despre studiul introductiv la C. Rădulescu-Motru, Etnicul românesc)
16. Elvira-Ecaterina Ivănescu, Eufrosin Poteca un european din Valahia, Editura Universitaria, 2006, citat cu C.Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale,
17. Viorel Cernica, Filosofie românească interbelică, Institutul European, Iaşi, 2006
18. Mersin University Journal of the Faculty of Education, Vol. 1, Issue 2, December 2005, (citat cu Educaţia adulţilor în schimbare, Bucureşti, Editura Fiat Lux, 1997, p.243).
19. Kant-Bibliographie 2004. Bibliographischer Informationsdienst Nr. 33 April 2005 (este inclus studiul Evoluţia filosofiei lui C. Rădulescu-Motru faţă de kantianism)
20. Dan C. Mihăilescu, Generaţia'27, atunci şi acum, ,,Cuvântul", anul XI (XVI), Nr. 3 (333), martie 2005, p. 11 (citat din Generaţie şi cultură).
21. Viorel Cernica, Constantin Schifirneţ, C. Rădulescu-Motru, Viaţa şi faptele sale vol. I-II, ,,Axioma ", nr. 3 (60), martie, 2005, p. 49.
22. Dumitru Borţun, Constantin Schifirnet, C. Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale, Bucuresti, Editura Albatros, 2003, în ,,Revista de Filosofie", Tomul LII, Nr. 1- 2, 2005, pp. 332-337
23. Iordan Datcu, Viaţa şi opera unui filosof, ,,România literară", an XXXVIII, nr. 32, 17-23 august 2006, p. 18.
24. Marta Petreu, Un trecut deocheat sau schimbarea la faţă a României, Editura Institutului Cultural Român, 2004.
25. Enciclopedia operelor fundamentale ale filosofiei politice. Modernitatea târzie, Editura Institutului de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, 2004.
26. Gh. Al. Cazan., Dincoace de Maiorescu. C. Rădulescu-Motru. P.P. Negulescu. Ion Petrovici, Editura Agerpress Typo, 2004.
27. Dicţionarul general al literaturii române, Vol. I, II, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004. Menţionat la articolele N. Crainic, Al. Claudian, Marin Diaconu.
28. Radu Mihai Crişan, Spre Eminescu, Cartea Universitară, Bucureşti, 2004.
29. Constantin Aslam, Constantin Schifirneţ, C. Rădulescu-Motru, Viaţa şi faptele sale vol. I, ,,Sociologie românească, volumul II, nr. 2, vara 2004, pp. 191-196.
30. Marin Diaconu, De la biografie la operă, ,,Revista de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale", Tomul I, nr. 2, 2004, p.33-36.
31. Zigu Ornea, Medalioane de istorie literară, ediţie îngrijită de Tiberiu Avramescu, Editura Hasefer, Bucureşti, 2004.
32. Adrian Neculau, Educaţia adulţilor, Polirom, Iaşi, 2004.
33. Al. Săndulescu, G. Călinescu despre cultură şi naţiune, ,,România literară", an XXXVI, 6-12 august 2003, p.13.
34. Viorel Cernica, Geneza modernă a ideii naţionale, în ,,Pagini literare", anul III, serie nouă, ianuarie-februarie 2003, p. 13.
35. Al. Săndulescu, Un pedagog naţional, S. Mehedinţi, în ,,România literară", an XXXVI,13-19 august 2003, p.15.
36. Costică Neagu, Simion Mehedinţi. Biobliografie, Editura Terra, Focşani, 2003
37. Alex.Ştefănescu, T. Maiorescu, Discursuri parlamentare, ,,în România literară", 21 octombrie 2003.
38. Adrian Michiduţă, Filosoful Mircea Florian. Biobliografie, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2003.
39. Simona Sava, Mariana Matache (coord.), Portret al educaţiei adulţilor în România, Institutul Român de Educaţie a Adulţilor, Timişoara, Institutul de Cooperare Internaţională a Asociaţiei Universitătilor Populare Germane IIZ/DVV- Proiect România, 2003
40. Marin Diaconu, C. Rădulescu-Motru, creator de sistem filosofic şi al vieţii filosofice naţionale, studiu introductiv la C. Rădulescu-Motru, Caracter şi destin.Conferinţe la Radio 1930-1944, Editura ,,Casa Radio", 2003.
41. Dumitru Sandu, Sociabilitatea în spaţiul dezvoltării, Polirom, Iaşi, 2003.
42. Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Paweł Sobierajski, Hanna Zielińska-Kostyło, Adult education studies at colleges and universities in Central-Eastern and Southern-Eastern Europe, Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association (IIZ/DVV), Bonn-Warsaw 2003
43. Larionescu, Maria, ,,Remarks on the Romanian Sociology in the Transition Period" in The Romanian Journal of Political Sciences, 01/2003 (referire la Civilizaţie modernă şi naţiune)
44. Luminiţa Mihaela Iacob, Etnopsihologie şi imagologie, Polirom, Iaşi, 2003.
45. Dan Zamfirescu, Istorie şi cultură, vol. I-II, Editura Roza Vânturilor, Bucureşti, 2003.
46. Cornel Constantinescu, Probleme sociologice ale educaţiei. Cercetări în domeniul orientării şcolare şi profesionale, Editura Universităţii din Piteşti, 2003
47. Istorie şi politică, Editura Institutului de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, 2003.
48. Enciclopedia marilor personalităţi, volumul V, Editura Geneze, 2003, pp. 355-359
49. Viorel Cernica, Constantin Schifirneţ, Geneza modernă a ideii naţionale. Psihologie etnică şi identitate românească, Bucureşti, Editura Albatros, 2001, ,,Revista Română de Sociologie", Serie nouă, anul XIV, nr. 3-4, 2002, p. 317-318.
50. Septimiu Chelcea, Un secol de psihosociologie în România, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
51. Liviu Antonesei, O introducere în pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
52. Ştefan Dorondel, Orthodoxy, Nationalism, and Local Identities: a Romanian Case Study, ,,Ethnologia Balkanica" nr. 6, 2002
53. Marin Diaconu, Constantin Schifirneţ, Geneza modernă a ideii naţionale. Psihologie etnică şi identitate românească, ,,Universul cărţii", anul XII, nr. 4 (136), aprilie 2002, p.8.
54. Gabriela Tănăsescu, O filosofie a identităţii naţionale : A.C. Popovici, ,,Revista de teorie socială", Tomul VI, nr. 4, 2002, pp.77-82.
55. Dan C. Mihăilescu, Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare, vol. I, ,,Litere, Arte, Idei", Supliment de cultură al ziarului ,,Cotidianul", serie nouă, nr. 17 (290), anul VII, 11 martie 2002, p. 3.
56. Constantin Brătianu, Paradigmele managementului universitar, Editura Economică, Bucureşti, 2002.
57. Ana-Stanca Tabarasi, Maiorescu, orator parlamentar, în ,,România literară", 23, 12-18 iunie 2002, p. 18-19
58. Ioan Vasile Leb, The Orthodox Church and the Minority Cults in Inter-War
59. Romania (1918-1940), ,,Journal of Studies'Religions International" (JSRI) o No.3 Winter 2002, 130-141, este citat studiul introductiv la Biserica noastră şi cultele minoritare, precum şi la lucrarea în sine.
60. Dumitru Otovescu, Sociologia românească în secolul al XX-lea (1901-2000), Editura Beladi, Craiova, 2001,.
61. Ştefan Costea (coord.), Sociologi români, Editura Expert, 2001.
62. Hadrian Soare, Geneza modernă a ideii naţionale, ,,Buletin ştiinţific", Universitatea Piteşti, Seria Ştiinţe Socio-Umane, anul al V-lea, nr. 2 (8), 2001, p. 333-340
63. M.Moldoveanu, O lucrare de sociologie, în Biblioteca n.1, 2000, p.24-25
64. Ionuţ Isac, Educaţia adulţilor - exerciţiul schimbării mentalităţii, ,,Paideea", nr. 1-2, 2000.
65. C. Aslam, Palimpsestul identităţii româneşti, Editura Crater, 2000.
66. Ionuţ Isac, În căutarea modelului paideic, Editura Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj, 2000.
67. Viorel Cernica, C. Rădulescu-Motru şi proiectul antropologic kantian, Mihai Dascal Editor, 2000.
68. Laura Ştefan, Prolegomene la educaţia contemporană spirituală a adulţilor, Paideea 3-4 2000, p. 30.
69. Ion Bulei, Conservatori şi conservatorism în România, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000.
70. Marin Diaconu, C. Rădulescu-Motru. Biobibliografie, Editura Institutului de Teorie Socială, 2001.
71. C. Rădulescu-Motru, Revizuiri şi adăugiri. 1949, (nota de la pg. 263, despre ediţiile din scrierile lui C. Rădulescu-Motru), Editura Floarea Darurilor, Bucureşti, 2001.
72. Adrian Pop, O fenomenologie a gândirii istorice româneşti, Editura ALL, Bucureşti, 2001.
73. Pavel Perfil, Portret de atmosferă parlamentară, ,,Tribuna învăţământului", 29 ianuarie- 4 februarie 200l, recenzie la Biserica noastră şi cultele minoritare
74. Marin Diaconu, Mircea Vulcănescu.Profil spiritual, Editura Eminescu, Bucureşti, 2001.
75. Z. Ornea, A. Claudian, Antisemitismul şi cauzele lui, ,,România literară" nr. 21, 2001.
76. Ionuţ Isac, Educaţia adulţilor, ,,Revista de educaţie a adulţilor", Timişoara, 2001.
77. Educaţia adulţilor şi provocările post-totalitare, Prima Conferinţă naţională despre educaţia adulţilor, Timişoara, 15-17 iunie. 2001.
78. Cristian Preda, Marin Diaconu, Biobliografia C. Rădulescu-Motru, în Studia politica, nr. 2, 2001.
79. Silvia Marton, Biserica noastră şi cultele minoritare în ,,Studia politica" nr. 2, 2001. referire la studiul introductiv la lucrarea Biserica noastră şi cultele minoritare.
80. Sociologi români, Editura Expert, 2001 citat cu referinţe bibliografice la termenii: N. Crainic, C. Rădulescu-Motru, Aurel C. Popovici, A. D. Xenopol, M. Ralea, Al. Claudian, M. Eminescu, T. Maiorescu.
81. Cristian Ionescu, Drept constituţional şi instituţii politice politice, vol. I, Lumina Lex, 2001.
82. Marin Diaconu, Al. Claudian, Antisemitismul şi cauzele lui, ,,Universul cărţii"
83. Alexandra Bardan, Marketing politic, Tritonic, 2001, p. 13.
84. Simona Sava, (coord.), Educaţia adulţilor în România. Politici educaţionale, culturale şi sociale, Editura Almanahul Banatului, Timişoara, 2001.
85. Z. Ornea, Polifonii, Editura Polirom, Iaşi, 2001.
86. Gheorghiţă Geană, Un act editorial de excepţie, ,,Viaţa românească", nr. 7-8, 2001, p. 231-235.
87. D. Batâr, Subcultura generaţiei tinere - mod de înţelegere şi manifestare în comportamentul tinerilor, în Ioan Drăgan, Sociologie, comunicare, societate, Piteşti, 2001.
88. Sociologia românească în secolul al XX-lea, coordonator D. Otovescu, Editura Beladi, 2001 citat cu16 titluri.
89. H.H. Stahl, Gânditori şi curente de istorie socială românească, Editura
90. Universităţii Bucureşti, 2001.
91. Dumitru Stan, Sociologia ruralului tradiţional românesc, Editura Universităţii ,,Al.I. Cuza " Iaşi, 2001.
92. Anda Moculescu, Constantin Schifirneţ, Sociologie, Editura Economică, 1999, ,,Revista Română de Sociologie", anul X, Serie nouă, nr. 5-6, 1999, pp. 593-595.
93. Septimiu Chelcea, Cum să redactăm în domeniul ştiinţelor socio-umane, Editura Editura S.N.S.P.A., 2000.
94. Maria Constantinescu, Sociologie, Buletin ştiinţific, Seria Ştiinţe Socio-Umane, anul al IV-lea, nr. 2 (4), 2000, p. 55.
95. Constantin Prangati, Dicţionarul oamenilor de seamă din judeţul Neamţ, Editura Crigarux, 1999
96. Gh. Grigurcu, C.Rădulescu-Motru a avut dreptate, referire la editia C.Rădulescu-Motru, Etnicul românesc.Naţionalismul, ,,România literară", nr. l, 1999.
97. Alexandru Husar, The Meaning of Civilization in the Thought of Mihai Eminescu, in Culture and freedom. Romanian Philosophical Studies, II, edited by Marin Aiftinc, Cultural heritage and contemporary change, series iva, Central and Eastern Europe, Volume 16 (citări din cartea Civilizaţie modernă şi naţiune)
98. Z.Ornea, Publicistica lui Goga, (referire la editia O.Goga, Nationalism dezrobitor), ,,România literară", nr. 2, l999.
99. Ionuţ Isac, Managementul reformei învăţământului şi educaţia adulţilor, ,,Paideea", nr. 1, 1999.
100. Istoria sociologiei româneşti, coord. Ştefan Costea, Editura Fundaţia România de Mâine, 1998, p. 166 citat cu Eminescu-gânditor naţional.
101. Sorin Rădulescu, C. Schifirneţ, Educaţia adulţilor în schimbare, ,,Revista Română de Sociologie", 3-4, 1998, p.327-328.
102. Cristian Preda, Un totalitarism pe potriva sufletului românesc, studiu introductiv la C. Rădulescu-Motru, Scrieri politice, Editura Nemira, Bucureşti, 1998.
103. Monica Joiţa, O urgenţă a lumii actuale: educaţia adulţilor, ,,Paideea", nr. 1, 1997, p.84-86. (recenzie la Educaţia adulţilor în schimbare).
104. Ellinor Haase, Educaţia adulţilor în Germania şi România (studiu introductiv), I, ,,Paideea", n.3, 1997.
105. Ellinor Haase, Educaţia adulţilor în Germania şi România (studiu introductiv), II, ,,Paideea", n.4, 1997.
106. Maria Larionescu, C. Schifirneţ, Civilizaţie modernă şi naţiune, ,,Revista Română de sociologie", nr. 1-2, 1997.
107. Ion Mărginean (coord.), Tineretul deceniului I, Editura Expert, Bucureşti, 1996.
108. Emilian Vasilescu, C. Schifirneţ, Civilizaţie modernă şi naţiune, ,,Biblioteca", anul VI, nr. 11, 1996, p. 317.
109. Monica Joiţa, O opţiune de lungă durată, ,,Paideea", nr. 3, 1996, p.85-86 ( prezentare Civilizaţie modernă şi naţiune).
110. Sorin Rădulescu, Sociologia vârstelor, Editura Hyperion XXL, 1994 (referire la Generaţie şi cultură).
111. Marin Diaconu, Un chip spiritual al vremii, introducere la Mircea Vulcănescu, Pentru o nouă spiritualitate filosofică, Editura Eminescu, 1992 (referire la Generaţie şi cultură).
112. Adrian Neculau, Pedagogie socială, Editura Universităţii ,,Al. I. Cuza", Iaşi, 1994, (referire la articolul Educaţia permanentă în noul context al societăţii româneşti, ,,Revista de pedagogie", 9, 1992).
113. Oana Popescu, Teatrul şi bucuria comunicării, Editura Eminescu, 1990 (referire la Generaţie şi cultură).
114. Maria Cobianu, Inovaţie şi tradiţie în dezvoltarea culturală (referire la Generaţie şi cultură, Tineretul între permanenţă şi înnoire), Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1989.
115. Călin Anastasiu, Honorina Cazacu, Ion Glodeanu, Sorin Mitulescu, Ioana Petre, Ştefan Ştefănescu, Structură socială, diversificare, diferentiere, omogenizare, Editura Academiei, 1988 (referire la raportul de cercetare Tineretul universitar-interese pentru studiu şi aspiraţii profesionale, la Studentul şi societatea).
116. Maria Cojocaru, Constantin Schifirneţ, Tineretul între permanenţă şi înnoire, Anuar al Centrului de ştiinţe sociale, Universitatea ,,Al. I. Cuza" Iaşi, Tomul V,1988, p. 306-307.
117. F. Mahler, Generaţia anului 2000, Editura politică, 1988 (referire la Generaţie şi cultură, Tineretul între permanenţă şi înnoire).
118. Luminiţa Iacob, Orientări axiologice în colectivităţile studenţeşti în Educaţia ieri, azi, mâine, (coord. G. Văideanu, A. Neculau), Universitatea Al.I. Cuza Iaşi, 1988, (referire la raportul de cercetare Tineretul universitar-interese pentru studiu şi aspiraţii profesionale).
119. Adrian Neculau, Tineretul - permanenţă şi înnoire, ,,Cronica", anul XXIII, nr. 9 (1152), 26 februarie 1988, p. 2.
120. Vasile Preda, Constantin Schifirneţ, Generaţie şi cultură, ,,Napoca universitară", nr. 1, 1988, p. 9.
121. Sorin Mitulescu Constantin Schifirneţ, Tineretul între permanenţă şi înnoire, ,,Viitorul social", anul LXXXI, nr. 6, noiembrie-decembrie1988, p.561-562.
122. Comportament şi civilizaţie (coord. Adrian Neculau), Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1987, (referire la Generaţie şi cultură).
123. Ion Bulei, Sistemul politic al României moderne, Editura politică, 1987, (referire la rezumatul tezei de doctorat Teoria formelor fără fond).
124. Gh. Perianu, Probleme ale generaţiei literare, ,,Steaua", 6, 1987, (referire la Generaţie şi cultură)
125. Maria Filimon, Motivaţia învăţării, ,,Forum", nr.3 1987. (recenzie la raportul de cercetare Tineretul universitar-interese pentru studiu şi aspiraţii profesionale).
126. Sorin Mitulescu, Constantin Schifirneţ, Cultură, tineret, mass-media, educaţie, ,,Viitorul social", anul LXXX, nr. 6, noiembrie-decembrie 1987.
127. Dan Banciu, Sorin Rădulescu, Adolescenţii şi familia, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1987 (referire la Generaţie şi cultură).
128. Mihai Dinu Gheorghiu, Scena literaturii, Editura Minerva, 1987 (referire la Generaţie şi cultură).
129. Alexandru Boboc, Constantin Schifirneţ, Generaţie şi cultură, Editura Albatros, Bucureşti, 1985, 263 p., ,,Revista de filozofie", 1,1987, pp. 379-380.
130. Adrian Neculau, Generaţie şi cultură, ,,Flacăra", 18 septembrie 1987, p.14.
131. Constantin Schifirneţ, Generaţie şi cultură (Generation and culture), ,,International Bulletin for Youth Research, 2/1987, pp.73-75.
132. xxx Constantin Schifirneţ, Tineretul între permanenţă şi înnoire (Youth between Permanence and Renewal ), ,,Revue Roumaine des Sciences Sociales", série de philosophie et logique, Tome 31, juillet-décembre, N. 3-4, 1987, p. 315-316.
133. Ion Bogdan Lefter, Conceptele actualităţii culturale, ,,Amfiteatru", nr. 3, martie 1986, p. 9 (prezentare Generaţie şi cultură).
134. Mihai Dinu Gheorghiu, Între două vârste, ,,Convorbiri literare", nr. 4, 1986, p.6 (analiză a lucrării Generaţie şi cultură).
135. Alexandru Tănase, Ideea de generaţie, ,,România literară", 10 iulie 1986, p. 8. ( analiză a lucrării Generaţie şi cultură).
136. Alexandru Tănase, Există o cultură a tineretului?, ,,România literară", 31 iulie 1986, p. 8. ( analiză a lucrării Generaţie şi cultură).
137. Vladimir Trebici, Ion Ghinoiu, Demografie şi etnografie, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1986, (referire la articolul Subcultura şi dinamica socială, ,,Viitorul social", 5, 1981).
138. Ecaterina Morar, Generaţie şi cultură, ,,Revista de pedagogie", nr. 4, 1986.
139. Gagyi Jozsef, Hogyan lesz a nemzedék, ,,A Het", XVII, 50, 11 december 1986, p. 8-9 (analiză a lucrării Generaţie şi cultură).
140. Liliana Mihuţ, Tineret. Omogenizare şi diferenţiere, Editura Dacia, 1985 (referire la: Subcultura şi dinamica socială, Comportament şi opţiuni culturale, Factori şi motive ale alegerii profesiei de către studenţi, Studentul şi societatea).
141. Andrei Cosmovici, Mariana Caluschi, Adolescentul şi timpul său liber, Editura Junimea, Iaşi, 1985 (referire la Adolescenţii şi cultura).
142. Ion Dumitrescu, Nicolae Andrei, Tineretul şi societatea contemporană, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1985 (referire la Studentul şi societatea).
143. Fred Mahler, Introducere în Juventologie, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1983.
144. Cătălin Mamali, Balanţa motivaţională şi coevoluţie, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1981, (referire la Adolescenţii şi cultura).
145. Cătălin Mamali, Atitudinea faţă de muncă, în Dezvoltarea conştiinţei socialiste a tinerei generaţii, Editura politică, 1979 (referire la articolul Educaţia pentru muncă a studenţilor).
146. Cătălin Mamali, Umanizare muncii şi dezvoltarea potenţialului cultural al mediului de muncă, în Civilizaţia socialistă, Editura Academiei, 1979, (referire la Adolescenţii şi cultura).
147. J. Kolaja, Notes On Romanian Sociology, Acta Sociologica.1974; 17: 78-82 citat cu Tineretul şi mass media coordonator împreuna cu O. Bădina
148. International Communication Gazette.1977; 23: 134-149 citat cu Opţiunea pentru film
149. Wolf Oschlies, Der Student und die Geselschaft, ,,Pädagogische Rundschau", nr. 11, 1974, pp. 928-932 (analiză a lucrării Studentul şi societatea).
150. Ion Cerghit, Mass-media şi educaţia tineretului şcolar, Editura didactică şi pedagogică, 1972, (referire la articolul Teatrul şi timpul liber al tinerilor din volumul Teatrul şi tineretul, CCPT, 1970).


Referent ştiinţific

" ,,Sociologie românească", revista Asociaţiei Sociologilor din România
" ,,Analele Universităţii Spiru Haret " - Studii de Filosofie
" Comunicarea politica. Repere teoretice si decizionale (Ana Bazac, coord.), Editura Vremea, 2006

 

Alte referinţe

" Constantin Schifirneţ la 60 de ani, interviu realizat de Septimiu Chelcea, ,,Sociologie românească", volumul III, nr. 3, toamna 2005, pp.245-258.
" De la răzeş la universitar, interviu realizat de Brânduşa Negulescu, Paideea, nr. 4 2005, pp.38-49.
" Cartea Educaţia adulţilor în schimbare, şi articolul Educaţia permanentă în noul context al societăţii româneşti, "Revista de pedagogie", 9, 1992 sunt incluse la Bibliografia cursului ,,Pedagogie socială", titular profesor Adrian Neculau, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
" Cartea Sociologie este inclusa la Bibliografia cursurilor de la diferite facultăţi
" Lucrarea C. Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale, a fost clasată de Dan C. Mihăilescu pe locul trei la secţiunea Cartea de istorie literară, în Top Literar 2005, ,,22", anul XV (832) (15 februarie 2006 - 21 februarie 2006)
" Ediţia C. Rădulescu-Motru, Vocaţia, factor hotârător în cultura popoarelor a fost clasată de Nicoleta Sălcudeanu pe locul trei la secţiunea ediţii de carte de istorie literară, în Top Literar 2005, ,,22", ANUL XV (832) (15 februarie 2006 - 21 februarie 2006)
" Articole despre cartea Formele fără fond, un brand românesc sunt postate pe site-ul Librăriei Eminescu, site-ul revistei Atheneum, revistă de cultură a românilor canadieni (www.atheneum.ca), Monitor cultural, revistă on-line pentru reconstrucţie naţională (https:// monitorulcultural. wordpress.com).
" Un articol despre C. Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale, este postat pe site-ul revistei Atheneum, revistă de cultură a românilor canadieni (www.atheneum.ca).

 

21. Emisiuni radiofonice

" C. Rădulescu-Motru, Etnicul românesc, Radio România Cultural, 6 noiembrie 1997
" C. Rădulescu-Motru, Restituiri ,,Timp şi destin", Radio România Cultural, 2 decembrie 1997
" Filosofia lui P.P.Ionescu, Radio România Cultural, 12 ianuarie l999
" Dezbatere pe marginea cărţii lui C.Rădulescu-Motru, Psihologia poporului român, Radio România Cultural,16 noiembrie 1999
" Noaptea americană, Radio România, cu Paul Grigoriu, 8 noiembrie 2000, orele 0,30-9,30 2000, emisiune cu prilejul alegerilor prezidenţiale americane din 7 noiembrie 2000
" A.D. Xenopol Naţiunea română, Radio România Cultural, 6 martie 2001
" G. Sofronie Principiul naţionalităţilor în tratatele de pace 1919/1920, Radio România Cultural, 13 martie 2001
" Geneza modernă a ideii naţionale, Radio România Cultural, 2 octombrie 2001
" Colecţia ,,Ethnos" la 5 ani de la debut, Radio România Cultural, emisiunea Mediateca, 19 decembrie 2001
" T. Maiorescu, Discursuri parlamentare, Radio România Cultural, 10 aprilie 2002
" Discursurile parlamentare de T. Maiorescu Radio România Cultural, 10 iulie 2002
" Spiru Haret, Radio România Cultural, 11 decembrie 2002
" Spiru Haret, Radio România Cultural, 20 decembrie 2002
" Despre tradiţie ca element al integrării europene, Radio România Cultural, 5 mai 2003
" Filosofie şi naţiune, Radio România Cultural, 30 august 2003, ora 17,00
" S.Mehedinţi, Radio România Cultural, 18 octombrie 2003, ora 17,00
" G.Călinescu Cultură şi naţiune, Radio România Cultural, 22 octombrie 2003
" C.Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale, vol. III, la Radio România Cultural, 21 ianuarie 2006, ora 17,00-17,45.
" C.Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale, vol. III, Radio România Cultural, 28 ianuarie 2006
" A.D. Xenopol, Istoria partidelor politice, la Radio România Cultural, 16 septembrie 2006
" Formele fără fond-un brand filosofic românesc?, Radio România Cultural, 20 octombrie 2007


22. Premii

Premiul Academiei Române, anul 2005, pentru lucrarea C.Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale