în ochi de rană

în ochi de rană

... doar bolta urmelor
în care
s-alege parcă amănuntul
rotirii unde existăm
de parcă
nu la fel băteam
în ochi de rană strînsul
zîmbet
acolo unde ne schimbam
iubirea...

Cenaclu Literar: